Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Lørdag 23. april 2016

Prædiken til Bededag, fredag d. 22. april 2016
Særslev Kirke kl. 10.30
v. Gunvor Sandvad, sognepræst i Særslev-Ejlby-Melby pastorat

Lad os bede:
Gud, vi rækker vore hænder frem
som tomme skåle.
Kom til os Gud, og giv os liv
fra kilder uden for selv.
Amen


Bibellæsning:

Jesus sagde: 'Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!
Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.
Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!

(Matthæusevangeliet kap 7, vers 7-14)

Prædiken:

'Man skal ikke tage noget for givet,' siger vi sommetider. Dermed minder vi hinanden om, at ingenting er en sikker selvfølge. Det er ikke sikkert, at vores tilværelse i morgen er som i dag. På den anden side: Lige her og nu - er alt os givet.

At vi hver især kan trække vejret og lever lige nu, er os givet. Livet er en gave - givet af Gud. Ligesom vores krop og forstand - og hvad vi magter og kan. Det er os givet altsammen - givet af Gud. På samme måde er denne grønne fynske ø med fuglesang og forår givet os af Gud. Ligesom de mennesker, vi de-ler livet med - og de gøremål, vi er blevet betroet. Alt er os givet - givet af Gud. Tænker vi sådan om livet, og alt, hvad livet er fyldt med - bliver der et vist overskud af taknemmelighed.

På de lyse dage, ligger taknemligheden lige for. At sige og bede: Tak gode Gud for livet og for alt det livet er fyldt af.

Men jeg tror alligevel, at de fleste bønner bliver bedt, når vi er i nød. Når sorg eller sygdom slår os til jorden. Når vi ikke aner vores levende råd.

Om lidt skal vi synge:

Vi rækker vore hænder frem
som tomme skåle.
Kom til os Gud, og giv os liv
fra kilder uden for selv.

(Salmebogen nr. 367, vers 1)

Det er et godt billede: At række hænderne frem som tomme skåle. Ligesom en tigger gør det. Sådan er det at være menneske. Vi er afhængige af at få det hele givet af Gud: Livsmod, kræfter, tro og håb. En ny dag i morgen - og at Gud vil tage os ved hånden og vise os, hvad det næste skridt er. Gud må hele tiden give os liv fra kilder uden for os selv.

Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer, siger Jesus.

Jesus siger: Bed bare løs - bed om hvad som helst. Der er ingen bøn, som er for lille eller for stor. Vi må bede for os selv, for vore kære og for verden. Vi må bede om helbredelse for sygdom, om hjælp til at finde vej i vanskelige beslutninger. Der er ingen grænse for, hvad vi kan bede om.

Det er også her, det bliver svært. Når vi erfarer, at det alligevel ikke går, som vi gerne vil have det, selv om vi inderligt beder om det. Så kan det nærmest virke provokerende, når Jesus siger: For enhver, der beder får; og den, som søger finder; og den der banker på, lukkes der op for.

Det er vigtigt at lægge mærke til, hvad Jesus siger og lover - og hvad han ikke lover.
Han siger ikke: Enhver, der beder, får det han eller hun beder om. Han siger bare: Enhver der beder, får.
Jesus siger heller ikke: Enhver der søger, finder det han eller hun søger efter. Han siger bare: Enhver, der søger, finder.

Jesus lover, at vi får - at vi finder - og at der lukkes en dør op for os. Gud hører vores bøn og han svarer os. Men måske svarer han os ved, at vores livsvej slår nogle sving - og det vi får og det vi finder, er på en helt anden måde, end vi havde ønsket. Døren åbner sig et andet sted, end vi havde forestillet os.

Når Jesus siger: Bed - må vi stå med åbne hænder og vente på, hvad Gud mon vil give os. Når Jesus siger: Søg - må vi vente på at finde. Når han sige: Bank på - må vi tålmodigt vente, at der lukkes en dør op for os. Vi rækker vore hænder frem som tomme skåle, og venter tålmodigt, at hænderne skal blive fyldte - på den måde, som Gud nu vil.

Vi må vente og turde tro på, at Gud vil os det godt - selvom vi ikke altid forstår den vej, han fører os.

Det vil jeg fortælle en lille svensk historie om: I skal forestille jer sådan et svensk rødt træhus med hvide hjørner. Her boede en enlig mand med sit æsel. Huset var gammelt, men havde dog fået lagt vand ind, fra det lokale vandværk. Tidligere havde manden hentet vand i en brønd. Nu lå brønden ubrugt bag hu-set.

En nat skete ulykken: Æslet faldt ned i den gamle brønd. Hvad der helt skete, anede æslet ikke. Det var bare gået rundt om huset - og pludselig forsvandt jorden under benene på det. Sekunder senere lå æslet på bunden i det mørke hul. Forslået og mørbanket. Men dog i live. Æslet forstod straks, at det ikke kunne komme op ved egen hjælp. Derfor gav æslet sig til at skryde og skrige - så højt det overhovedet kunne. Det var livet om at gøre, at få vækket manden.

Manden hørte æslets skrig - og skyndte sig ud. Da æslet så mandens ansigt oppe ved brøndens kant, faldt det ro: 'Nu har min ejer set, hvad der er sket. Nu vil han gøre et eller andet for at få mig op,' sagde æslet til sig selv.

Manden tænkte længe, hvad han skulle gøre. Det kunne ikke lade sig gøre, at hejse æslet op. Det ene-ste, han kunne gøre, var at fylde brønden op med sand - og løfte æslet op på den måde. Som tænkt så gjort. Manden tog fat i skovl og trillebør og gik i gang med at fylde brønden op.

Imens ventede æslet nede i dybet. Da de første skovlfulde sand landede på ryggen af æslet, blev det helt forvirret. 'Hvad I alverden er meningen? Vil han begrave mig levende?' tænkte æslet. Imens regnede sandet ned over æslets ryg og dækkede det mere og mere.

Men så rankede æslet ryggen - hvis et æsel ellers kan ranke ryggen - og tænkte: 'Nej, min Herre, har altid været god ved mig. Han har helt sikkert en mening med det her, selvom jeg ikke forstår det.' Og så besluttede æslet sig for, at ryste sandet af sig og stille sig på det, hver gang der kom en ny skovlfuld.

Tålmodigt stolede æslet på sin herres gode hensigt og rystede sandet af sig og stillede sig på det. På den måde blev æslet langt om længe løftet op af brønden.

'Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.' (Matthæusevangeliet kap. 28. vers 20)

Det løfte gav Herren Jesus til enhver af os, da vi blev døbt.

Ind imellem sker der ulykker og vi falder i sorte huller. Og vi spørger som æslet: 'Har Gud forladt mig? Vil han slå mig ihjel?'

Men der ligger en stor styrke i at tænke som æslet: Gud vil mig det godt, selvom jeg ikke forstår det, der sker.

Gud har lovet at gå ved vores side alle dage. Han har lovet at høre vores bøn. Det løfte står fast - selv-om vi ikke altid forstår den vej, han fører os. Amen

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud,
Fader, Søn og Helligånd,
du, som var, er og bliver én sand treenig Gud,
højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.
Kirkebøn:

Gud. På denne bededag vender vi os til dig med alt, hvad der ligger os på hjerte og som vi tænker på.

Vi beder for vore kære og hvert eneste menneske i vore sogne. Vi beder for bange, ensomme, syge og alle, der lider til legeme og sjæl. Trøst enhver, der har mistet et menneske, de holdt af. Vær særligt nær ved den, som snart skal dø. Lad os midt i frygten og sorgen se lyset fra Jesu opstandelse.

Vi beder for vores land, for dronningen og hendes familie. Vi beder for dem som skal styre og træffe af-gørende beslutninger. For vores urolige verden, for mennesker på flugt og de som lever i skyggen af krig og terror, beder vi. Lad aldrig vores blik svækkes for den sorg og lidelse, som vi kan være med til at lin-dre.

Vi beder for kirken - velsign og bevar kirken her hos os og i hele verden. Særligt beder for de steder, hvor kirken er trængt og kristne er truet og forfulgte. Lad kirken overalt være et lys i mørket og en vej til livet.

Hold bønnen levende i os. Hjælp os til hver eneste dag og under alle forhold at kunne finde ord og tanker at bede til dig.

Lad os leve i tillid at du, Gud, følger med os alle dage indtil verdens ende. Giv os da en glædelig opstan-delse fra de døde og at se alle gåder forklaret i dit evige lys.

Amen.
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring