Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Mandag 21. september 2015

Efterårets påskedag

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis - Høstgudstjeneste 20. september 2015 i Melby Kirke
v. Gunvor Sandvad, sognepræst i Særslev-Ejlby-Melby pastorat

Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, da blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke; og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde: »Græd ikke!« Og han gik hen og rørte ved båren. Bærerne stod stille, og han sagde: »Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!« Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde: »En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk.« Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen.
(Lukasevangeliet 7, 11-17)Efterårets påskedag - sådan kaldes denne søndag også. Efterårets påskedag - der er håb i navnet. At efteråret ender med påske! At det ender med stor opstandelse - opstandelse fra de døde - den glædelige opstandelse. Det er denne søndags vigtige og håbfyldte budskab. Det er evangeliet til os, der er på vej til efterår.

Efterår er nypløjet sort muldjord - og hvide måger skrigende efter traktoren. Efterår er tømte marker, træer og køkkenhaver. 'Men i vor lade, på vor lo, der har vi nu Guds gaver.'

Efterår er derfor også taknemlighed. Taknemlighed over alt det høstede korn, grøntsager og frugter, som mennesker og dyr kan leve af i de kommende måneder. Tak til landmænd og gartnere, maskinstationer og mekanikere og så mange andre flittige hænder, der har arbejdet og sørget for årets høst, som ingen af os kan leve uden.

Tak siger vi også til Gud. Og derfor holder vi høstgudstjeneste. Tak til Gud for at planeten jorden er skabt, sådan at vi kan dyrke og leve af jordens afgrøder. Tak til Gud for sol og regn - tak for vækstens under - at grønne spirer bliver til modent korn, modne frugter og grøntsager.

Efterår er gyldne farver, blå himmel og blåsorte brombær. Efteråret har sin egen skønhed og ro, der trænger ind i sjæl og sind. Men efterår er også vemod. At lyse sommernætter bliver til regn og rusk. At også vores livs sommer afsluttes med død og grav.

Sommetider virker døden som et fredfyldt og roligt efterår, der afslutter et langt liv. Så kan man næsten forsone sig med døden. Andre gange slår døden nådesløst og brutalt ned. Så står det klart, at døden er vores fjende. Og vi er magtesløse.

Sådan var det den dag ved byporten i Nain. En knust mor gik med tunge skridt. Hun var på vej til gravstedet uden for byen med sin døde søn. Den forkerte rækkefølge. For hun skulle begrave sit eget barn - sin eneste søn - ved siden af den mand, som hun også havde mistet. Så brutal og nådesløs er døden - den tager, hvem den vil. Den tager ikke hensyn til, om det er en enkes eneste søn og eneste trøst.

Det var i Nains byport, de mødtes. To skarer - to grupper. På vej ud af byen kom begravelsesfølget: Forrest bærerne med den døde mand på en båre, så moderen og derefter hele følget. Den anden vej - på vej ind i byen kom Jesus, de 12 disciple og en hel masse andre.

Det var i byporten, de mødtes: Jesus og moderen - enken. Da Herren så hende, ynkedes han over hende - fortæller Lukas. I den græske originaltekst er det langt voldsommere udtryk: Det rev og sled, det vred og vendte sig inde i ham, kunne man også have oversat. Hans indre blev revet i stykker, som var det ham selv, der havde mistet.

Jesu medynk er medlidenhed i ordets bogstavelige betydning: Han lider med os og tager vores smerte til sit hjerte som sin egen. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde: 'Græd ikke'.

Da jeg i foråret fortalte denne beretning til vores minikonfirmander, var der en af drengene som afbrød fortællingen netop på dette sted og protesterede: 'Det er da for hårdt, at Jesus siger: Græd ikke. Selvfølgelig græder hun og er ked af det.', sagde minikonfirmanden.

Og ja - drengen har ganske ret i sin protest. Det er både hårdt og ganske uhørt at sige 'Græd ikke' til en mor, som er til sin egen søns begravelse. De mænd som bar båren, hvor den døde unge mand lå, gik da også helt i stå. Alle stod stille - og holdt åndedrættet tilbage. Lamslået - hvad skulle de dog sige?

Jesus brød selv stilheden og sagde: 'Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!' Den døde satte sig op på båren. Den unge mand trak vejret igen - han talte - og Jesus førte ham hen til hans mor.

Græd ikke - Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op! - Jesu ord er ikke mangel på situationsfornemmelse. Det er guddommelig protest. Jesu protest mod døden, affødt af hans inderlige medynk med os. Det er Herrens opstand mod døden.

Et frø af håb, såede Jesus den dag ved Nains byport. I et glimt viste han, hvad der vil ske engang: Det ender med Guds store høst - hvor Gud tømmer alle kirkegårde - og der bliver stor opstandelse. Opstandelse fra de døde. Den glædelige opstandelse.

Jesus vandrede videre fra Nain. Han vandrede til Jerusalem for at lide og dø. Det er den ægte medlidenhed. Han ynkes over os. Han tager vores smerte til sit hjerte - han vil gå ind i vores død. For at bryde dødens magt. Og det skete - det blev påske - og Jesus stod op fra døde. Som den første i Guds store høst.

Jesus vandrede videre til Jerusalem. Og der døde andre i Nain, som de stærke bærere bar ud af byporten. Men jeg tror, at bærerne stod stille et øjeblik - hver gang de sidenhen kom til byporten med en død på båren. Om ikke andet - så i hvert fald i tankerne. Tankerne dvælede ved den dag, da Herren standsede dem i byporten, og gav døden ordre til at slippe den unge mand.

Det samme kan vi tænke på, hver gang vi går gennem den gamle murede port ind til kirkegården. Kirkegårdsporten vil fortælle det samme som byporten i Nain: Når Herren Jesus kommer, må døden give slip på dem, den tog. Gud har gennem Jesus åbnet en dør - en port fra død til opstandelse og evigt liv - også for os.

Døden må give slip - dens magt er ikke et punktum. Dødens magt er trods alt kun et komma. Når Herren Jesus kommer igen på opstandelsens morgen, stiller sig i kirkegårdsporten og siger: 'Rejs jer op!' Så bliver der stor opstandelse - opstandelse fra de døde. Den stille kirkegård bliver et mylder af liv.

Efterårets påskedag kaldes denne søndag. Vi får et glimt af påske - et glimt af påskens lys før vinterens mørke sætter ind. Det er bare et lille lysglimt - men det er dog bedre end ingenting. Det er det levende håb, som kan holde os oppe, når der ellers er al mulig grund til at sørge og fortvivle.

Gud har besøgt sit folk! sagde folk i Nain overvældede af frygt og forundring. Opvækkelsen af den døde i byporten i Nain fortæller, at Gud selv er kommet. Han er her. Han er hos os i lidelsen. Han går sammen med os gennem mørket. Han har åbnet porten til lyset. Amen.

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud,
Fader, Søn og Helligånd,
du, som var, er og bliver én sand treenig Gud,
højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.

Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring