Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Mandag 28. marts 2016

Glædelig påske!

Prædiken Påskedag 27. marts 2016 i Ejlby Kirke & Særslev Kirke
v. Gunvor Sandvad, sognepræst i Særslev-Ejlby-Melby pastorat.

Bibellæsning fra Matthæusevangeliet kap. 28, vers 1-8:

Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde.

Men englen sagde til kvinderne: »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.«

Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det.
Prædiken:

Det er med påskedag som med foråret: Hvert år opleves den lige ny og forunderlig, fuld af håb og trøst og glæde.

Kalenderen fortæller, at uret fra i dag skal stå på sommertid. Vi ved godt, at foråret kommer. Alligevel kommer det som en glædelig overraskelse, når man får øje på buskens første lysegrønne blade og den første gule påskelilje, der er sprunget ud af sit brune svøb. Ligesom det luner helt ind i hjertet, når solens stråler aer en på kinden.

På samme måde kommer påskedag som en glædelig overraskelse, når kirkeklokken kimer glad, hovedvejen er smykket med flagallé og kirken er pyntet op med små og store påskeliljer. Når vi synger de festlige påskesalmer - og hører opstandelsesevangeliet på ny. Hvert påske er det lige nyt og forunderligt, fuld af håb og trøst og glæde.

Matthæus fortæller om kvinderne, at de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen til hans disciple for at fortælle om Jesu opstandelse. Frygten var der først, så kom glæden. Og glæden voksede sig større og større. Men det begyndte altså med frygten. Og der er ikke noget at sige til, at de var bange.

Der kom et kraftigt jordskælv. Guds engel steg ned fra himlen og væltede den tonstunge sten fra indgangen til graven. Så let som man vælter en dominobrik.

Stenen blev ikke væltet til side, for at Jesus kunne komme ud. Da Jesus opstod, gik han igennem ligklæder og sten. Senere gik han gennem lukkede døre ind til bange disciple, der havde gemt sig bag lås og slå. Den opstandne Jesus går gennem tid og rum. Han er grænseløs - ingenting hindrer ham. Frigjort fra dødens bånd, færdes han nu over alt.

Englen åbnede ikke graven for Jesu skyld. Englen væltede stenen til side for kvindernes skyld. Kvinderne havde brug for at komme ind i graven og se, at der ingenting var at se. At Jesu grav var forladt og tom. Jesus blev ikke i sin grav.

Kvinderne havde brug for et sendebud fra Gud til at fortælle, at Jesus er opstået fra de døde. Det kan ingen sige sig selv. Opstandelse strider mod alle naturlove og vores erfaring. Erfaringen siger, at det ikke kan lade sig gøre: At en død holder op med at være død. Men det umulige kan lade sig gøre for Gud. Alt er muligt for Gud - også at skabe opstandelse fra de døde.

'Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her, han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det,' lyder påskebudskabet fra englen.

Og kvinderne løb afsted - med glæde i kroppen og graven bag sig. De løb med budskabet om Jesu opstandelse - og det har fortsat sit løb gennem århundreder og på alverdens sprog og nu lyder det til os: Jesus er opstået fra de døde.


Hvad betyder dette budskab? Hvad betyder Jesu opstandelse? Verden fik rystet posen - virkeligheden skælver - og vi må se alting i et nyt perspektiv:

Jesu opstandelse siger noget om Gud: Jesu opstandelse viser, at Guds gode vilje til liv og kærlighed ikke kan bremses. Hverken af død, terror eller den ubærlige lidelse. Det er ikke svært at se, at alskens lidelse og ondskab har magt i denne verden. Men det har dog ikke al magt. Påskedag forkynder, at Guds kærlighed har sejret og vil sejre på trods af alt det, der tyder på det modsatte.

Jesu opstandelse siger noget om Jesus selv. Jesu opstandelse betyder, at Jesus lever og er.
Vi kan ikke nøjes med at fortælle om Jesus i datid: Hvad han var, hvad han sagde og gjorde for 2000 år siden - som man gør om en person i historiebøgerne. Vi må også tale i nutid: Jesus er - han lever og er. Han er til på en måde, som ikke længere er begrænset af tid og sted, af krop og et vist antal leveår. Han lever det evige liv, som der ikke kan gå død i.

Jesu opstandelse siger derfor også noget om døden. Døden blev snydt. Døden gik glip af sit bytte. Dødens kolde istaphånd måtte give slip på Jesus - se ham forlade dødsriget. Jesu opstandelse har gjort noget ved døden. Døden er ikke helt som før. Der er gået opstandelse i døden. Fra at have været et definitivt punktum, er døden blevet til et komma. Et stort og tungt komma er døden. Men alligevel kun et komma. Der kommer noget mere bagefter. Vi venter og tror, at også vore døde og vi selv skal stå op fra de døde.

Derfor ligger kirken her midt på kirkegården som et synligt tegn på troens forventning om opstandelse. Kirken ligger midt i de dødes have. Vi sidder omgivet af grave på næsten alle fire sider og synger håbet ud - der omfatter både dem derude på kirkegården og os herinde.

Som solen klar og morgenrød,
halleluja, halleluja!
stod Jesus op af jordens skød.
Halleluja!

Som han opstod, skal vi opstå,
halleluja, halleluja!
og fare til ham i det blå.
Halleluja!


(vers 7 og 8 af nr. 222 i Salmebogen: 'Opstanden er den Herre Krist)

Jesu opstandelse føjer et nyt perspektiv til vores liv. Jesu opstandelse giver håb - det levende håb. Håbet, at der også venter en opstandelse for os, når vore dage her på jorden har ende.

Håbet er ikke kun et håb om opstandelse engang efter døden. Det er også håb om opstandelse nu i dag og hver en dag, vi får givet:

'Se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Der skal I se ham,' sagde englen til kvinderne. Jesus er ikke spærret inde i fortiden - graven er tom. Jesus er foran os. Han går i forvejen for os. Når vi går vejen gennem livet, træder vi så at sige i de fodspor, som den opstandne Jesus har sat.

Ind imellem erfarer vi de spor, han sætter: Som når håbet, troen og livsglæden pludselig vender tilbage, uventet og overraskende som en duftende lilla martsviol i det vinterslidte græs. Det er en kærlig hilsen fra Jesus, vor opstandne frelser. En lille opstandelse i hjertet: Vær ikke bange, jeg er jo lige her, siger han til det urolige hjerte.

Da kvinderne og disciplene fik Jesus at se i Galilæa, sagde han: 'Jeg er med jer, alle dage indtil verdens ende.' (Matthæusevangeliet kap. 28, vers 20)

Jesus holder ord. Han er opstået for at været med os nu - og på vejen der ligger foran. Han går med indtil verdens ende.

'Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.' (1. Peters Brev kap. 1, vers 3)

Glædelig Påske!
Amen.
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring