Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 06. marts 2016

Livets brødPrædiken til Midfaste søndag - 6. marts 2016 i Særslev Kirke og Ejlby Kirke
v. Gunvor Sandvad, sognepræst i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat

Bibellæsning fra Johannesevangeliet kap. 6 v. 24-37:

Da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans disciple heller ikke, gik de om bord i bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham: »Rabbi, hvornår er du kommet hertil?«
Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som Menneskesønnen vil give jer; for ham har Faderen, Gud selv, sat sit segl på.«
Så sagde de til ham: »Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger?«
Jesus svarede dem: »Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt.«
Da sagde de til ham: »Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet: >Brød fra himlen gav han dem at spise.< «
Jesus sagde så til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden.«
De sagde til ham: »Herre, giv os altid det brød!«
Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Men som jeg har sagt til jer: I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.«


Prædiken:

Det handler om brød i dag. Jesus og en gruppe mennesker snakker om brød. Om brødet, vi spiser og brødet fra himlen. Og så siger Jesus om sig selv: 'Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal ikke tørste.'

Der går et under forud: Jesus var vandret op i de øde bjerge, som han så ofte gjorde. Disciplene og en masse mennesker var fulgt efter ham og havde lyttet til, hvad Jesus sagde. Hen under aften begyndte maverne at knurre og uroen bredte sig: Hvor skulle man få mad fra - her i de øde bjerge?

En lille dreng rakte hjælpsomt Jesus sin madpakke: 2 fisk og 5 brød. Disciplene trak på smilebåndet - og en af dem sukkede modløst: 'Hvad er det til så mange?' Men Jesus velsignede fiskene og brødene - og delte ud. Underet skete: 5000 maver blev mætte. Der var endda 12 kurve med brød til overs bagefter. Jubelen ville ingen ende tage: 'Han er Profeten,' sagde folk - og de hyldede ham som deres konge.

Men så gjorde Jesus noget uventet - igen. Jesus listede væk og forsvandt. Folk ledte forgæves efter ham. Først nogle dage senere fandt de ham igen - nu inde i byen Kapernaum. Og her er det så, at dagens samtale om brød finder sted.

'Han er profeten', havde folk sagt efter underet. For de huskede deres historie. Jesu bespisningsunder havde fået dem til at tænke på Moses. Før sin død havde Moses sagt: 'Gud Herren, vil engang lade en profet som mig fremstå.'

Jesus måtte være den nye Moses. Folk huskede nemlig også, hvordan Moses og deres forfædre havde levet af manna i ørkenen. Vi hørte lidt af beretningen lige før:

Med Moses i spidsen var israelitterne flygtet fra slaveriet i Ægypten. Gud havde banet en vej og endda ført dem frelste og tørskoede gennem Det Røde Hav og ind i den store ørken på Sinajhalvøen. Men hvad skulle de leve af i en ørken?

Også det havde Gud tænkt på: Hver morgen lå der et hvidt lag på jorden. Det lignede rim. Men det var manna - små runde korn. Det var brød fra himlen. Israelitterne kværnede og kogte mannaen og bagte det så til brød. Og det himmelske brød smagte som honningkage.

Hver eneste morgen i alle de 40 år, israelliterne var i ørkenen, kunne de stå op og samle manna og spise sig mætte. Gud gav dem det daglige brød i ørkenen. Han glemte dem ikke. Mannaen blev husket som et tegn på Guds aldrig svigtende omsorg. Historien om mannaen klingede med i folks sind, da de tænkte på det bespisningsunder, som Jesus havde gjort.

Jesus siger så til folkene, da de mødes igen i Kapernaum: 'I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evig tid, den som Menneskesønnen vil give jer.'

De har ikke forstået dybden i bespisningsunderet. Underet var mere end bare en nem og bekvem måde at få mad at spise. Det var et tegn.

Eller sagt på en anden måde: Gud sendte ikke Jesus for at forkæle os. Han sendte heller ikke Jesus for at løse problemerne med, at så mange mennesker sulter i verden. Det er ellers et alvorligt problem. Men det er vi menneskers opgave og ansvar at løse det problem. Vi har ansvar for at dyrke jorden og fordele jordens rigelige ressourcer, så alle kan blive mætte.

Jesus kom derimod for at give os livets brød. Den mad, som mætter til evig tid. 'Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden,' sagde Jesus.

Det er svært at begribe, hvad Jesus helt mener. Men folk forstod i hvert fald, at Jesus ville give dem noget, der er vigtigt: Derfor sagde de. 'Giv os altid det brød!' Og Jesus svarede så: 'Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal ikke tørste.'

Jesus peger altså på sig selv. Han selv er livets brød, som mætter sulten og slukker tørsten. Ikke kortvarigt - men til evig tid.

Livets brød er de ord, som Jesus sagde. Ordene gør noget ved os. De skaber tro, håb og mod til at leve. Ordene mætter sulten efter mening og håb. Vi skal tage Jesu ord til os, lytte til dem - tygge på dem - tænke over dem og på den måde, lade ordene give vores sjæl næring. Sådan levede Jesus selv af ordene sin Far, fra Gud:

Efter sin dåb var Jesus i ørkenen. Men denne gang var der ikke noget fint lag mannakorn at spise. Der var bare sten. Djævelen fristede Jesus: 'Hvis du er Guds Søn, så sig, at stenene her skal blive til brød.' Men Jesus afviste fristelsen og sagde: 'Der står skrevet: Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.' Ordene af Guds mund er livets brød for sjælen - det er ordene for Jesus og for os.

Men folkene den dag ville nu gerne have at Jesus gav dem et tegn. Noget håndgribeligt. Vi har nemlig brug for noget konkret, der er til at tage og føle på.

Jesus gav da også et tegn. Han indstiftede nadveren. I nadveren modtager vi livets brød - sådan helt konkret. Det lille runde nadverbrød ser ikke ud af meget og det smager heller ikke rigtig af noget. Men i det lille gemmes det store. I kraft af Jesu ord og Helligåndens velsignelse bliver nadverbrødet til livets brød - til Jesus Kristus selv.

Det er underligt at tænke på: Når man har spist det lille nadverbrød og sunket vinen, har man noget af Jesus i sig. Jesus Kristus, der overvandt døden og åbnede evigheden for os, går nu en i blodet. Man bliver ét med ham - og bærer en lille smule af evigheden i sin krop.

Vore kroppe bliver langsomt slidt op og går til. Så er vi hjælpeløse. Men til os hjælpeløse giver Jesus et himmelsk og evigt liv, nemlig Guds eget liv. Der er evighed i livets brød. Det får vi så at sige en forsmag på i nadveren. Jesus siger også: 'Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den der spiser af det brød, skal leve til evig tid.'

Det er ikke nemt at forstå. Men tegn taler også mere til hjertet end til forstanden. Jesus forlanger heldigvis ikke, at vi skal kunne forstå, hvordan det hænger sammen. Han siger bare, at vi skal komme til ham. Med åbent sind skal vi komme og tage imod, hvad han giver: Vi er velkomne. Vi bliver ikke afvist. Jesus siger: 'Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.'
Amen.
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring