Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Tirsdag 20. september 2016

Prædiken fra høstgudstjenesten 2016
Søndag d. 18. september 2016 i Særslev Kirke
17. søndag efter Trinitatis søndag 2016
v. Gunvor Sandvad, sognepræst i Særslev-Ejlby-Melby PastoratIndledende bøn:

Gud. Tak for høsten og det daglige brød, der mætter kroppen.
Tak for dine ord, der mætter sjælen. Hjælp os at høre dine ord og tage dem til os. Amen


Bibellæsning fra Markusevangeliet kap. 2, vers 14-22
Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han rejste sig og fulgte ham.
Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?«
Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: »De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.«


Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og spurgte: »Hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?«
Jesus svarede dem: »Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe; for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække!«


Prædiken:

'Giv os i dag vort daglige brød.' Sådan har Jesus lært os at bede i Fadervor. Brød var på Jesu tid symbol for al mad. I bønnen: Giv os i dag vort daglige brød, beder vi Gud om at dække vores helt grundlæggende behov som mennesker. I naturlig forlængelse af at bede: 'Giv os i dag vort daglige brød' - er så også at sige tak til Gud for høsten, som vi gør i dag, hvor vi fejrer høstgudstjeneste.

Vi erkender vores sårbarhed. At kunne høste er ikke nogen selvfølge. Tørke, uvejr, misvækst - og sygdom, brand, krig eller naturkatastrofer kan ødelægge høsten. Hvis høsten slår fejl, er det en ulykke - ikke kun for den ramte landmand, men for mange, som så kommer til at mangle noget af det daglige brød.

Vi mærkede sårbarheden i foråret: Med varme og knastørt vejr, lige i de uger, hvor kornet havde allermest brug for regn. Og så nogle voldsomme regnbyger med hagl, der ramte frugttræerne hårdt.

Alligevel har vi kunnet høste også i år. Det er der al mulig grund til at sige Gud tak for. Tak til Gud for sol og regn - tak for vækstens under - at grønne spirer bliver til modent korn, modne frugter og grøntsager. Tak for den høst, vi fik bjærget.

'Giv os i dag vort daglige brød', beder vi. Det er en vigtig pointe, at Jesus lærer os at bede i flertal: Med vi - og vort. Bønnen drejer blikket væk fra en selv. Man beder ikke kun for sig selv og sine egne behov. Vi beder også for andre. Vi er fælles om at modtage, hvad vi behøver fra Gud.

Vi er fælles om at nyde frugten af mange flittige hænders arbejde. Derfor må vi også sige tak til landmænd og gartnere, maskinstationer og mekanikere og så mange andre flittige hænder, der har arbejdet og sørget for årets høst, som ingen af os kan klare sig uden.

Ingen kan klare sig uden det daglige brød. Derfor skal vi dele høsten med de mennesker, som af den ene eller anden grund ikke fik nogen høst i år. Det handler også om at dele - og om at nøjes, så der bliver nok til alle. Måske skal det, vi har høstet være et svar på andres nød og bekymring - et svar på deres bøn til Gud: 'Giv os i dag vort daglige brød.'

Vi har brug for brød og mad. Men vi har også brug for mere end det: I dagens stykke fra Markusevangeliet møder vi Jesus, der sidder og spiser middag i Levis hus. Levi var tolder. Det vil sige, at han tjente penge på at opkræve told fra sine landsmænd til fjenderne, den romerske besættelsesmagt. Hvis det nu havde været under 2. verdenskrig, ville man have kaldt Levi for 'en værnemager'. Man råbte man skældsord efter værnemagerne og foragtede dem.

Det var på samme måde på Jesu tid. Ingen med respekt for sig selv og sit land, ville dengang spise sammen med en tolder. Undtagen Jesus åbenbart, som altså sad og spiste sammen med Levi og andre toldere. Gode folk rystede på hovedet og spurgte: 'Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?'

Jesus hørte det og svarede - næsten ordsprogsagtigt: 'De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.' Jesus kom for at helbrede menneskers sår. Alle de sår og skrammer, vi får i løbet af livet - de sorte pletter på samvittigheden og byrden af skyld, som er tung at bære. Jesus kom for at rense sårene og lette mennesker fra skyldens byrder ved at give den dyrebare tilgivelse fra Gud.

Ligesom lægerne er det rigtige sted, når de er hos de syge. Sådan var og er Jesus det rigtige sted, når han er hos mennesker, som har brug for ham. Hos hver og en, som længes efter at få mættet sjælens sult efter nærhed og et fællesskab, der varer ved, på trods af vores svigt og skyld - og på den anden side af dødens grænse.

Derfor sad Jesus i Levis hus - hos den foragtede tolder. Hos Levi, som selv var ude om, at ingen ville have med ham at gøre. Men som også var et menneske, der længtes efter en ny begyndelse.

Jesus fortsatte med at sidde til bords med hvem, der længtes efter det. Han afviste ikke nogen. Ingen var for ussel eller for dårligt et menneske, uden at Jesus også havde en plads til ham eller hende. Den sidste aften før sin korsfæstelse holdt Jesus nadver med disciplene. Han sagde, at vi fremover skulle dele brød og vin og fejre nadveren. Så vil han være her og spise sammen med os.

Nogle synes, at nadveren kun er for dem, som har en sikker tro - eller som går tit i kirke. Men det er altså en misforståelse. Nadveren er for alle - virkelig for alle uden undtagelse. Fordi Jesus netop blandede sig med helt almindelige mennesker - uden at lukke nogen ude. Derfor er nadveren åben for alle og enhver. Her vil Jesus give os Livets brød, der mætter sulten efter nærhed, tilgivelse og et fællesskab, der overtrumfer døden.

Vi skal høre beretningen om Jesu måltid hos Levi, som en invitation: At også vi er velkomne til nadveren og når som helst, Jesus indbyder os til fællesskab! Beretningen er en invitation.

Beretningen er også et eksempel til efterfølgelse. Vi tjener Gud, når vi følger Jesu eksempel og deler vores brød og et måltid med andre. Når vi går ud over de vante grænser og inviterer den, som ellers aldrig plejer at få en invitation. Når vi sætter os ved siden af en, som ellers ville sidde alene. Så tjener vi Gud. Vi bliver et svar på andres længsel og sult efter dagligt brød, nærhed og fællesskab. Et svar på deres bøn: Giv os i dag vort daglige brød. Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.Kirkebøn:

Gud vor himmelske Fader. Vi takker dig for høsten og det daglige brød - for korn, grøntsager og frugt. Tak for sol og regn over markerne og for vækstens under. Vi beder for dem, som ikke fik nogen høst - fordi afgrøderne blev ødelagt af uvejr - eller fordi ulykker, sygdom eller krig forhindrede dem i at høste. Lær os at dele og at nøjes, så der bliver nok til alle.

Jesus Kristus. Tak, fordi du sætter dig midt iblandt os, uanset hvem vi er. Vi beder dig: Sæt dig her hos os og kald os til at følge dig. Lad dit sindelag præge os, så vi ikke lukker os om os selv - men går over de vante grænser og deler livet og det daglige brød med hinanden.

Vi beder for vore kære og hvert eneste menneske i vore sogne. Vi beder for bange, ensomme, syge og alle, der lider til legeme og sjæl. Trøst enhver, der har mistet et menneske, de holdt af. Vær særligt nær ved den, som snart skal dø. Giv din fred og velsignelse.

Vi beder for vores land, for dronningen og hendes familie.
Vi beder for dem som skal træffe afgørende beslutninger. For vores urolige verden, for mennesker på flugt og de som lever i skyggen af krig og terror, beder vi.

Vi beder for kirken - velsign og bevar kirken her hos os og i hele verden. Særligt beder vi for de steder, hvor kirken er trængt og kristne er truet og forfulgte. Lad kirken overalt være et lys i mørket og en vej til livet.

Gud. Du er glædens Gud. Du er tilgivelsens kilde, livets Ånd og verdens håb. Amen
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring