Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Lørdag 10. december 2016

Juleafslutning for FDF Særslev 7. dec. 2016 i Særslev KirkeFDF Særslev sørgede selv for musikken med fem FDFere på blæseinstrumenter! Og der blev fortalt en julelegende:

De tre træer - en fortælling om julen

En gammel legende fortæller, at lidt uden for Jerusalem - som er den by, hvor Jesus blev korsfæstet - stod der tre høje træer på en lille bakke. De tre træer sugede vand og næring op fra jorden gennem deres lange rødder - og hvert forår sprang træerne ud med grønne blade og voksede nogle centimeter højere. De tre træer drømte om, hvad de ville blive brugt til, når de engang var store nok til at blive fældet og lavet til brædder.

Det første træ drømte om, at ville blive skåret ud til tykke og bredde brædder. Brædderne ville blive høvlet og pudset fint glatte. Brædderne ville blive sat sammen til den flotteste skattekiste med flotte kobberbeslag. Skattekisten ville blive fyldt op med guld og diamanter. Folk ville komme og beundre den smukke skattekiste og snakke op, hvordan de tykke brædder var perfekte til at passe på det kostbare indhold.

Det andet træ drømte om, at det engang skulle blive brugt til at bygge det smukkeste træskib i verden. Et stort og elegant skib med høje master og store sejl, der ville udnytte vinden og sejle på alle de syv verdenshave. Skibets smukke planker ville blive beundret, hver eneste gang skibet lå i en havn et eller andet sted i verden.

Det tredje træ drømte om, at det aldrig blev fældet - men bare blev ved og ved med at vokse. Til sidst ville det strække sine grene helt ind i himlen. Folk ville komme fra nær og fjern og bøje nakken tilbage og se om mod træets top, som rakte helt op i himlen. De ville snakke om, at dette træ var en forbindelse fra jorden til himlen - og de ville være meget imponerede.
Sådan stod alle tre træer og havde store drømme om, hvad de skulle blive til.

Årene gik. Træerne blev store og gamle. En morgen kom der folk op på den lille bakke med save og økser. De gik i gang med at fælde det første træ. Træet blev fældet og skåret op til brædder. Brædderne blev lagt på en vogn og kørt ud på landet til landsbyen Betlehem. Brædderne blev ikke brugt til at bygge en fin skattekiste. De blev hverken høvlet eller pudset - og der var ingen fine kobberbeslag. Brædderne blev bare hurtigt sømmet sammen til et fodertrug og sat i en stald. Træet, der havde drømt om at blive til en skattekiste var kun blevet til en krybbe - et fodertrug som køerne i stalden åd af.

På samme måde gik det også med det andet træ. En morgen kom folk med save og økser og fældede træet. Og træet blev skåret op til planker. Det havde jo drømt om at blive til et prægtigt skib, der sejlede på de syv verdenshave. Men virkeligheden blev en anden. Træets brædder blev brugt til at bygge en ganske almindelig båd. Båden fik sin plads i Genesareth Sø - og den blev brugt hver eneste dag som fiskerbåd. Så skibets planker lugtede altid af fisk - og det havde træet jo ikke ligefrem drømt om.

Det tredje træ stod nu alene tilbage på bakken og håbede på, at dets grene engang ville vokse helt ind i himlen. Men en morgen kom der folk med save og økser og fældede træet. Og det store træ blev skåret op til tykke bjælker. Men folkene lod bare bjælkerne blev liggende på bakken, for de havde ikke lige noget at bruge dem til nu.

Og årene gik igen - og man glemte alt om de tre træer, som havde haft så store drømme.

Men en kold december aften kom en fattig mand og kvinde til stalden i Betlehem. De havde rejst længe og var udmattede. Der var ikke plads til dem på byens herberger og kroer, så de måtte søge ly for natten i stalden. Og den nat fødte kvinden en dreng, som hun gav navnet Jesus. Hun pakkede den nyfødte dreng godt ind i tørklæder og tæpper og brugte dyrenes krybbe - fodertruget som seng til den lille.

Og Gud satte en stjerne på himlen, der lyste over stalden og alle Guds engle sang, at i nat er Guds søn født - han som er hele verdens frelser.

Træets drøm om at blive en skattekiste gik derfor alligevel i opfyldelse. For der i krybben lå nu Guds Søn, verdens dyrebareste skat.

En del år senere var nogle mænd ude at sejle i fiskerbåden på Genesareth sø. Pludselig blæste det op til storm. Det knagede og bragede i alle bådens planker - og alle var bange for at båden snart ville synke. Mændene vækkede Jesus, som var med i båden. Jesus stod op og befalede at stormen skulle lægge sig. Bølger og storm adlød ham straks og det blev helt stille.

På den måde gik også det andet træs drøm i opfyldelse. For fiskerbåden blev kendt verden over, som det skib der havde vor Herre Jesus ombord. Han som hersker over storm og bølger. Vi har kalder endda denne del af kirken, hvor vi sidder - for skibet. Fordi vi tror, at Jesus er med os og vil befale over truende storme og bølger - så også vi må blive reddet og komme frelst i land.

Og hvad så med det tredje træ? En dag kom nogle soldater til den lille bakke uden for Jerusalem og fandt bjælkerne, som havde ligger der i mange år. De tømrede bjælkerne sammen til tre kors - og på midterste korsfæstede de Jesus.

Sådan gik også det tredje træs drøm i opfyldelse. Godt nok fik træet ikke selv grene, der rakte ind i himlen. Men på korset overvandt Jesus verdens ondskab og åbnede vejen for os mennesker til himlen - til Gud.


Julenat sagde englen til hyrderne: 'Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus Herren!'

De tre træer hjælper os til at forstå, hvad det betyder:

Krybben i stalden er en skattekiste. For Jesus er en kostbar skat.

Fiskerbåden fortæller, at Jesus også er med ombord i vores liv og at han vil redde os - på trods af storme og høje bølger.

Korset fortæller, at Jesus har åbnet vejen til himlen. Så Guds kærlighed kan strømme til os - og vi kan være Guds elskede børn.
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring