Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 10. april 2016

Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 10. april 2016 i Særslev Kirke
v. Gunvor Sandvad, sognepræst i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat

Bibellæsning:
Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem; det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen, i Salomos Søjlegang. Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte: »Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det ligeud.«
Jesus svarede dem: »Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og Faderen er ét.«

Johannesevangeliet kap. 10 vers 22-30

Prædiken:

Kære Konfirmander.

Foto i høj opløsning ligger under: Særslev Kirke - Kirkelige handlinger - konfirmerede - 2016 - » Klik her

Så blev det 2. søndag efter påske og jeres konfirmationsdag, som I har glædet jer meget til. Nu sidder I her med jeres familie og gode venner omkring jer: Om lidt bliver I konfirmeret og velsignet fra Gud - ligesom mange andre er blevet det før jer.

For en del år siden, dengang jeres bedsteforældre blev konfirmeret, var det almindeligt, at konfirmander skulle lære vers fra Bibelen og salmebogen udenad. Det med udenadslære har vi ikke gjort så meget ud af. Til gengæld har vi sunget en masse - og jeg synes, at det har været en ren fornøjelse, fordi I bare synger med - glad og gerne. Det skal I endelig blive ved med. For når vi synger, er vi frie mennesker!

Jeg ved, at der også er ét vers fra Bibelen, som I har lært udenad. I har nemlig sunget det, så de gamle hvælvinger herinde i Særslev kirke kom til at svinge - og måske dryssede der også lidt kalk ned. Teksten i sangen var et løfte, som Jesus gav - og som også blev læst, dengang I blev døbt som små.

Jesus sagde: 'Jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende.' Matthæusevangeliet kap. 28, vers 20

Jesus gav løftet, efter at han var stået op fra de døde påskemorgen. Som opstået fra de døde er Jesus Kristus overalt - ligesom Gud, vores Far i himlen. Vi kan ikke se ham - men han følger med og er nær, hvor vi går og står.

Jesus fortalte ofte historier, når han ville forklare os noget om sig selv og noget om Gud. En dag ville Jesus forklare, hvad det betyder, når han lover, at han er med os alle dage indtil verdens ende. Derfor gav Jesus sig til at fortælle om får og lam - og om hyrderne, som passede på dem.

Dengang havde man nemlig mange får og lam. Men man havde ikke fårene lukket inde på marker med elektriske hegn rundt om. Elektricitet og trådhegn fandtes slet ikke. Får løb bare frit omkring og græssede, hvor der nu var noget frisk grønt. Hvis ikke der var nogen til at holde øje på dem, kunne sådan nogle får hurtigt løbe væk - eller komme til at æde naboens grøntsager. Det duede jo ikke.

Derfor var det nødvendigt med en hyrde til at passe på fårene. Hyrden ledte fårene derhen, hvor der var vand og græs. Hyrden sørgede for, at fårene blev sammen og at ingen løb væk. Hvis der kom et rovdyr, måtte hyrden tage kampen op og jage rovdyrene væk, så der ikke skete fårene noget. Hyrderne var hos dyrene både om dagen og natten - for ellers kunne det jo hurtigt gå galt, hvis fårene var alene og overladte til sig selv.

Nu har I godt nok alle sammen taget pænt tøj på i dag - men jeg håber, det går alligevel: I denne søndags bibeltekster sammenligner Jesus os mennesker med en flok får. Og han siger om sig selv, at han er vores hyrde - den gode hyrde:

'Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.
Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier for sit navns skyld.'

Salme 23, vers 1-3

Ligesom hyrden går foran, sådan går Jesus Kristus foran os - og hjælper os med at finde den vej, vi skal gå gennem livet. Han leder os ad de rette stier. Det gør han med alle de historier og de ord, der er givet videre til os i Bibelen. Flere af jer har valgt sådan nogle af de gode leveregler til konfirmationsord. F.eks. når Jesus siger:

'Alt, hvad I vel, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem.'
Matthæusevangeliet kap. 7, vers 12
Eller:
'Som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden.'
Johannesevangeliet kap. 13, vers 34

Når vi husker sådan nogle sætninger og bruger dem som en slags GPS - så skal vi nok finde vej i livet.

Ligesom hyrderne dengang var hos fårene døgnet rundt - sådan er vi heller ikke alene. Jesus Kristus følger os - Gud går med. Også det bliver sagt til os - og flere af jer har valgt de gode løfter fra Gud til konfirmationsord: Som f.eks.:

'Herren din Gud, går selv med dig. Han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.'
5. Mosebog kap. 31, vers 6
Eller:
'Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer.'
Matthæusevangeliet kap. 7, vers 7

Ind imellem bærer Gud os - og når vi falder, rejser han os op igen. Den gode hyrdes hænder er stærke hænder. Han holder os fast. Han taber os ikke.

I februar var vi på udflugt sammen. På Johannes Larsen museet i Kerteminde, så vi malerier, som kunstneren Arne Haugen Sørensen har lavet. Jeg husker særligt et af billederne:
Arne Haugen Sørensen har malet en grøn græsplæne med et stort firkantet hul. Det er helt tydeligt, at det firkantede hul er en grav - en grav, der er åbnet. Ud fra himlen kommer to store lysende hænder. De store hænder holder nænsomt og forsigtigt om en spinkel og tynd pige. Hænderne løfter pigen op fra graven - løfter hende op i himlen. Arne Haugen Sørensen malede billedet, da hans datter døde. For at holde sig selv - og alle der ser billedet - fast på troen og håbet: At ingenting kan rive os ud af Guds hænder. Ingenting. Ikke engang døden. Guds hænder er stærke hænder. Den gode hyrde taber os ikke. Han glemmer os ikke. Han finder os i alle mulige sorte huller, vi falder i undervejs i livet - og samler os op. Til sidst vil han løfte os op af døden og gravens sorte hul.

Jesus siger det sådan:
'Mine får hører min røst, dvs. min stemme. Jeg kender dem og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd.'
Johannesevangeliet kap. 10, vers 27-28

Så kære konfirmander: Gå bare videre i livet med håb, med mod, med tro og med glæde. I tilhører, den gode hyrde Jesus Kristus. Stol på ham - Han svigter jer ikke. Han er med jer alle dage indtil verdens ende. Det løfte står fast lige meget, hvad der sker jer sidenhen.

Jeg vil slutte med at synge en sang for jer. I kender sangen - og I må gerne synge med - konfirmander og alle I andre:

Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.
Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.
Alle dage - alle dage.


Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.


Bøn:
Gud - du vor himmelske Far og gode hyrde. Du får solen til at smile og lærkerne til at synge. Du åbner bøgetræernes lysegrønne blade og får livet til at folde sig ud. Tak for denne festdag. Tak for vore familier og venner. Tak, at du i dåben gjorde os til børn i Guds store familie.

Herre, vi beder for dem, vi holder af - og dem, vi har svært ved at holde af. Vi beder for bange, ensomme, syge og alle, der lider til legeme og sjæl. Trøst enhver, der har mistet et menneske, de holdt af. Vær særligt nær ved den, som snart skal dø.

Vi beder for vores land, for dronningen og hendes familie. Vi beder for dem som skal styre og træffe afgørende beslutninger. For vores urolige verden, for mennesker på flugt og de som lever i skyggen af krig og terror, beder vi.

Velsign og bevar kirken her hos os og i hele verden. Særligt beder for de steder, hvor kirken er trængt og kristne er truet og forfulgt. Lad kirken overalt være et lys i mørket og en vej til livet.

I dag beder vi særligt for konfirmanderne og deres familier. Bevar os alle i troen, håbet og kærligheden. Hos dig hører vi til - og i dig er livet. Du er vores gode hyrde fra evighed til evighed.
Amen.
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Søndag 26. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring