Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Onsdag 26. august 2015

Effatha - Luk dig op!

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis - 23. august 2015 i Særslev Kirke og Melby Kirke
v. Gunvor Sandvad, sognepræst i Særslev-Ejlby-Melby pastorat

Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge; og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham: »Effatha!« - det betyder: »Luk dig op!« Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen; men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældede af forundring og sagde: »Han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale.«
(Markusevangeliet kap. 7, vers 31-37)
Effatha! - Luk dig op - sagde Jesus til den døvstumme mand. Den døves ører lukkede sig op, så han kunne høre. Hans tunge blev løst, så han kunne tale.

For manden må det jo have en været en helt ny verden, der åbnede sig: Tænk sig, hvor fantastisk det må være for første gang at kunne høre fuglesang, vindens sus i træernes grene og andre menneskers stemmer. Hvilken glæde det må have været, at kunne høre, hvad andre siger og kunne svare. At komme ind i fællesskabet med andre og kunne følge med i, hvad der bliver sagt. Manden fik ikke kun hørelsen og talens brug i gave - men også fællesskab med andre i stedet for at være udenfor.

Jesu helbredelse af den døvstumme er udførligt beskrevet: Folk kommer hen til Jesus med den døvstumme mand. Så tager Jesus ham afsides - væk fra al hurlumhejet. Det viser Jesu omsorg for den døvstumme. Der skulle være ro omkring dem - så den døvstumme kunne følge med og være klar over, hvad der foregik.

Jesus talte tegnsprog ved at stikke fingrene i hans ører, røre hans tunge og se op mod himlen. En prædiken med tegn i stedet for ord. Manden skulle vide, at underet kom fra himlen. Det var Guds kraft i Jesu ord, der helbredte ham. Hørelsen og talens brug var Guds vidunderlige gave til ham.

Effatha - sagde Jesus til den døvstumme. Ordet er aramæisk og betyder: Luk dig op. Jesus talte bare sit modersmål og sagde: 'Luk dig op!' til manden. Det er altså ikke nogen magisk formular - der er ikke noget mantra eller hokuspokus ved det.

Øjeblikket har været så intens og gjort så stærkt et indtryk på de omkringstående - at Markus beholdt det aramæiske ord i sit evangelium. Markus skrev ellers på græsk, som var datidens verdenssprog - ligesom engelsk er det nu. Med ordet 'Effatha' står det præcis, som Jesus sagde det. Og så tilføjede Markus en venlig oversættelse til alle os, der ikke har aramæisk som hverdagssprog. 'Effatha' - det betyder: Luk dig op.

Effatha - luk dig op - det er genklang af skabelsens morgen, hvor Gud sagde: 'Der skal være lys,' - og der blev lys. 'Han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale,' sagde folk overvældede af forundring om Jesus: Også det er som et ekko af den gamle skabelsesberetning: 'Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så hvor godt det var. Den dag ved Galilæas sø genoprettede Jesus lidt af Guds ødelagte skaberværk. Han førte livet tilbage til dets oprindelige mening.

Effatha - luk dig op! Fra kirkens ældste tid - til og med 1500-tallet, var ordene en del af dåbsritualet. Præsten rørte med sin finger ved dåbsbarnets ører og læber og sagde: Effattha - luk dig op. Ikke fordi dåbsbørnene var døve og stumme. Men fordi ethvert menneske - og også vi i dag - har brug for at få vore ører lukket op af Herren selv, så vi kan høre Guds ord og tro dem. Ligesom vi har brug for at Herren selv åbner vore læber, så vi taler efter Guds vilje og synger til hans ære og pris.

For mange er sommerferien slut nu. Hverdagen kalder igen, med alle de ting, der skal gøres og overskues og tages stilling til. Hverdagen kalder - eller måske ligefrem råber på os. Hvordan er det så til at få overskud til at høre, hvad Gud vil sige til os, midt i alt det andet, der råber? At lytte efter Guds stemme bliver let et krav oven i alle de andre ting, vi også bør gøre.

Sådan var det ikke Guds hensigt, at det skulle være. Dengang Gud så ud over hele sit færdige skaberværk og så, hvor godt det var - var Gud kun nået til den sjette dag i ugen. Den syvende dag fuldendte Gud hele skaberværket ved at hvile sig. Hvilen var prikken over i-et. Den syvende dag blev velsignet af Gud og givet til mennesker til at hvile sig på. Vi har Guds tilladelse til at hvile på ugens syvende dag.

Gud indstiftede hviledagen for at kunne tage os afsides - ligesom Jesus gjorde med den døvstumme - og åbne vore ører, så vi kan lære hans kærlighed og frelse at kende og høre hans vilje med vort liv.

Kirken og gudstjenesten er foræret os, for at være sådan et afsides sted - en helle, hvor vi har lov til at gøre ingenting. Må kirken altid være det sted, hvor Gud siger: 'Effatha - luk dig op!' - så vi kan høre Guds stemme - blandt alle mulige andre stemmer.

For nogle er det hverdagen og kravene, der larmer og truer med at overdøve alt. For andre er det stilheden, som larmer. Ørerne er på stilke, man lytter forgæves efter skridtene og bevægelserne af ham eller hende, som man savner så usigeligt. Ørerne lytter efter at høre hans eller hendes stemme - bare én gang mere. Men der er ikke andet, end den larmende stilhed. Tomheden, der råber på fylde. Og selvom der er lyde af skridt og bevægelser fra så mange andre - og deres velmenende stemmer - så er man i sorgen, som inde i en osteklokken. Man er som døv - ordene kan ikke nå ind til en.

Også da må vi bede - at Gud må sige Effatha - luk dig op - så vi kan høre Guds trøst og åbne os for det liv, der stadig bliver os givet.

Vil-døv er en tredje måde at være døv på. Udtrykket er gammeldags - og næsten gledet helt ud af det danske sprog. Men virkeligheden er stadig aktuel. Mon ikke alle forældre har mødt vil-døvheden hos deres børn? Der er ikke noget galt med børnenes hørelse. Men selv om man mere end 7 gange i træk siger: 'Du skal i seng nu' eller 'Du skal rydde op nu', så er det som at tale for døve ører. Der kommer i hvert fald ingen reaktion.

Gad vide, om Gud også sommetider har det sådan med sine børn - med os? At han har fortalt os - mere end 7 gange i træk - hvad vi skal tro og gøre. Men Gud taler for døve ører - der kommer i hvert fald ingen reaktion.

Uanset hvilken form for døvhed, vi bedst kan genkende os selv i, er der kun ét at gøre ved den: Vi må som den døvstumme begive os hen til vor Herre Jesus Kristus. Vi må bede ham sige 'Effatha - luk dig op' - og gøre det under, at vi kan høre hans ord, der sætter os fri og løser det bundne.

Og hvis halsen snørrer sig sammen og tungen sidder fast og det ikke er til at få et ord over læberne, må vi lade os opmuntre af, at den døvstumme af gode grunde heller ikke var i stand til at bede. Men Jesus vidste alligevel, hvad mandens nød var. Jesus sagde: Effatha -luk dig op. Han gjorde alting vel. Amen.
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring