Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Torsdag 19. marts 2015

Englen Gabriel og MariaPå Maria Bebudelsesdag, som i år er søndag d. 22. marts, bliver denne beretning fra Lukasevangeliet kap. 1, v. 26-38 læst i Danmarks kirker:

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: »Herren er med dig, du benådede!« Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.« Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.« Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud.« Da sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!« Så forlod englen hende.

Det er dejlig og smuk beretning. Guds engel Gabriel kom pludselig ud af det bare ingenting og stod foran Maria og fortalte, at hun skulle blive med barn - og føde Guds søn.

'Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand?' spørger Maria undrende. Men englen fortæller, at for Gud er intet umuligt. Gud skaber nyt liv i Maria, sådan som han skabte liv på skabelsens morgen. Det bliver Marias opgave at føde Guds Søn til verden.

Gud tvinger ikke noget menneske. Gud giver os frihed til selv at beslutte, hvad vi vil. Netop derfor har vi ansvar over for Gud. Gud venter på vores svar. Respektfuld stod Guds sendebud Gabriel og ventede på Marias svar. Maria sagde Ja. Hun sagde: 'Se jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord.' Maria havde tillid til Gud. Hun var villig til at modtage Jesus og lade ham at begynde sit liv inden i hende.

I gamle dage kaldte man sådan en opgave et kald. Det særlige ved et kald er, at man ikke kan skyde det fra. Det giver hele ens liv retning, mening og glæde. F.eks. er det et kald at blive forældre til et barn. En mor og en far giver afkald på den sorgløse uafhængighed. For altid er de forbundne med deres barn. Deres egne sorger og glæder afhænger af, hvordan barnet har det og hvordan dets liv former sig. Men barnet giver også livet farve, fylde og mening.

Sådan blev det for Maria. Hun fulgte Jesus hele vejen, i glæde og i smerte. Hun var var tro over for sit kald, lige til hun stod ved sin søns kors langfredag, som vi snart skal høre det - og kan se det på altertavlen i Særslev Kirke.

Englen Gabriel, der står over for Maria og bebuder undfangelsen og Herrens fødsel - er et motiv, som findes i bunden af mange dåbsfade. Fra gammel tid har man nemlig sammenlignet vores dåb med Marias bebudelse. I dåben lyder der et kald til os, ligesom der den dag lød et kald til Maria. Ved dåben tager Jesus imod os. Vi bliver mærket med korsets tegn for ansigtet og brystet. Som et tegn vi altid kan bære med os i livet. Et tegn på, at vi tilhører Jesus Kristus og at han tager imod os.

Men modtagelsen går også den anden vej. Ved dåben bliver vi kaldet til at tage imod Jesus Vi bliver kaldet til at lade ham vokse og leve i vores hjerter - og give vores livs retning, mening og glæde. Vores Ja til trosbekendelsen i dåben - og hver eneste gang vi derefter tager bekendelsens ord i vores mund - er et ja ligesom Marias svar til englen. Vi siger ja til at blive taget i tjeneste af Gud. Vi stiller os til rådighed til at være et redskab i Guds hånd. Det er en stor opgave. Men ingen er for lille eller for ringe til at være et redskab i Guds hånd. Gud giver os Helligånden i dåben - ligesom han lod Helligånden overskygge Maria. Så er intet længere umuligt - for intet er umuligt for Gud. Heller ikke at Jesus kan leve og vokse i vore hjerter og blive til liv og velsignelse gennem os.

Venlig hilsen Gunvor Sandvad

Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring