Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Mandag 16. maj 2016

Prædiken til Pinsedag, søndag d. 15. maj 2016
Ejlby Kirke kl. 9.00 & Særslev Kirke kl. 10.30
v. Gunvor Sandvad, sognepræst i Særslev-Ejlby-Melby pastorat.


Bibellæsning: Johannesevangeliet 14, 15-21:
Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.


Så blev det pinse. Den tredje og sidste af de tre store højtider i kirkeåret: Jul, påske og pinse. Vi fejrer pinsehøjtiden med lys og blomster i kirken, flagallé gennem byen og festlig kimning med kirkeklokken. Og når vi synger Grundtvigs festlige pinsesalme: I al sin glans nu stråler solen! - er det næsten som om pinsesolen danser herinde.

Jul fejrer vi, fordi Jesus blev født. Når vi hører juleevangeliet kan vi nærmest se stalden og krybben i Bethlehem for os. Påske fejrer vi pga. Jesu død og opstandelse. Det er heller ikke så svært at forestille sig, hvordan Jesus blev korsfæstet. Og ellers giver altertavlen os syn for sagen.

Pinsens begivenhed er derimod noget sværere at se for sig. Pinsen fejrer vi fordi Helligånden kom til de mennesker, som havde fulgt Jesus. Men det er svært at forestille sig, hvordan det skete, da Helligånden kom den første pinsedag og fyldte disse menneskers hjerter med begejstring, mod og tro. Det var Hellig-åndens pinseunder.

Pinseunderet skete 50 dage efter påske. 50 dage efter, at Jesus var stået op fra de døde påskemorgen - og i glimt havde vist sig levende for disciplene. Pinseunderet skete 10 dage efter Kristi Himmelfart, hvor Jesus blev skilt fra disciplene og løftet mod himlen.

Nu kunne man tænke, at det var så det. At nu var historien om Jesus fortalt til ende. Men nej, Pinsedag kommer Jesus på en ny måde. Han kommer som Helligånden. Han siger: Jeg er her stadig. Jeg er lige her! Pinse fejrer vi fordi Helligånden kom dengang og også kommer i vores tid og til os.

Vi hørte beretningen om pinseunderet i den første bibellæsning i begyndelsen af gudstjenesten. Lukas, som skrev beretningen, leder efter ordene for at beskrive pinseunderet:

Det var som lyden af et kraftigt vindstød. Det fyldte hele huset. Det var som ild, der viste sig og satte sig på hver enkelt. Og først og fremmest, det var Helligånden som kom til dem - ja, ikke bare til dem, men også i dem. Helligånden fyldte deres hjerte, sjæl og sind. Så de disciple, som ellers havde været forvir-rede, forsigtige og bange, nu blev begejstrede og frygtløse.

De var fyr og flamme. De talte løs på alle mulige sprog, om det som de havde oplevet sammen med Je-sus - og som de nu så i et helt nyt lys. Det hele gav mening: Jesu liv - og hans død og opstandelse. De oplevede, at Jesus stadig var hos dem. Ikke sådan synligt. Men Jesus var inde i dem på en ny måde. Jesus var i dem som Helligånden.

De erfarede, at det virkelig er sandt, når Jesus lover, at han er med os alle dage indtil verdens ende. Hvad Jesus havde sagt blev opfyldt. Han havde sagt:

Jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: Sandhe-dens Ånd. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer.

Helligånden kom til Jesu disciple pinsedag. Helligånden kommer også til os. Vi fik Helligånden i dåbsgave fra Gud, da vi blev døbt. Nu har vi Helligånden med os og i os alle de dage, vi får givet - ja til evig tid.

At have Helligånden i sig er lidt ligesom at bære et smykke.
En del mennesker går jo med smykker. Det kan være en kæde om halsen, man har fået af sine børn eller af sine forældre. Eller måske en ring på fingeren, man har fået af ham eller hende, man er gift med. Eller noget helt tredje.

Et smykke er som regel meget mere værd end de ædle metaller, det er fremstillet af. Et smykke fortæller sin egen historie om fællesskab, kærlighed og samhørighed med et bestemt menneske eller nogle flere. Derfor betyder det noget særligt at bære et smykke. Man bliver husket på de bånd, der er mellem os. Et smykke kan ligefrem give styrke, også når man er alene. Det er som om, at man bærer lidt af den, man fik smykket af med sig, hvor man går og står. Det er til opmuntring og glæde - også når vi er hver for sig.

At bære Helligånden i sig er lidt ligesom at bære et himmelsk smykke. Helligånden husker os på fælles-skabet og samhørigheden med vor himmelske Far og med Jesus. Som Guds stemme, der siger: Vær ikke bange: Jeg er jo lige her - her hos dig.

Og dog er Helligånden mere end at bære et smykke. Helligånden er Guds kraft i os. Helligånden styrker os, så vi formår at tro og håbe på Gud - og så vi formår at give godhed og kærlighed til andre. Det er Helligånden, som giver os kraften til det. Helligånden er Guds styrke, som får mennesker til at folde sig ud - ligesom lysegrønne blade på træer og buske.

Planter og træer får ikke deres grokraft bare ud af den blå luft, men først og fremmest ved at have et solidt rodnet og suge til sig. Sådan virker Helligånden heller ikke bare ud af den blå luft, men har rødderne dybt plantet i, hvad Jesus sagde og gjorde. Jesus kalder da også Helligånden for Talsmanden. Ham, der taler Jesu sag.

Helligånden giver Jesu ord liv, så de ikke længere bare er ord fra en fjern fortid. Helligånden kaster lys over Jesu tale og gør ordene levende for os. Så ordene bliver vedkommende og nærværende - som sagt til dig og mig - som netop det, jeg havde brug for at høre - for at have styrke og mod til at tage det næste skridt. Helligånden gør ordene til vandårer, der kan vande et menneskesind og få det til at blomstre og gro.

De sidste par ugers tid er foråret jo nærmest eksploderet for øjnene af os. De varme sommertemperatu-rer har lokket de lysegrønne blade frem. Selv på knudrede, grå, gamle træer. Næsten time for time har man kunnet følge forandringen, hvordan de nye blade folder sig mere og mere ud. Det er lige betagende hvert forår.

Saften i træet, varmen og lyset får bladene til at folde sig ud. Det er et godt billede på Helligånden - Hel-ligånden er Guds styrke, som skaber troen og livskraften i os, så vi kan folde os ud til glæde og trøst for hinanden.

Glædelig Pinse - Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.

Kirkebøn:

Gud, som et vindpust går gennem skoven og bevæger hvert eneste blad, sådan er det, når du sender din Helligånd over os. Så bevæges vi og livet strømmer igennem os.

Vi beder dig: Send atter din Helligånd over os: Lad Helligånden ånde liv og tro i os, så også vi bliver til glæde og trøst for andre.

Vi beder for vore kære og hvert eneste menneske i vore sogne. Vi beder for bange, ensomme, syge og alle, der lider til legeme og sjæl. Trøst enhver, der har mistet et menneske, de holdt af. Vær særligt nær ved den, som snart skal dø. Lad os midt i frygten og sorgen, trøste os ved, at også du beder for os.

Vi beder for vores land, for dronningen og hendes familie. Vi beder for dem som skal styre og træffe af-gørende beslutninger. For vores urolige verden, for mennesker på flugt og de som lever i skyggen af krig og terror, beder vi. Lad aldrig vores blik svækkes for den sorg og lidelse, som vi kan være med til at lin-dre.

Vi beder for kirken - velsign og bevar kirken her hos os og i hele verden. Særligt beder for de steder, hvor kirken er trængt og kristne er truet og forfulgte. Lad kirken overalt være et lys i mørket og en vej til livet.

Gud Helligånd. Vi længes efter det liv du giver. Vi længes efter din styrke og kraft og at vide, at du er den dybe sammenhæng i alt. Nu og i al evighed. Amen.
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring