Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Mandag 28. november 2016

'Se, din konge kommer til dig!'
Prædiken ved højmesse 1. søndag i advent, d. 27. november 2016 i Særslev Kirke kl. 10.30
v. Gunvor Sandvad, sognepræst i Særslev-Ejlby-Melby pastorat

Lad os bede: Gud, giv øjne så vi kan se - og ører, så vi kan høre, at din søn kommer og er levende til stede hos os. Amen

Bibellæsning: Matthæusevangeliet 21, 1-9

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:

Sig til Zions datter:
Se, din konge kommer til dig,
sagtmodig, ridende på et æsel
og på et trækdyrs føl.

Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte:

Hosianna, Davids søn!
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!
Hosianna i det højeste!


Prædiken:

Glædeligt advent. For nu er det første lys i adventskransen tændt. Så er adventstidens nedtælling til julen begyndt.

Juleevangeliet må vi dog vente med. Dagens evangelium handler ikke om den højgravide Maria på et æsel på vej til Betlehem, men om Jesus på et æsel. Nøjagtig samme tekst skal vi høre igen lige før påske på Palmesøndag. For palmesøndag fik sit navn, fordi Jesus få dage før sin korsfæstelse, død og opstandelse, red ind i Jerusalem på æselryg, mens folk lagde palmegrene på vejen.

Det er utrolig så deltaljeret, Matthæus skriver om æslet. Der bliver faktisk fortalt mere om æslet end om Jesus: Hvordan Jesus sendte to disciple afsted for at hente æslet. At æslet stod bundet sammen med sit føl. Hvad disciplene skulle sige, hvis nogen protesterede mod, at disciplene kom og hentede en fremmed mands æsel. Hvordan Jesus satte sig op på æslet. Hvordan folk bredte kapper og grene på vejen, som æslet trippede hen over med Jesus på ryggen osv.

Hvorfor gør Matthæus dog så stor en sag ud af et bitte gråt æsel?

Jo, Gud havde i fordums tid gennem profeten Zakarias lovet, at frelseren ville komme ridende på et æsel. Matthæus citerer fra Zakarias’ Bog i Det gamle Testamente:

Sig til Zions datter - det vil sige: til Jerusalems indbyggere:
Se, din konge kommer til dig,
sagtmodig, ridende på et æsel
og på et trækdyrs føl.


Det er ikke bare en tilfældighed, at Jesus red på et æsel. Jesus på æselryg er et stærk tegn. Et tegn på, at Gud holder, hvad han lover. De gammeltestamentlige profetier er blevet opfyldt. Frelsen er nu og her. Frelsen er kommet med Jesus.

Se, din konge kommer til dig - lyder løftet. Her 2000 år efter, at Jesus red ind i Jerusalem, er vi slet ikke færdige med at se og erfare opfyldelsen af det løfte. For Jesus stod nemlig op af graven påskemorgen. Derfor lever og er Jesus Kristus - også nu. Derfor kommer han til os - også nu. Han kommer os i møde, ofte når vi mindst venter det eller tør tro det. Vi har overhovedet ikke styr på Jesus eller kontrol over ham - og Gud ske lov for det!

Jesu opstandelse drejer tidshorisonten 180 grader. Jesus er ikke en interessant person, som taler til os fra fortiden. Jesus er relevant for os alle, fordi han kommer - nu. Løftet er nutid. Nu lyder det til os: Se, din konge kommer til dig.

Det nye Testamente tegner et billede af Jesus i stadig bevægelse. Han gik fra den ene by til den næste. Han prædikede og underviste om Gud, mættede de sultne og gav Guds tilgivelse til dem, som var knust af skyld. Efter sin død og opstandelse gik Jesus gennem lukkede døre og viste sig for disciplene - snart det ene sted - snart det andet. Pludselig stod han der og lyste sin fred og velsignelse over dem og sagde: Fred være med jer.

Jesus sagde også: Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.
Det er et løfte om, at Jesus stadig kommer og er her, når vi fejrer gudstjeneste sammen. Ligesom han følger os og hører os, når vi er alene og beder til ham. Vi kan ikke se ham - men han er her og taler til hjertet. Med tilgivelse og trøst. Eller måske rusker han op i os. Skubber til os og udfordrer os, fordi han vil have os til at tænke og handle anderledes. Det er ikke til at vide på forhånd, hvad der sker, når Jesus kommer.

Se, din konge kommer til dig,
sagtmodig, ridende på et æsel
og på et trækdyrs føl.


Den danske ordbog definerer sagtmodig som at være mild og stilfærdig uden at protestere og beklage sig. Jesus sad da også bare på æslet og red langsomt ind i Jerusalem. Men stilfærdigheden er altså ikke hele billedet af Jesus.

Umiddelbart efter sit æselridt, stod Jesus i tempelgården i Jerusalem og råbte op. Mens han jog kræmmerne ud og væltede handelsboderne i tempelgården. Han var rasende over, at handel var blevet vigtigere for folk end tilbedelse og bøn til Gud.

Så når Jesus kaldes den sagtmodige må der ligge mere i ordet, end bare at være stilfærdig og eftergivende. Sagtmodighed er også modet til ikke at give op, men at holde fast i det, man står for - uanset om andre synes, det er meningsløst. Jesus, vor Frelser holdt på sit og holder fast ved os mennesker og slipper os ikke. Selvom det kostede ham døden på korset få dage efter hans æselridt.

Se, din konge kommer til dig,
sagtmodig, ridende på et æsel
og på et trækdyrs føl.


Alt hvad Jesus gør, er også altid en opgave og en udfordring til os. Opgaven går ud på, at vi skal efterligne ham. Være over for hinanden, ligesom Jesus var det.

For tiden bliver der diskuteret en del om 'elite' i samfundet. Ordet 'elite' giver helt sved på panden - for hvad så, hvis man ikke har kompetencer nok og ikke kan følge med?

Jesus rider underlig på tværs af alle muligheder opdelinger i elite - og dem, som ikke er elite. Jesus blev hyldet som den herre over himmel og jord, som han er. Men et æsel er altså et lavbenet ridedyr. Jesu fødder kunne vel slæbe hen af jorden, da han sad på æslet. Sådan er Herren Jesus jordnær og kommer os i møde, sådan som vi er. Med det sagte mod. Og Jesus kalder os til at ligne ham.

Glædelig advent! Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.


Kirkebøn:

Jesus Kristus. Tak fordi du kommer til os. Du rider ind i vores byer, huse og sind - ofte når vi mindst venter det, eller tør tro det. Tak fordi du skaber forventning - og spreder håb og glæde ud over det nye kirkeår. Vi beder dig: Åbn vore døre og væk modet i os, så vi tør ligne dig og leve i tillid til dig og hinanden.

Vi beder for vore kære og hvert eneste menneske i vore sogne. Vi beder for bange, ensomme, syge og alle, der lider til legeme og sjæl. Trøst enhver, der har mistet et menneske, de holdt af. Vær særligt nær ved den, som snart skal dø. Giv din fred og velsignelse.

Vi beder for vores land, for dronningen og hendes familie.
Vi beder for dem som skal træffe afgørende beslutninger. For vores urolige verden, for mennesker på flugt og de som lever i skyggen af krig og terror, beder vi.

Vi beder for kirken - velsign og bevar kirken her hos os og i hele verden. Særligt beder vi for de steder, hvor kirken er trængt og kristne er truet og forfulgte. Lad kirken overalt være et lys i mørket og lad dit ord nå stadig længere ud - til liv, glæde og frelse for mange.

Jesus Kristus. Når du engang kommer synligt igen og gør alting nyt. Hold da fast i os og tag imod os i dit evige rige - sammen med alle dem, vi nu savner.

Vi venter på, at du kommer - du, som er vores herre og frelser fra evighed til evighed. Amen


Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring