Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Lørdag 24. december 2016

Prædiken Juleaften 2016
v. Gunvor Sandvad, sognepræst i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat.Læsning af juleevangeliet:
Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.
I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
     'Ære være Gud i det højeste og på jorden!
     Fred til mennesker med Guds velbehag!'
Lukasevangeliet 2, 1-14


Prædiken:

Glædelig jul. For nu er det jul. Det er jul, når vi sidder her i kirken og synger de gode gamle julesalmer og hører juleevangeliet.

Jeg tror, mange af os får julelys i øjnene - og måske også et par tårer - når vi hører juleevangeliet. Det er en fantastisk beretning. Man kan se det for sig. Nærmest som en film: Først Josef, der desperat løber rundt i Betlehem for at finde et sted at overnatte. Og bagefter sænker roen sig, da Maria og Josef har fået plads i stalden, da fødslen er gået godt - og det lille barn Jesus sover trygt i halmen i krybben. Maria og Josef glemmer lykkeligt alt om besværlighederne og kejser Augustus og hans folketælling. De bare ser på den lille nyfødte Jesus i krybben.

Og man bliver varmt om hjertet og husker måske, hvordan man selv har stået og set på en lille nyfødt lillebror eller lillesøster, en nyfødt dreng eller pige - måske endda ens eget barn, barnebarn eller oldebarn.

Frygt ikke, se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus - Herren. Og dette er tegnet I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe - siger englen til hyrderne.

Tiden står stille. Det er næsten som om man selv sidder sammen med hyrderne derude på marken - og holder vejret, mens nattens sorte himmel bliver fyldt med lysende engle, der synger om barnet, der er født i Betlehem og om Guds fred til os mennesker på jorden.

Forleden læste jeg om en dreng. Drengen gik i 2. klasse - og hans klasse skulle opføre juleevangeliet som skuespil. Det var et krybbespil i kirken og endda på selveste juleaften. Alle børnene i klassen havde fået en rolle: En pige var Maria og en dreng var Josef. Nogle børn var hyrder og andre var engle. Et par stykker var klædt ud som får og skulle kravle rundt på alle fire og sige 'mæh'. Drengen selv havde fået rollen som krovært i Betlehem. Når Josef kom og bankede på døren til kroen, skulle han lukke døren op og sige: 'Der er ikke plads her!' Og så skulle han smække døren i med et ordentlig brag. Børnene i 2. klasse øvede rigtig mange gange. Og drengen glædede sig til at spille beretningen om Jesu fødsel i kirken.

Da juleaften endelig kom, var kirken fyldt til sidste plads. Børnene blev helt opslugt af at spille juleevangeliet. Maria og Josef kom til Betlehem og Josef bankede på krodøren - så kraftigt, at de tydeligt kunne høre det på den bageste bænk i kirken.

Drengen - som jo altså spillede krovært - lukkede døren op - og sagde, hvad han havde lært udenad: 'Der er ikke plads her!' Og så var det jo nu, at han skulle smække døren i med et ordentligt brag.

Men nu, juleaften - da det var alvor, kunne han ikke smække døren i. Tårerne begyndte at trille ned af hans kinder. De to børn, som spillede Josef og Maria var allerede ved at gå videre. Men drengen løb efter dem og råbte: Josef og Maria! Kom tilbage! I må godt låne mit værelse!

Den juleaften gik mange hjem fra kirke og sagde til hinanden, at det var det bedste krybbespil, de nogensinde havde set - selvom det blev anderledes.

Julen er børnenes fest! - siger man. I hvert fald var det et barn, som forstod pointen. Voksne vil gerne have, at historien bliver fortalt rigtigt. Men drengen var nødt til at lave historien om. Han var klar over, at der skete noget vigtigt, som han ikke kan undvære.

Det går ikke at lukke døren. Hvis han gjorde sit hjerte hårdt og smækkede døren i - ville han snyde sig selv for noget vigtigt. Marias barn er en gave fra Gud - den skal ikke gå forbi min dør. Derfor op med døren: Kom tilbage, I må godt låne mit værelse!

Hver juleaften sker det igen. Gud giver os en gave, som vi skal tage imod. Gaven er Marias Søn - og Guds Søn - født i denne hellige nat. Født og givet til hver enkelt af os.

Betlehems hyrder på natarbejde fik som de første beskeden i en himmelsk nyhedsudsendelse af engle. Natten begyndte at lyse og Gud holdt juleprædiken for os: Frygt ikke, se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus Herren.

Jesus er folkegaven fra Gud. Det er til hver og en af os, at Jesus er født og givet. Hvad enten vi er børn eller voksne. Hvad enten vi mærker glæden og har julelys i øjnene - eller vi har tårer i øjnene.

Jesus er givet os af Gud som vores frelser. Det er som at få en trofast ven fra himlen. En, der følges med os - og ikke går sin vej, selvom vi kan være temmelig umulige ind imellem. Jesus er Guds kærlighed på menneskefødder. Han vil gå hele vejen med os.

Jesus blev mødt med pladsmangel og lukkede hjertedøre i Betlehem. Men Jesus selv er Guds døråbner. Han åbner Guds favn for os. Han åbner døren til Himmeriget.

Det er glæden, som lyser i alle retninger. Gennem alle tider. Nu er frelseren født. Nu skinner Guds lys i mørket. Og det lys, som Gud har tændt, kan ingen slukke.

Glædelig jul. Amen.
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring