Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 19. april 2015

Prædiken til Konfirmationen - Søndag d. 19. april 2015 i Særslev Kirke

Bibellæsning: Johannesevangeliet kap. 10 v. 11-16:

Jesus sagde:

'Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden; for han er daglejer og er ligeglad med fårene.

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom Faderen kender mig, og jeg kender Faderen; og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold; også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjord, én hyrde.'


Kære Konfirmander.

Foto i høj opløsning ligger under: Særslev Kirke - Kirkelige handlinger - konfirmerede - 2015 - » Klik her

Så nåede vi frem til 19. april - jeres konfirmationsdag, som I har glædet jer til. Nu er det i dag - nu er det konfirmation!

Når I konfirmander om dejligt mange timer vælter jer trætte i seng, vil hovedet være fyldt af masser af ord, der er blevet sagt i dagens løb. Måske er der en, som senere i dag rejser sig ved festbordet og fortæller om sjove og pudsige ting, fra dengang I var børn. Måske får I nogle gode råd med på vejen. Der bliver kigget tilbage på jeres barndom - og der bliver kigget fremad på det ungdomsliv og voksenliv, der ligger foran jer. For sådan er konfirmation. Også her i kirken. Vi ser tilbage på jeres dåb, hvor jeres fællesskab med Gud begyndte - og fremad på jeres liv med Gud.

Forleden dag sad jeg og skrev dato og årstal, hvor hver og en af jer blev døbt, i den bibel, som I får i konfirmationsgave her fra Særslev Kirke. I er alle sammen døbt som helt små børn - da I bare var 2, 3, 4 eller 5 måneder gamle. Jeres forældre, bedsteforældre, og hvem som nu var med, husker nok tydeligt den dag, I blev døbt. Men selv husker I ingenting - for det kan man jo ikke, når man var så lille dengang.

Derfor bliver I konfirmeret om lidt. At blive konfirmeret betyder: At blive bekræftet. Det er Gud, som bekræfter, at dåben gælder stadigvæk, selvom det er mange år siden.

Dengang I blev døbt, fik I tegnet et kors foran jeres ansigt og jeres bryst. Og så blev I døbt med 3 håndfulde vand på jeres hoved. I blev døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. For Gud kender vi som vor Far i Himlen, som sønnen Jesus Kristus og som Helligån-den. Både korset, der blev tegnet, og vandet på jeres hoved, skal fortælle jer, at I for altid hører sammen med Gud. Guds dør er altid åben - hos Gud har vi hjemme. Vi er ventede og altid velkomne. Døren er åben.

Gud bekræfter i dag jeres dåb ved at velsigne jer. Højtideligt, med præstens hånd på jeres hoved. Hånden på hovedet skal signalere noget vigtigt: Lige så nær, som hånden er ved jeres hoved - lige så nær - ja, endnu nærmere er Gud ved jer.

Gud er nær hos jer - hver eneste dag, alle dage indtil verdens ende. Konfirmation er derfor også Guds løfte om altid at være hos jer i nutiden og i fremtiden.

'Du Herre Krist, min frelser est' - har vi lige sunget. Mere end 400 år gammel er salmen - og alligevel er budskabet aktuelt hver eneste dag: 'Du Herre Jesus Kristus er min frelser'. Hvis I tager den sætning med jer ud i livet - så har I taget det vigtigste i den kristne tro til jer.


Men hvad betyder det så - at Jesus er vores frelser? Ja, Jesus forklarede det selv ved at sige: 'Jeg er den gode hyrde.'

Jesus tog et hverdagsglimt frem, fra en tid hvor der hverken var store stalde eller elektriske hegn om markerne. De mange får kunne gå frit omkring. Det var hyrdernes opgave at holde øje med dyrene og holde sammen på flokkene. Hyrderne skulle også sørge for at hjælpe fårene hen til grønne græsgange og frisk vand. Ind imellem kunne det godt være farligt at være hyrde, når de skulle beskytte fårene mod vilde rovdyr og røvere.

Både når man er ung, og også senere i livet, kan man af og til føle sig alene - også selvom man er sammen med andre. Man tænker: 'Der er ingen, som forstår mig rigtigt. Der er ingen, som ved, hvordan jeg har det.' Ind imellem forstår man heller ikke sig selv - eller kender sig selv. Det kan godt være skræmmende.

Men i dag siger Jesus til os: 'Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får.' Det betyder, at vi aldrig er alene med vores tanker og følelser. Jesus kender dem. Han kender os helt igennem - og ved bedre end nogen anden, hvordan vi har det. Det er en tryghed at tage med sig i livet. Jesus, den gode hyrde, kender os - og han kendes ved os. Han forlader os ikke.

Den gode hyrde viser vejen. Jesus viser os vejen frem - den vej, vi skal gå i livet. Jesus viser os vejen med sine bud og gennem de lignelser, han fortalte os. At blive konfirmeret er at blive sendt afsted af den gode hyrde, af vor herre Jesus Kristus selv - sendt videre i livet med en vigtig opgave:

'Du skal elske din næste, som dig selv', sagde Jesus flere gange, når folk bad ham om at fortælle, hvad der er det vigtigste at gøre.

At elske er at få andres liv til at blomstre. At elske er at tænde lys i andres øjne. Det er opga-ven - for konfirmander og os alle - som vi skal bruge alle vores levedage på: Du skal elske din næste - du skal tænde lys. Den gode hyrde viste os vejen - kærlighedens vej. Han gik den selv. Nu skal vi gå den.


Om lidt skal vi synge salmen 'Du som har tændt millioner af stjerner'. Godt nok er det en aftensalme, men I konfirmander ønskede, vi skal synge salmen her ved jeres konfirmations-gudstjeneste, så selvfølgelig gør vi det.

Det sidste vers lyder sådan her:

Du som har tændt millioner af stjerner,
mørket i verden vil du byde trods.
Du er vor Far, den, der vogter og værner
lys i det mørke, som kommer fra os.Sådan er Gud. Gud har tændt alle Mælkevejens stjerner. Gud er den gode hyrde, der vogter og værner os. Han tænder lys i mørket.

Derfor kan I konfirmander løfte hovedet og gå videre i livet med håb, med mod, med tro og med glæde. I tilhører lysets Herre, den gode hyrde Jesus Kristus. Han svigter jer ikke. Han er med jer alle dage indtil verdens ende. Det løfte står fast lige meget, hvad der sker jer siden-hen.

Det gælder os alle - og det gælder jer konfirmander, som får Guds løfte bekræftet om et øje-blik, når I bliver konfirmeret. Amen

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud,
Fader, Søn og Helligånd,
du, som var, er og bliver én sand treenig Gud,
højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.Bøn:

Himmelske Far, kærlige Gud.
Du får solen til at smile og lærkerne til at synge - du tænder Mælkevejens millioner af stjerner og åbner bøgetræernes lysegrønne blade. Tak for denne festdag. Tak for vore familier og venner. Tak for, at du i dåben gjorde os til børn i Guds store familie.

Vi beder for vore kære og hvert eneste menneske i vore sogne. Vi beder for bange og en-somme - og for de syge. Trøst alle, der har mistet et menneske, de holdt af, og vær med dem, som snart skal dø.

Vi beder for de fattige og lidende. Vi beder for alle dem, der lever midt i krig og elendighed - og for de mange, som bliver forfulgte for deres tros skyld.

Åbn vore øjne, så vi ser behovene og nøden også lige omkring os. Åbn vore hjerter, så vi deler, hvad vi har, med andre. Lad aldrig vores blik svækkes for den sorg og lidelse, som vi kan være med til at lindre.

Vi beder for vores land og for alle, som har fået magt og ansvar betroet - for Dronningen og hendes familie. Vi beder for kirken her hos os og ud over hele verden. I dag beder vi særligt for konfirmanderne og deres familier.

Bevar os alle i troen, håbet og kærligheden. For hos dig, Gud, hører vi til - og i dig Jesus Kristus er livet. Du er vor gode hyrde fra evighed til evighed. Amen.

Gunvor Sandvad
sognepræst

Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Søndag 26. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring