Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Torsdag 14. juli 2016

'Ikke en spurv falder til jorden uden Gud'
Prædiken til 7. søndag efter Trinitatis søndag
Søndag d. 10. juli i Særslev Kirke kl. 9.00 & Ejlby Kirke kl. 10.30
v. Gunvor Sandvad, sognepræst i Særslev-Ejlby-Melby pastorat

Bibellæsning fra Matthæusevangeliet kap. 10, vers 24-31
Jesus sagde: 'En discipel står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en discipel, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbonden Beelzebul, hvor meget snarere da ikke hans husfolk!
Frygt derfor ikke for dem. For der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der hviskes jer i øret, skal I prædike fra tagene. Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede. Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve'.


Prædiken:

Forleden dag på vej af døren fik jeg øje på en lille grå fugleunge. Fugleungen trykkede sig op af husmuren og rystede over hele sin lille krop. Oppe på taget sad dens mor og kaldte og kaldte: 'Kom nu på vingerne - kom nu herop i sikkerhed', kaldte fuglemor på den lille fugleunge. Nå ja, det kan jo også være, at hun skældte ud på mig!

Da jeg var kommet indenfor igen, sagde det 'Bang'. En spurveunge fløj mod vinduet - og lå bevidstløs nede i gruset. Fuglene er sårbare og lever et udsat liv. Mange fugle går til, endnu mens de er unger. Alligevel hænger fuglene ikke med næbet. De sidder oppe i trætoppene og på hustagene og synger den lange lyse sommerdag: 'De priser vor Herre, så godt de formå. De takker for livet og lyset med fløjtende tunge'. (citat fra salmen: 'Nu vågne alle Guds fugle små' nr. 748 i Salmebogen)

Dagens sommersalmer er lyse og lette i stemningen. Vi kunne også have sunget Thomas Kingos salme: 'Sorrig og glæde de vandre til hobe' (nr. 46 i Salmebogen). Der er de mørke skyer tydeligere med. For sådan er livet. Sorgen og glæden vandrer sammen. Livet kan vende på et splitsekund. Vi lever på en knivsæg. Ulykke kan ramme pludseligt og nådesløst. Det gælder for sangfugle og det gælder for mennesker.

'Frygt ikke', siger Jesus tre gange i dagens evangeliestykke. Frygt ikke! - De to ord er som et omkvæd i hele Det Nye Testamente.

'Frygt ikke', sagde englene til de bange hyrder på marken uden for Betlehem julenat. 'Frygt ikke', sagde englene påskemorgen til de forskræmte kvinder ved den åbne grav, som Jesus havde forladt.

Jeg har ikke selv talt efter. Men jeg har ladet mig fortælle, at der skulle stå 'Frygt ikke' 365 gange i Bibelen. Der er findes altså et 'Frygt ikke' til hver eneste dag. 'Frygt ikke', siger Jesus og Gud vor Far til os. Vi har brug for at høre dette 'Frygt ikke' af Herrens mund - igen og igen - dag for dag. For der skal så lidt til, for at vi bliver urolige og bange.

Jesus siger: 'Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den.'

I en tidligere bibeloversættelse - den fra 1907 - stod der: Ikke én af dem falder til jorden uden jeres Faders vilje. Den oversættelse har givet mange anledning til spekulationer og anfægtelser: Er det virkelig Guds vilje, når spurven flyver mod vinduet og falder til jorden? Er det Guds vilje, når et barn bliver kørt ned? Eller når barnets mor får kræft? Kan det være Guds vilje?

Men ordet 'vilje' står ikke i den oprindelige græske tekst. Derfor står der nu, at Jesus siger: 'Ikke én af dem - altså spurvene - falder til jorden, uden at jeres fader er med den.'

Det er noget andet, end at Gud vil det. Det betyder, at Gud er med spurvene og os andre, uanset hvad der sker. Aldrig er vi uden Gud. Jesus siger altså ikke noget om Guds vilje. Jesus løfter heller ikke sløret for, hvorfor det ene og det andet forfærdelige sker. Men han siger, at Gud er med os midt i det alt sammen.

Vi er altid i Guds hånd. Også når det hele ramler. Gud er med os - også i ulykken. Gud holder os i sine hænder. Også i faldet. Også i døden.

Jesus fik ved sin fødsel tilnavnet 'Immanuel'. Det betyder: Gud med os. I og med Jesus gik Gud ind i menneskelivet med hud og hår. Jesus viste, at Gud er med os. Jesus viste, at Guds vilje er kærlighedens vilje. Guds vilje er viljen til liv og til frelse. Jesus så ikke passivt på verdens ulykker og nød. Der var handling i hans vilje. Med mandat fra sin himmelske Far, tog Jesus kampen om mod de kræfter, som vil ødelægge livet. Jesus satte sig selv ind på at redde en fortabt verden og fortabte mennesker tilbage til Gud. Som den gode hyrde, der sætter sit liv til, for at redde fårene.

Jesus giver os ikke en ulykkesforsikring. Han fritager os heller ikke fra at leve på dødens vilkår. Men han har lovet at gå med os alle dage, indtil verdens ende.

Efter Jesu død langfredag fulgte påskemorgen. Jesus gik ud af graven med Guds opstandelse i kroppen. For at give os del i opstandelse og evigt liv. Guds vilje er viljen til liv på trods af døden.

Jeg vil slutte med et afsnit fra en af Kristuslegenderne af den svenske forfatterinde, Selma Lagerlöf.

Legenden fortæller, at apostlen Peter på et tidspunkt mistede modet helt og syntes alt bare var så hårdt og håbløst. Så tog Vorherre Peter med på en lang vandring op i bjergene. De gik lang tid hen over snemarker. Iskolde vinde og rimtåge omgav dem.

Vorherre bøjede sig ned og samlede en lille fugl med rødt bryst op. Det var en dompap, som var frosset ihjel. Peter syntes også, at han var ved at fryse ihjel og spurgte, om de dog ikke snart skulle vende om.

'Ikke endnu, ' sagde Vorherre. 'For jeg skal vise dig noget, som vil give dig styrke til at bære alle bekymringer'. Så vandrede de videre i sneen. Indtil de kom til en uendelig høj og lang mur.

'Bag muren er Paradiset', sagde Vorherre. 'Derinde er der ikke smerte og kulde, men frodig sommer'. Så kastede Vorherre den døde fugl ind over den høje mur. Umiddelbart efter hørte Peter en jublende glad kvidren. Han genkendte dompappens sang.

Vorherre sagde til Peter: 'Lad os gå ned på jorden igen og holde alt det ud, som skal holdes ud. Nu ved du, at jeg taler sandt. At der findes et sted, hvor livet overvinder døden'.

Så vidt legenden. - Lad os huske på, at Jesus siger: 'Frygt ikke: I er mere værd end mange spurve.'

Amen
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring