Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Mandag 22. juni 2015

Fåret og mønten der blev fundet

Prædiken til 3. søndag efter trinitatis - d. 21. juni 2015 Særslev Kirke
v. Gunvor Sandvad, sognepræst i Særslev-Ejlby-Melby pastorat

Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: »Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem.« Men han fortalte dem denne lignelse:

»Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem: Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse.
Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber én af dem, tænder hun så ikke et lys og fejer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den? Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger: Glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over én synder, som omvender sig.«

(Lukasevangeliet kap. 15, vers 1-10)


Jesu lille historie handler om noget, som vi alle sammen kender til fra vores hverdag: At ting bliver væk - og så må vi jo lede efter dem. Det er nøgler, som bliver væk og det, der bestemte stykke papir, som jeg lige står og skal bruge. Eller mobiltelefonen eller pungen osv.

Hvor meget og hvor længe, vi leder efter det, der bliver væk - afhænger af, hvor værdifuldt det er: En femmer leder vi nok ikke så længe efter, som efter en vielsesring eller et guldsmykke. For slet ikke at tale om et barn, som er blevet væk i Rosengårdscenteret. Så bliver den helt store eftersøgning sat i gang.

Det var sådan et par eksempler fra vores hverdag. Det var også hverdagseksempler, som Jesus fortalte om. Mange dengang havde får - så de kunne nemt genkende sig selv i manden, der ledte efter et får, som var løbet væk. Og at tabe mønter har man gjort til alle tider. Den drakme, som kvinden tabte, er nemlig en mønt. En drakme, var en dagløn for en arbejder. Ikke så sært, at kvinden tændte lys og fejede gulvet for at se, om drakme var trillet ned i en sprække. Det var jo en mønt af en vis værdi.

Vi ville vel også have ledt med lys og lygte, hvis vi havde været i deres sted. Den, som ejer dyr, har det skidt med, at et får flakker forvildet omkring. Det er jo et levende dyr og det kan komme til skade. Selvom dette får kun er 1 % af den samlede fåreflok på 100 - så skal det altså findes. Ligesådan med kvinden, der mister en mønt, svarende til en dagløn. En dagløn siger man ikke bare 'pyt!' til. Da slet ikke, hvis man ikke så meget at gøre godt med.

Men manden og kvinden i Jesu lignelse leder virkelig grundigt og længe, som havde det været deres eget barn, der var blevet væk. Ligesom de glæder sig stort og inviterer venner og naboer til fest, da de har fundet det tabte igen. Er det ikke lige lovligt meget at gøre ud af det? Det var jo trods alt bare et får og en mønt? Deres glæde er så overvældende stor, at det virker påfaldende og mærkeligt.


Jesus fortæller lignelsen som svar på kritik. Han blev kritiseret for at omgås de forkerte - og tilmed spise sammen med dem: Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for høre ham - og farisærerne og de skriftkloge gav ondt af sig, fortæller Lukas.

Toldere var den romerske besættelsesmagts håndlangere - de var altså landsforrædere. Og syndere kaldtes alle, der levede på kant med Moseloven.

Jesus svarer ikke direkte på kritikken - han fortæller i stedet denne lignelse. Holder lignelsen op foran os som et spejl - og lader historie spørge os: Genkender du noget?

Genkender du mandens og kvindens glæde ved at finde det umistelige? Hvis vi genkender deres glæde - så ved vi en smule om, hvad Jesus tænker og føler ved at sidde sammen med disse mennesker, der var forkerte i andres øjne - og formodentligt også i deres egne.

Men så alligevel kun en smule. For selvom glæden er stor for manden med fåret og kvinden med mønten, så er glæden i Himlen er større: Jeg siger jer, siger Jesus: Sådan bliver større glæde i himlen over én synder, som omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse.

Jesus viste med sin væremåde og med sin lignelse, at Gud er mere optaget af at finde mennesket bag fejlene - end bare at finde vores fejl. Det er mennesket bag fejlene, der skal findes - og tilgives. Når det lykkes, kender Guds glæde ingen grænser.

'Gud elsker os, som vi er - det passer.' Sådan havde en af vores minikonfirmander fra 4. klasse skrevet på tavlen i konfirmandstuen. Jeg blev nu helt glad, da jeg læste det efter at børnene var gået hjem forrige torsdag. Måtte vi alle være som minikonfirmanden og tage Guds kærlighed til os.


Set fra fårets og møntens perspektiv handler lignelsen om at blive fundet.

'10, 9, 8, 7, 6...' - husker I, hvordan det er at lege gemme? En tæller højt ned til 0 - og imens piler man afsted og finder sig et eller andet godt gemmested. Så sidder man der og lytter med lange ører. Til at begynde med, er det sjovt og spændende at høre på, hvordan de andre løber forbi - og ikke kan finde en. Men hvad så, når der er gået lang tid og det bliver helt stille? Så er det ikke sjovt længere: Har de opgivet at finde mig? Eller er de gået i gang med en anden leg uden mig?

Gid det kun var en leg, at blive væk for de andre og være helt alene. Men det er ikke bare en leg. Det sker jo.

Det sker, at mennesker både skubbes ud og selv falder udenfor. Vi bærer os forkert ad, vi fejler og svigter. Vi glider bort fra hinanden. Lavinen ruller og river os med. Vi havner måske der, hvor vi er så uhjælpeligt alene. Bag lås og slå i en fængselscelle - det konkrete fængsel eller i de usynlige fængselsceller som blandt andet kan hedde angst, ensomhed, fortvivlelse eller skam. Fortabt og alene. Broerne er brændt - jeg er blevet væk for andre, for mig selv og for Gud.

Så må man tage sig i nakken - tage sig sammen - skifte kurs - omvende sig. Det er en spontan reaktion, at ville redde sig selv. Men kan vi det?

Jeg tror, det er en pointe, at det forvildede får kan ikke selv finde hjem igen. Endnu mindre mønten. Den kan ikke selv hoppe op af sprækken og ned i sin ejers lomme. Fåret og mønten er afhængige af, at en anden finder dem. I Jesu historie er omvendelse ikke noget fåret og mønten mander sig op til. Omvendelsen er, at fåret og mønten bliver fundet før det er for sent.

Sker det så? Går han afsted - hyrden? Ud i ødemarken for at lede efter den eneste ene, som ikke kan finde vejen hjem selv?

Ja, det gør han - det vidste de toldere og syndere, som havde fået plads ved bordet rundt om Jesus. De havde ikke taget pladsen selv. De var blevet fundet af Jesus.

Lignelsen er ikke afsluttet endnu. Den fortælles videre i vores liv. Den fortælles videre i gudstjenesten. Om lidt er vi indbudte til at sidde med ved nadverbordet. Så er det med os, at Jesus spiser. Brødet og vinen i nadveren er et tegn på, at Gud tilgiver og skaber en ny begyndelse - uanset hvordan vores liv har formet sig hidtil. Der er ikke noget, vi skal yde. Vi skal bare lade os finde.

Amen.
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring