Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Tirsdag 07. juni 2016

At bære korset - prædiken til 2. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 5. juni 2016 i Særslev Kirke
v. Gunvor Sandvad, sognepræst i Særslev-Ejlby-Melby PastoratBibellæsning fra Lukasevangeliet kap. 14, vers 25-35
Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem: »Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt? - for at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger: Den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det! Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med ti tusind mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med tyve tusind? Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting; men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning; man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre!«

Prædiken:

'Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel', siger Jesus. Det er store krav, Jesus stiller til os. Ingen af jer kan være min discipel uden at give afkald på alt sit eget,' siger han.

Jesus selv ejede bare det tøj han gik i. Han gik fattig og husvild omkring, sang vi lige før. Han kaldte på de trætte og tilbød dem hvile i Guds nåde. Han bankede på hjerternes døre. Men han fik utak igen. Han blev hånet og pint ihjel på korset.

'Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel,' siger Jesus. Det er umisforståeligt klar. Jesus er forrest. Vi må følge efter. Vi skal gå i hans spor. Og det kommer til at koste noget.

Jesus er altså foran. Han er ligesom en isbryder. Sådan en dejlig sommersøndag, er der nok ikke så mange, der tænker på isbrydere. Det er endda mange år siden, at det har været rigtig isvinter.

Men prøv at huske tilbage. Der var tre statslige isbrydere. De hed Danbjørn, Isbjørn og Thorbjørn og lå i Frederikshavn. Isbryderne rykkede ud, når isen lagde til i de indre danske farvande. Isbryderne sørgede for, at holde sejlrenderne åbne. Isbryderne sejlede forrest og brød isen i stykker. I kølvandet bagefter kunne en færge og andre små og store skibe lægge sig. På den måde kom skibene igennem, inden isen pakkede sammen igen.

Jesus er som sådan en isbryder. Han brød isen. Han bar det store og tunge kors. Nu må vi gå efter - og bære vores.

I forrige uge var de fleste af os præster fra Bogense provsti på studietur til nogle af de steder i Tyskland, hvor Martin Luther havde boet og virket. Vi så, hvor den lutherske reformation af kirken begyndte. Luthers byer og hjemsteder ligger i den østlige del af Tyskland. Som godt 400 år efter Luther blev til det kommunistiske DDR.

På turen mødte vi også østtyske præster. De talte mest om Luther og hans betydning i nutiden. Men ind imellem fortalte de glimt fra DDR-tiden.

En østtysk præst fortalte, at det skete i DDR-tiden, at lærere spurgte eleverne i de små klasse: 'Er der nogen af jer, som er døbte?' Så rakte måske Peter på 7 år straks hånden op - og sagde: 'Ja, jeg er døbt'.

Men så fortalte læreren Peter, at hans forældre var dumme og ufornuftige, fordi de kom i kirken og havde sørget for, at Peter var blevet døbt. Læreren fik de andre børn til at mobbe Peter - sige 'Dumme-Peter' og række tunge af ham, så Peter blev helt rød i hovedet og begyndte at græde. Sådan kom Peter på 7 år til at bære korset uskyldigt. Han blev hånet og mobbet. Han havde ikke gjort noget forkert. Det var ligesom med Jesus. Jesus gjorde heller ikke noget forkert - han sagde bare sandheden. Men det blev han korsfæstet for.

I Augustinerklosteret i Erfurt, hvor Luther var munk, havde man i DDR tiden lavet en slags gymnasium og seminarium i kirkens regi. Når unge var blevet konfirmeret risikerede de nemlig, at blive smidt ud af gymnasiet, et par uger før studentereksamen. Lige når de var allermest parat og havde knoklet løs. Så blev døren lukket. De havde ikke gjort noget forkert - de blev bare smidt ud, fordi de var blevet konfirmeret i sin tid. Det var en høj pris for at blive konfirmeret i den kristne tro.

Der var også lærere, som blev bortvist fra skolerne, fordi de var engageret i kirken. De bortviste lærere fandt sammen og oprettede et kirkeligt undervisningssted i Luthers kloster i Erfurt. I de gamle klosteceller kunne de unge bo og blive undervist og tage en studentereksamen i kirkens regi. Eksamenen var ganske vist ikke anerkendt, men den kunne i det mindste bruges, hvis de unge ville uddanne sig til kirkelig underviser, diakon eller præst.

Det gjorde indtryk at møde de østtyske præster. Jeg tænkte på, hvad de hver især mon havde stået igennem af chikane og afsavn - de som havde være børn og unge i DDR-tiden. Hvilke kors havde de mon selv båret for at være discipel af Jesus og gå i hans fodspor?

Disse glimt er jo bare et lille kapitel i en stor bog om kors, der er blevet lagt på mennesker på grund af deres tro. Der skrives nye sider i bogen hver dag. I Mellemøsten, i Afrika og andre steder, hvor kristne plages og forfølges.

Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel. Vi hører disse ord på Grundlovsdag. Grundloven beskytter friheden til at tænke og tro. Der må ikke lægges kors på nogen, fordi de tror. Vi må sige Gud tak for frihed og demokrati - og værne om det.

Og så må vi gå i Jesu fodspor og bære korset. Kan være, at vi skal bære korset, ligesom Simon af Kyrene gjorde. Han bar ikke sit eget kors. Men han gik efter Jesus og bar Jesu kors et stykke af vejen ud til Golgata, fordi Jesus ikke kunne bære mere.

Måske er det sådan, at vi bedst kan bære korset i Jesu spor. At bære korset er også engagere sig i andres nød og problemer. At involvere sig - selvom det koster af ens tid, kræfter og nattesøvn. At bære korset et stykke af vejen, for en som ikke kan bære mere.

Om lidt skal vi synge:

Du skal tære på din samvittighed.
Du skal kæmpe andres kamp, hvor de går ned.
Du skal ud og mærke efter:
Hvem har brug for min kræfter?

Du skal våge, når klokken bliver tolv.
Du skal hente nogen ud af andres vold.
Du skal høre dem, der græder
lydløst og på fjerne steder.


Hvad så, hvis korset bliver for tungt? Hvis jeg ikke orker mere? Hvis presset bliver større end jeg kan klare?

Så tænk på isbryderen! Den sejler foran - og baner vej. Også små både kommer igennem farvandet, bare de holder sig tæt nok på isbryderen.

Når vi mærker presset fra alle sider, må vi søge nærmere til Jesus Kristus. Så må vi trygle og bede Jesus gå foran og bryde vejen og få os igennem - hele vejen.

Amen.
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring