Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Mandag 02. november 2015

Prædiken ved Gudstjeneste Alle Helgens dag, søndag d. 1. nov. 2015 i Særslev Kirke
v. sognepræst Gunvor Sandvad, Særslev-Ejlby-Melby Pastorat

Uddrag af gudstjenestens første læsning fra Johannes’ Åbenbaring kap 7, vers 9-17

Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst: 'Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og fra Lammet.'

Og alle englene stod i kreds om tronen og de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud og sagde: 'Amen! Pris og lov og visdom og tak og ære og magt og styrke er vor Guds i evighedernes evigheder. Amen!'

Og en af de ældste tog til orde og spurgte mig: »De, som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra?« Jeg sagde til ham: »Min herre, du ved det.« Og han sagde til mig: »Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel, og han, som sidder på tronen, skal rejse sit telt over dem. De skal ikke sulte længere og ikke tørste længere, hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem, for Lammet midt for tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld, og Gud vil tørre hver tåre af deres øjne.«

Prædiketekst fra Matthæusevangeliet kap 5, vers 1-12

Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham.Og han tog til orde og lærte dem:
'Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.
Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.
Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.
Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres.
Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på.
Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.'


Prædiken

Maleren Van Gogh har malet et billede, der hedder 'Stolen'. Billedet forestiller en træstol. Træstolen står på et klinkegulv. Træstolen er tydelig slidt og har mærker efter, at nogen har siddet på stolen - mange gange. På stolen ligger en pibe og noget tobak, der lige er blevet pakket ud. Som om han eller hun, der sad på stolen og var i gang med at stoppe tobak i piben, pludselig blev afbrudt - rejste sig og gik. Nu står stolen med piben og tobakken så underlig tom og forladt tilbage.

Sådan er der også en tom stol hjemme hos mange af os. Hvor, han og hun, som vi har mistet, plejede at sidde. Måske har vi også et eller andet sted en pibe eller et strikketøj, - eller en anden personlig ting, som man ikke kan nænne at skille sig af med. Minderne hænger i tingene. Nogle har det bedst med at lade tingene stå urørt, sådan som den døde efterlod dem - andre må af med de personlige ting hurtigst muligt. Sådan er vi forskellige - også når vi sørger over dem, vi har mistet.

Savnet og tomheden kan være én af de stemninger, som klinger i sindet på Alle Helgens Dag, hvor vi mindes dem, vi har mistet.

En anden stemning kan være alt det, som ikke blev afsluttet ordentligt. Nu ligger det i sindet og gnaver: Ord, man ikke fik sagt. Et undskyld, man brænder inde med. Eller noget, der skulle have være gjort. Nu er det for sent. Så må vi sige det til Gud i stedet - og bede ham tage det fra vores skuldre.

En tredje stemning kan være taknemligheden. Taknemligheden over alle de fælles oplevelser - over hverdagens små og store gøremål og alt, hvad vi fik snakket sammen. Vore døde gav rigdom og fylde - og livet ville slet ikke have været det samme uden dem.Der er mange stearinlys tændt i kirken i dag. Om lidt efter oplæsningen af navnene på de døde - kan man tænde et stearinlys og sætte det i sandet i døbefonten.

De tændte lys kan vi tænke på som en tak til vore døde. En tak for det lys, som de hver især var for os.
Vi kan også tænke på lysene, som en bøn til Gud: At vi beder Gud om, at han vil gribe os i sorgens mørke og blidt vende os mod det himmelske lys, som evigheden kaster over livet.

Når man kører bil i efterårsmørket på de nordfynske veje, er der mange steder uden gadelamper, hvor det er helt mørkt. Så er det nødvendigt at slå bilens lange lys til, så man kan se vejen et godt stykke længere frem.

Alle helgens dags bibeltekster slår det lange lys til. Teksterne forkynder, at livet ikke slutter med døden. Det lange lys viser et evighedsperspektiv.

I evighedens lange lys ser vi Den store hvide flok, som vi lige har hørt og sunget om. Den store menneskemængde foran Guds trone. Det er de døde, som nu er i himlen. De opstået fra de døde - de er levende hos Gud. Ligesom Jesus Kristus, der døde langfredag og opstod påskemorgen. Den store hvide flok står med palmegrene i hænderne og lovsynger Gud og vor Herre Jesus Kristus.

De døde og opstandne har det godt hos Gud i himlen. Sult og tørst, smerte og sorg er et overstået kapitel. Gud selv har tørret tårerne af deres kinder.

Sådan et kig ind i himlen fik apostlen Johannes og skrev ned som Bibelens sidste skrift: Johannes’ Åbenbaring. Johannes gav synet videre til trøst og til håb.

Håbet er, at rundt omkring i denne store hvide flok foran den himmelske trone findes de elskede ansigter, som vi husker og savner her. Håbet er, at også vi engang - af Guds nåde - vil få en plads i den store, hvide flok. Når vi selv er gået gennem dødens sorte port. Håbet er, at vi skal gense vore kære døde igen. Og at vi sammen skal stå i en nærmest uendelig stor menneskeskare og lovsynge Herren Jesus Kristus - vores frelser og eneste håb. Han frelste os gennem sin korsdød og opstandelse. Derfor tør vi håbe og tro, at Jesus Kristus vil rive os ud af dødens magt - og bære os hjem til himlen.

For et par århundreder siden, skrev man sommetider et lille S foran den dødes navn på en gravsten. S-et var en forkortelse af 'salig'. Salig var den dødes nye titel. Var man f.eks. før blevet kaldt Husmand Jens Jensen, så blev man nu kaldt salig Jens Jensen. Det var evighedsperspektivet mejslet i granit. Den døde havde stadig titel og navn - nu som salig Jens Jensen hos Gud.

For det er vel essensen af det smukke gamle ord 'salig': At være hos Gud - med alt hvad det indebærer af lys og liv, af fred og glæde - ja, af salighed. Salige er de, som er hos Gud. Og vi kan hver især tænke på vore kære dødes navne - og i tankerne sætte ordet 'salig' foran navnet. Salig er han og hun - som nu er hos Gud.

At være salig - at være hos Gud - er ikke kun en virkelighed for dem, vi har mistet. At være salig er også en virkelighed for os, de efterladte. Fordi Gud også er hos os. Også vi er salige.

'Salige er de fattige i Ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes,' siger Jesus.

Ni saligprisninger nævner Jesus - og alle er de i nutid: Salige er de fattige i ånden, ikke engang i fremtiden - men allerede nu. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Ikke engang i fremtiden - men allerede nu.

Sørgende, det er måske netop der, vi genkender os selv. Og måske også som fattige i ånden? I hvert fald sommetider fattige på tro og håb, fattige på mod og på kræfter til at komme igennem dagen i dag og aftenens og nattens ensomme, mørke timer.

Men så er vi altså også salige, siger Jesus. Fordi han selv er nær i mørket med Guds nådefulde mildhed. Midt i sorgen er vi salige, fordi Gud er hos os og vi hos ham. Gud holder os nænsomt i sine hænder, mens sorgen og savnet river i os - sammen med smerten over det, som vi ikke fik afsluttet ordentligt. Vi kan sige det til Gud, sådan som vi har det - og bede ham lette det tunge. Herrens øre er nært og hører hvert eneste ord, der hviskes i mørket.

Derfor kan Jesus også sige de ord, som ville være alt for store, hvis nogen anden end han vovede at sige dem. Jesus siger: Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.
Amen

Navnene på de, som var døde i pastoratet og/eller som var blevet begravet/bisat på en af vore kirkegårde - siden Alle Helgens Dag 2014 blev læst op. Derefter blev følgende bøn bedt:

Vor Gud og Far,
vi kommer til dig med vor sorg og vort savn,
for det gør ondt i os,
at vi er skilt fra dem, vi elsker.
Du ved, hvad vi havde af godt og svært sammen,
og du ved, hvordan vi stadig sørger og savner,
og at vort liv aldrig bliver helt det samme,
som før døden skilte os fra hinanden.

Men vi takker dig for alt det gode,
vi fik igennem dem, der ikke mere er iblandt os.
Uden dem havde vort liv ikke været så rigt.
Og er der noget i forholdet til dem,
der stadig nager som en torn i sindet,
så hjælp os til at lægge det fra os,
overgive det til dig,
at det må være skjult i din kærlighed
og miste sin magt over os.

Giv os velsignelse til at lyse for andre,
som de lyste for os,
så også vore kære en dag må kunne takke dig for,
at vi har levet.
Amen.

(Bønnen er skrevet af Holger Lissner og er fra bogen 'Kollekter og bønner', Aros Forlag 2009)
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring