Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Lørdag 05. november 2016

Prædiken ved gudstjeneste Alle Helgens dag 2016
Søndag d. 6. november i Særslev Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad, Særslev-Ejlby-Melby Pastorat.

Bøn: Gud - lad os høre dit ord og tal med trøst og håb og tro til det sorgfulde hjerte. Amen

Bibellæsning:

Jesus sagde: »I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.«
(Matthæusevangeliet kap 5, vers 13-16)

Prædiken

Da jeg var barn, havde vi hjemme en særlig tradition med juletræet, når det efter jul var tændt for sidste gang. Så blev alle andre lys i stuen slukket. Vi sad og så på, hvordan stearinlysene på juletræet brændte helt ned og gik ud ét efter et.

Jeg husker, hvordan belysningen i stuen blev anderledes, hver gang et lys gik ud. Det blev mærkbart mørkere for hver gang et lys gik ud. På den måde mærkede man tydeligt, hvilken betydning hvert eneste lys havde haft. Selv når der kun var ét lys tilbage, kunne vi stadig se hinandens ansigter. Men når det sidste lys så gik ud, blev det helt sort i stuen.

Når et elsket menneske dør, er det ligesom, når et lys går ud. Der bliver anderledes i stuen. Det bliver mørkere. Ja, undertiden kan det virke som om, alt lys er gået ud, og man må famle sig frem i mørket som en blind.

'I er jordens salt. I er verdens lys,' siger Jesus.

For så vidt ser salt ikke ud af meget. Det er bare nogle små hvide krystalkorn. Men salt kan så meget: Salt giver smag og karakter til maden. Salt kan tø det op, som er frosset til. Sådan var dem, vi mistede, også salt i vores liv. De kunne tø os op og få liv og varme i os. De gav vores liv smag og karakter.

Et enkelt lille stearinlys gør en stor forskel - bare ét lys er tændt, så er mørket straks fortyndet og trængt op i en krog. Når lyset skinner, træder alle farvenuancerne frem og vi ser, hvilken vej, vi skal gå. Dem vi mistede, var lys i vores liv. De fik farvenuancerne frem - og de viste os vej i livet.

Jesu ord: 'I er jordens salt - I er verdens lys' passer fint på dem, som vi har mistet: De var netop saltet og lyset i vores liv.

Allehelgens dag har flere stemninger i sig. På én måde er det en sorgens dag. Vi husker på dem, vi har mistet, og mærker at sorgen og savnet stadig river i os.

På en anden måde er Allehelgens dag også en taknemlighedens dag. Taknemligheden gælder alt det gode, som vi fik igennem vore døde. Det ligger i os som en rig erindring - som en god arv, vi lever videre på. Allehelgens dag er en god anledning til at sige tak. Tak for alt det gode, vi fik givet og blev beriget med gennem dem, vi har mistet. Hvert lys vi tænder her i kirken i dag - er sådan en stille tak.

'I er jordens salt - I er verdens lys' - ordene gælder ikke kun de døde, men også de levende - os.

Jesus sagde ordene oppe på bjerget - som indledning til hans lange bjergprædiken - mens en stor mængde mennesker - måske mere end tusind - lyttede på. 'I er jordens salt - I er verdens lys', sagde Jesus til dem. Og hvem var de så? Ja, de var en mængde ganske almindelige mennesker - ligesom vi: Mænd og kvinder, unge og gamle, syge og raske - og iblandt dem var der også nogle, som nyligt havde mistet - og som sad og frøs, fordi de manglede en elsket ved siden af.

'I er jordens salt - I er verdens lys', siger Jesus uden videre om dem alle sammen - og dermed også om os. Kan det virkelig gælde, at man er lys - også når sorgens mørke ligger tungt om hjertet? Ja, det må jo gælde, når det er Vor Herre selv, der siger det.

Jesus siger ikke, at vi bliver verdens lys, hvis vi strammer os an. Jesus siger slet og ret, at vi er lys og salt. Allerede her og nu er vi verdens lys og jordens salt - også i sorgen, i savnet, i vemodet.

Det er sandt og kan lade sig gøre, fordi Jesus selv giver næringen og kraften til os, så vi kan være lys og salt. Næring og kraften giver han os blandt andet gennem dem, vi mistede. Hvad de sagde og gjorde er som et lys, der stadig skinner - og er med til at vise os vejen og give os mod til at tage det næste skridt.

Saltet gør stadig sin virkning - selvom det selvfølgelig er på en anden måde nu, end mens de levede. Men de døde er stadig med os på en måde. Hvad de gav os med deres liv er nu med til at bære os videre på vejen - og give os kraft og styrke til at leve vort liv og være, hvad vi er og skal være: Verdens lys og jordens salt.Alle Helgens dag er også håbets dag. Håbet om, at vi sammen med vore kære døde har opstandelse og evigt liv hos Gud i vente. Alle Helgens dags bibeltekster og salmer er visioner - et kig ind i himlen, hvor vi får at se, at det ender godt.

Lyset strømmer os i møde fra Guds fremtid og fortæller, at det ikke slutter med graven. Håbet lyser og siger, at Gud vil kalde vore døde og engang også os op af gravene. Han kalder de døde frem til opstandelse og evigt liv. Som den store hvide flok - en uendelig stor mængde - står de døde, men nu opstandne og levende foran Guds trone i himlen. De opstandne er som nyskabte: Sygdom, smerter og alderdommens besværligheder plager ikke mere. Bitterhed og gamle stridigheder er lagt til side. For Gud har gjort alting nyt.

Kigger vi nøjere efter i den store hvide flok, er der elskede ansigter, vi genkender. Det bliver den store gensynsglæde, når ægtepar og kærestepar forenes igen i Himmeriget. Når forældre og børn og søskende mødes igen - og gamle venner falder hinanden om halsen efter mange års adskillelse. Og over dem alle stråler Gud selv - Faderen - Jesus Kristus - og Helligånden. Som det evige lys.

Sådan et kig ind i Himmeriget fik apostlen Johannes - og skrev det som Johannes' Åbenbaring - det sidste skrift i Bibelen. Johannes så og skrev:

Gud vil selv være hos dem.
Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet.
- Og han som sidder på tronen, sagde: 'Se, jeg gør alting nyt!'

(Johannes' Åbenbaring kap. 21, vers 1-5)

Må det give os håb og mod og tro til at gå i mørket med lyset. Amen.


Efter prædikenen blev navene læst på de, som var døde og/eller begravede/bisatte i Særslev, Ejlby, Melby sogne siden Alle Helgens dag 2015. Herefter blev følgende bøn bedt:

Bøn:
Vor Gud og Far,
vi kommer til dig med vor sorg og vort savn,
for det gør ondt i os,
at vi er skilt fra dem, vi elsker.

Du ved, hvad vi havde af godt og svært sammen.
Du ved, hvordan vi stadig sørger og savner,
og at vort liv aldrig bliver helt det samme,
som før døden skilte os fra hinanden.

Men vi takker dig for alt det gode,
vi fik igennem dem, der ikke er mere iblandt os.
Uden dem havde vort liv ikke været så rigt.

Og er der noget i forholdet til dem,
der stadig nager som en torn i sindet,
så hjælp os til at lægge det fra os,
overgive det til dig,
at det må være skjult i din kærlighed
og miste sin magt over os.

Giv os velsignelse til at lyse for andre,
som de lyste for os, så også vore kære
en dag må kunne takke dig for,
at vi har levet.
Amen.

(Bønnen er skrevet af Holger Lissner)
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring