Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 25. december 2016

Prædiken til Juledag 2016
v. Gunvor Sandvad, sognepræst i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat.

Læsning af juleevangeliet:
Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.
I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
     'Ære være Gud i det højeste og på jorden!
     Fred til mennesker med Guds velbehag!'
Lukasevangeliet 2, 1-14


Prædiken:

Der findes en gammel legende. Den fortæller, at der på en bakke uden for Jerusalem stod nogle træer. Træerne drømte om, hvad der skulle blive lavet af deres stammer, når de engang blev store og høje nok til at blive fældet. Træerne havde store drømme.

F.eks. drømte et af træerne om, at der skulle laves en fin skattekiste ud af det. Brædderne skulle pudses fint, så man tydeligt kunne se årerne i træet. Der skulle være blankpudsede kobberbeslag på skattekistens hjørner og en stor lås til at passe på skattekistens indhold af guld, sølv og juveler. Sådan drømte træet i sine unge dage.

Men ak - drømmen blev knust. Træet blev skåret til brædder og brædderne blev tømret sammen til et fodertrug - en krybbe, som fik plads i en simpel stald, hvor vinden trak koldt og musene pilede hen over gulvet. Træet havde drømt om at blive til en skattekiste med guld og diamanter i - men i krybben lå der bare en blanding af korn, hø og ensilage, som ikke altid lugtede lige frisk. Det var en slem skuffelse for træet.

Men en nat fik et fattigt par ly i stalden. Den fattige kvinde fødte en dreng. Og for at drengen ikke skulle ligge på det kolde gulv og fryse ihjel - tørrede manden krybben med en tot halm - lagde frisk, tørt halm i - og brugte krybben som seng til den lille.

Englene sang og priste Gud: At i nat er han født, som er hele verdens frelser. Træet fik sin ungdomsdrøm opfyldt. Der i krybben ligger nu Frelseren, Guds Søn, - en dyrebar skat.

Om lidt skal vi synge:

Gud, vor Fader, gav i nåde
julenat
os en skat
herlig overmåde.
For at frelse os af nøden
steg herned
kærlighed
stærkere end døden.

(Fra salmen nr. 114 i Salmebogen: 'Hjerte, løft din glædes vinger')


Det er hele juleevangeliet sagt i et enkelt vers.

Verset er fra salmen: 'Hjerte, løft din glædes vinger' - digtet at Paul Gerhardt, som var sognepræst i Mittenwalde i Tyskland. Ikke så langt i år og kilometer fra Wittenberg - hvor Martin Luther slog sine teser op og reformationen begyndte, som vi skal fejre 500 års jubilæum for i 2017.

Paul Gerhardt digtede julesalmen 'Hjerte, løft din glædes vinger' i 1653 - fem år efter Trediveårskrigens afslutning. 30 års borgerkrig havde sat sine spor: Kun en femtedel af byens befolkning og huse var tilbage. Der kræver vel ikke så meget fantasi at forestille sig, hvad der var af sorg og elendighed i den by.

Salmen 'Hjerte, løft din glædes vinger' har været i mine tanker det meste af december. For selvom salmen er fra en ufredstid, som nu kun huskes i historiebøgerne - så er ufred, sorg og elendighed lige så aktuel som dengang.

I disse juledage trækker fortvivlelse, sorg og angst som kolde vinde i gaderne i Berlin efter terrorangrebet først på ugen. Og i Syrien - der hvor Kvirinius var statholder engang i en lige så urolig tid - er der også nu kvinder, som må føde deres børn under kummerlige forhold langt hjemmefra - ligesom Maria den første julenat.

Ufred og elendighed går som en rød tråd gennem historien. Men det skal ikke lukke munden på julens glæde. Troværdigt og stærkt taler Paul Gerhardts salme: Hjerte - løft din glædes vinger. Giv glæden frit løb - på trods af elendigheden. For Gud har givet os en skat julenat. Kærligheden, som er stærkere end døden, er steget ned fra himlen - og ligger nu nyfødt i krybben.

Salmen fortsætter:

I som tunge stier træde,
stands og hør:
Her er dør
til den sande glæde;
og i huset inden døre
trøstes ved
slig en fred,
ingen sorg tør røre.


De første, som standsede og hørte, var Betlehems hyrder på natarbejde. En Guds engel holdt juleprædiken for dem:

Frygt ikke, se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus - Herren. Og dette er tegnet I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe - sagde englen.

Hyrderne rejste sig og gik ind til Betlehem for at se - og imens sang englene: Ære være Gud i det højeste og på jorden. For nu er Gud begge steder - både langt væk i det højeste - og ganske nær - i øjenhøjde - her på jorden.

Julen handler om, at Gud handler. Gud reagerer på nøden. Gud griber ind over for alverdens elendighed. På menneskefødder stiger Guds kærlighed ned på jorden. Kommer til den verden, som Gud har skabt og elsket fra begyndelsen. En sen julenat begyndte det. I staldens mørke. Skatten - Guds kærlighed lå der i krybben - spæd og nyfødt - men husk: Stærkere end døden.

Senere, da Jesus blev voksen, lærte han os, hvordan vi skal leve og være lys for hinanden. Han fortalte om, hvordan Gud elsker os. Han viste med mange tegn, hvordan Guds rige er - og bliver, når det engang bryder frem i fuldt flor: Jesus helbredte syge - og gav håb og tilgivelse fra Gud til mennesker, som var kørt fast eller var helt knust af skyld eller af sorg.

Jesus udholdt alt - lige fra stald og krybbe til kors og død - for med sit liv og sin evige kærlighed at hente os hjem til Gud. Jesus tændte lys i mørket.

Men stærkest strålede nu lyset påskemorgen, da kvinderne kom til Jesu grav og opdagede, at den var forladt. Da var englen der igen - og nu holdt englen påskeprædiken: Frygt ikke! I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået.

Formodentlig nåede rygtet om Jesu opstandelse også til Betlehem - til hyrderne, som i deres høje alderdom endelig havde fået lov til at gå på pension. De gamle hyrder smilede og fik julelys i øjnene og sagde til hinanden:

Så er det altså sandt, hvad englen sagde den julenat, vi aldrig kan glemme. Ham, vi så i krybben, er frelseren - skatten - kærligheden fra Gud, der er stærkere end døden!

Så lad os da synge sammen med Guds engleskare på Jesu fødselsdag. Lad os synge om fred trods nød og fare. Lad os synge om Guds Faders velbehag. For han vil al sorgen vende - til glæde uden ende. Han vil bære os på børnevis - ind i Paradis.

Glædelig jul. Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, således også nu og altid
og i al evighed. Amen.Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring