Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Mandag 14. september 2015

Bekymringer - og flygtninge

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis - 13. september 2015 i Særslev Kirke -
v. Gunvor Sandvad, sognepræst i Særslev-Ejlby-Melby pastorat

Jesus sagde: 'Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.

Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 24-34

'Vær ikke bekymrede!' siger Jesus. 'Vær ikke bekymrede for, hvordan I får noget at spise og drikke. Vær ikke bekymrede for, hvordan I får tøj på kroppen. Vær ikke bekymrede for dagen i morgen.' Ja, hvis man går tur under septembers blå himmel - og mærker vindens bløde kærtegn på kinden - så er det måske muligt for et øjeblik at slippe bekymringerne og synge:

'Hvor kan I dog gruble og græde, så længe Guds himmel er blå,
mit hjerte skælver af glæde, blot duggen dynker et strå.'

(fra Jeppe Aakjær: 'Jeg bærer med smil min byrde' - Højskolesangbogen nr. 504)

Men hvad så - hvis man nu er familiefar fra Syrien - og står under septembers blå himmel på perronen på Padborg Station - med de få ejendele, man fik med sig i rygsækken- og holder et træt og bange barn i hånden? Mens man tænker på den ældste søn, som også flygtede fra krigen og måske er i Tyskland, måske i Finland, hvis ellers han er i live. Hvordan virker mon så Jesu ord: 'Vær ikke bekymrede'?

Eller hvordan lyder ordene 'Vær ikke bekymrede' for de politibetjente og politikere, som skal tage hånd om de mange flygtninge, der vandrer ind i Europa? Og hvordan lyder de for os? Som hver især har vores byrder at bære?

'Vær ikke bekymrede' - Umiddelbart vækker Jesu ord modstand og trods: 'Det kan du sagtens sige, Jesus! Ved du egentligt, hvor svært livet kan være? Hvordan skulle vi kunne lade være med at bekymre os?'

Men Jesus holder på sit - og de år af hans liv, som Bibelen giver os indblik i - viser en tilværelse på flugt, der endte i Jerusalem, hvor han blev arresteret og korsfæstet. Så Jesus vidste nok på egen krop, hvor hårdt livet kan være.

'Vær ikke bekymrede'. Jesus giver os ikke et forbud mod at være bekymrede. Jesus vil opmuntre os. Han viser en vej at gå med vores bekymringer: 'Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift', siger han.

Jesus vil have os til at tænke over, hvad vi stiller op med de bekymringer, der griber os? Lukker vi os om os selv og forsøger at sikre os? - Eller tør vi åbne os mod hinanden - i tillid til, at Gud vil sørge for os alle?

Jesus siger: 'Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.'

Mammon er et ord fra Jesu eget aramæiske modersmål, og betyder det, man ejer og har - penge og ejendom. Og Jesus stiller det op, som et enten - eller: I kan ikke tjene både Gud og Mammon.

Det er ord, som rammer - uanset hvor meget eller lidt, man har. For uanset om man sidder i Særslev kirke eller står på Padborg Station, er man vel bekymret for at det, man ejer og har skal glide ud af hænderne på en - og man vil gerne sikre livet for sig selv og sin familie.

Jesus vil have os til at løfte blikket og se et større perspektiv. Han vil have os til at se Guds omsorg: 'Se himlens fugle, de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de?Læg mærke til, hvordan markens liljer gror, de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, hvor meget snarere så ikke jer? .. I må ikke være bekymrede.... Jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette.'

På mange måder må det være lettere at være en fugl eller en lilje, end at være et menneske. Fuglen og liljen har ikke menneskers evner og forstand til at bekymre sig. Fuglen flyver rundt i lykkelig uvidenhed om, at den kan risikere at flyve ind i stuevinduet og brække halsen. Liljen tænker ikke på, at den kan knække i det næste skybrud. Men du og jeg kan ligge vågne hele natten forestille os alverdens ulykker, der kan ramme os.

Læg mærke til, at Jesus ikke siger, at vi skal blive som fuglen og liljen. Jesus siger bare, at vi skal se på dem. Vi skal se, at Gud har omsorg for alle sine skabninger. Når Gud viser omsorg og sørger for føde og klæder til sine mindste skabninger - hvorfor skulle Gud så svigte og glemme dig? Du er jo noget stort! Du er 'Lille Guds barn i verden her'.

Lille Guds barn i verden her,
hold dig da til din Fader nær,
spørg om hans magt og kærlighed,
stol kun på ham og hvil i fred
O Gud ske lov.

(Salmebogen nr. 41: Lille Guds barn hvad skader dig)

Du og jeg skal holde os nær til vores himmelske Far - og læsse vores bekymringer af hos ham. Vores bekymringer skal blive til bøn. Det er til at huske på de to B-er. Bekymringerne skal blive til bøn:

Sagt med et billede, går vi rundt med en stor rygsæk. Rygsækken er proppet til med bekymringer, og derfor er den tung at bære. Men så begynder vi at bede: Fadervor, du som er i himlene. Gud, vores himmelske Far, svarer: 'Ja', og spørger: 'Mit barn - hvad er der i din tunge rygsæk?' Og vi svarer: Den er fuld af mine bekymringer. Gud siger: Jeg synes, du skal tømme rygsækken.

Så går du og jeg i gang med at tømme rygsækken. Nemlig ved at fortælle Gud om alt det, vi bærer på: Om sorgerne over det, der har været - og om bekymringerne for, hvad der vil komme til at ske. Vi fortæller og fortæller - og rygsækken bliver lettere og lettere. For det letter hjertet at bede. Gud bærer med på vore byrder - og vi Guds små kan falde til ro, fordi vi dog ikke er alene. Gud er der også - lige midt i livet.

Sommetider svarer Gud ved at fylde hjertet med fred.

Sommetider svarer Gud på en helt anden måde: Gud giver en ny bekymring - ikke for mig selv - men en bekymring for en anden. Der er nogen, som har brug for dig og mig. Der er noget, som skal gøres. Det er dig og mig, som Gud sender af sted for at gøre det. For at vi skal være Guds svar på en andens bekymring.

'Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift' - siger Jesus.

Når vi søger Guds rige og hans retfærdighed - bliver vi også sendt af sted af Gud. Som Guds svar på et andet menneskes bekymring. Amen.

Bøn i den aktuelle situation med de mange flygtninge, som kommer til landet:
(af biskop Steen Skovsgaard, Lolland-Falster Stift)

Herre vor Gud himmelske far!

Vi takker dig for livet, som du har givet os, og for de gode kår, som vi har fået lov til at leve under. Giv os at bruge dine gaver ret, så vi må være gode og trofaste forvaltere af alt det, som du har betroet os.

I denne tid, hvor verdens nød og mange flygtninge er kommet tæt på vores dagligdag, beder vi dig: Lad os ikke bukke under i frygt, magtesløshed og bekymringer for fremtiden. Tilgiv os, både når vi tror, at vi kan vende ryggen til problemerne, og når vi tror, at vi kan løse alle verdens problemer.

Vi beder for vore politikere, som har et stort ansvar og en stor opgave at løse. Vær hos dem og styrk dem midt i al rådvildhed, så de kan træffe de rigtige beslutninger. Og vær med politiet, som står i forreste linje og skal håndtere den vanskelige opgave med fasthed og menneskelighed.

For kirken og vore menigheder beder vi. Giv os frimodighed og ubekymrethed, så vi midt i al den menneskelige nød tør løfte vore hoveder, og så vi ser din søn Jesus Kristus i de mennesker, som kommer til os i disse dage.

Vi beder for hver enkelt flygtning, for barnet, som vandrer på trætte ben og i udslidte sko, holdt i hånden af bekymrede og bange voksne.

Hold du også selv om dem. Ja, hold os alle fast i ansvaret for hinanden, hold os fast i den indbyrdes kærlighed og hold os fast i håbet om altings genoprettelse.

Herre hør vor bøn! Amen.

Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring