Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Torsdag 24. december 2015

Prædiken Juleaften 2015
v. Gunvor Sandvad, sognepræst i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat.

Læsning af juleevangeliet:

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:


'Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!'


Lukasevangeliet 2, 1-14

Prædiken:

Der er nogen tæt ved os, som har travlt i dag. Det er vores hænder! Når vi går ud af kirken igen, har hænderne travlt med at give håndtryk og ønske glædelig jul! Senere i aften tager hænderne måske fat i andre hænder for at danse om juletræ. Og så skal hænderne også give gaver og selv pakke gaver ud af papir og bånd. Juleaften har hænderne travlt.

Da Maria og Josef var på vej til Betlehem havde deres hænder også travlt. Marias hænder holdt på den store mave, hver gang veerne kom. Josefs hænder bankede - så knoerne blev hvide - på døren til det ene overfyldte hus efter det andet. Da de endelig havde fået plads i en stald, måtte Josef smøge ærmerne op og med sin bare hænder tage imod barnet, som Maria fødte.

Imens var der nogle hyrder på markerne omkring Betlehem. De passede på de dyr, der er udenfor både dag og nat. Hyrdernes hænder havde et godt og solidt tag i hyrdestavene. Hyrdehænderne var stærke og parate til at forsvare deres dyr mod sultne rovdyr og listige tyve. Da pludseligt blev nattehimlen oplyst af strålende hvide engle. Englene sang om barnet, der var født i Betlehem. Hyrderne tabte mund og mæle. Hyrdestavene faldt ud af deres hænder.

En engel holdt den bedste juleprædiken nogensinde - til de forskrækkede hyrder:
'Frygt ikke. Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.'

Sådan sagde englen. Hyrderne og alle vi, der nu hører ordene, skal forstå, at Gud i denne hellige julenat lægger en værdifuld gave i vores hænder. Det lille barn Jesus er julegaven, som Gud giver hvert eneste menneske i hænderne i dag. Han er glæden for hele folket. Jesusbarnet er Gud selv, der bliver givet til os.

Men ligesom julegaver er pakket ind i papir - sådan har Gud pakket sig selv ind og er skjult i det nyfødte barn, der er svøbt og nu ligger og sover i krybben i Betlehem. Som han ligger der, lille, rynket og rød ser han ikke meget ud af at være Gud. Han er bare et almindeligt spædbarn. Men netop det er julenats vidunderlige gave: At Gud gør sig til den lille. Fordi Gud vil være i øjenhøjde med os - også når vi er allermindst og små.

En gang i sommer, mens det var dejligt varmt vejr og havedøren stod åben, fløj der en musvit ind i min stue. Den stakkels lille fugl fløj forskrækket rundt mellem møblerne. Den fløj også ind i stuevinduerne. For musvitten vidste jo ikke, hvad glas er for noget - og hvorfor, det ikke kan lade sig gøre at flyve gennem glasset i vinduerne. Musvitten slog sig sikkert - den mistede i hvert fald en masse fjer. Jeg sagde til den lille skræmte fugl med min allermest venlige stemme: 'Lille musvit. Du skal ikke være bange. Jeg vil gerne hjælpe dig ud i haven igen.'Men musvitten kunne jo ikke forstå menneskesprog. Den blev bare endnu mere bange, da jeg sagde noget. Ja, af bare skræk lavede den en ordentlig fugleklat midt på stuegulvet. Det var jo ikke ligefrem meningen.

Hvor ville jeg have ønsket, at jeg kunne snakke fugle-sprog. Så ville jeg have beroliget musvitten og forklaret den, hvordan den kunne komme ud af døren igen. Og hvis fuglen var så bange, at den slet ikke kunne finde ud af noget som helst, ville jeg have taget den i hænderne og strøget den nænsomt over fjerene, og båret den hele vejen hen til havedøren, så den kunne flyve ud i friheden igen. Men alle mine gode planer duede altså ikke, fordi jeg ikke kan tale fuglesprog.

Måske har Gud det på samme måde med os? Måske synes Gud, at vi ligner forskræmte musvitter, der ikke kan forstå ham. Måske tænkte Gud: 'Hvordan skal jeg fortælle mennesker, at de ikke skal være bange for mig? Hvordan skal jeg få mennesker til at forstå, at jeg elsker dem - og at jeg gerne vil vise dem vej i livet? Hvordan skal jeg vise mennesker, at jeg vil frelse dem, når de kommer til kort?'

Guds løsning var selv at blive et menneske. Det skete julenat, da barnet Jesus blev født. Gennem Jesus kan Gud tale beroligende til os på menneskesprog og vise os vej gennem livet.

Hver juleaften står tiden stille. Underet sker igen. Gud åbner sin himmel og giver os Jesus. Værsgo’ - gaven er til dig fra Gud: 'I dag er der født dig en frelser - han er Kristus Herren.'

En frelser er mere end en venlig vejviser gennem livet. Frelseren Jesus åbner en dør, når vi er som forskræmte musvitter, der flyver mod forhindringer alle vegne. Frelseren tager os varsomt i hånden og bærer os, når vi kommer til kort - og ikke kan klare livet. Selv helt alene er vi altid to - frelseren er der nemlig også. Det er julegaven fra Gud, som i dag bliver lagt i vores hænder. Derfor må vi række hinanden hænderne og ønske glædelig jul.

- Og så må jeg også huske at fortælle, hvordan det gik med musvitten i sommer. Musvitten fandt havedøren igen og fløj ud. Den har det sikkert godt et eller andet sted i haven.

Glædelig jul.
Amen
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring