Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Andagter & prædikener
Udskriv denne side  
Torsdag 13. april 2017

Prædiken til Skærtorsdag
13. april 2017 i Melby Kirke
v. sognepræst Gunvor SandvadBibellæsning:

Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?« Han svarede: »Gå ind i byen til den og den, og sig til ham: Mesteren siger: Min time er nær; hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple.« Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet.

Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv. Og mens de spiste, sagde han: »Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.« De blev meget bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: »Det er vel ikke mig, Herre?« Han svarede dem: »Det er ham, som med hånden dyppede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ve det menneske, som Menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født.« Judas, som forrådte ham, spurgte: »Det er vel ikke mig, Rabbi?« Han svarede ham: »Du sagde det selv.«

Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit legeme.« Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige.« Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget.


(Matthæusevangeliet kap. 26, vers 17-30)

Prædiken:

Salmerne og bibelteksterne i dag kredser alle om nadveren:

Dette hellige øjeblik skærtorsdag aften, hvor Jesus tog et brød i hænderne - takkede Gud for brødet og velsignede det - brækkede brødet i stykker og sendte det rundt til alle ved bordet med ordene: Tag det og spis det, dette er mit legeme.

På samme måde tog Jesus vinbægeret i hænderne - takkede Gud for vinen og velsignede den. Han sendte bægeret rundt, så alle ved bordet kunne drikke en mundfuld af det. Jesus sagde: Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse.

Lige siden - i henved 2000 år og over hele verden - har kristne fejret nadver og delt brød og vin, når man har været - og er sammen og fejrer gudstjeneste. I store katedraler, i små bitte landsbykirker, ved en sygeseng og i private hjem. Nogle steder flere hundrede mennesker - andre steder bare nogle få personer, der deler nadveren. Men alle steder er Jesus Kristus sammen med os. Usynligt - men virkelig til stede. Han sagde: Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem. (Matthæusevangeliet kap. 18, vers 20)

Nadveren er et svimlende stort fællesskab - hen over alle grænser i tid og sted. Vi sidder ved samme bord - med dem, som er nær - med dem, som er langt væk - med dem, som vi savner. Med levende og med de døde, som ikke er her mere, men nu sidder ved det himmelske nadverbord i Guds rige.

Som symbol på det, er Melby kirkes nadverbord formet som en halv cirkel. For at sige, at vi altså kun får den ene bordende at se af det himmelske bord. Den anden ende af bordet står i himlen og utallige steder på jorden, hvor der også nu i dag fejres nadver. Alle sidder vi ved det samme bord.

Vært ved bordet er Jesus Kristus. Han er vært nu - ligesom den første skærtorsdag. Da sad Jesus og de 12 disciple og spiste det traditionsrige påskemåltid, som alle jøder samles om for at huske på dengang Gud befriede det jødiske folk fra at være slaver i Ægypten. Med Moses i spidsen førte Gud dem gennem ørkenen til Israels land.

Brødet var symbol på jødernes rejse fra slaveriet i Ægypten til friheden i det forjættede land. Men den første Skærtorsdag gav Jesus brødet en ny betydning: Han sagde om brødet: Dette er mit legeme. Siden da har brødet været et tegn på, at Jesus gik i døden for vores skyld. At hans krop blev brudt i stykker - for at befri os fra slaveriet under vores synd og egenrådighed, fra vores død og undergang.

Vinen ved det jødiske påskemåltid var et minde om den pagt, som Gud sluttede med det jødiske folk, da de kom til Sinaj bjerg. Men Skærtorsdag aften gav Jesus bægeret med vin en ny betydning. Siden da har vinen været et tegn på en nye pagt, som Gud slutter med ethvert menneske, som stoler på Jesus Kristus: At Jesu udgydte blod - at hans død betyder, at vi får tilgivelse for vores synder. Og at Gud vil skænke opstandelse og evigt liv - af sin nåde.

At spise brødet og drikke vinen er at modtage Jesus Kristus selv - hans liv, hans kærlighed, hans død og hans opstandelses sejr over døden.

Vi kommer aldrig til helt at forstå nadveren. Nadveren er et sakramente. Det latinske ord: Sakramente betyder: en hellig hemmelighed.

Hvordan og hvorledes at et lille stykke brød og en smule vin - kan være Jesu legeme og blod - og give os del i Guds tilgivelse og lukke os ind i det evige fællesskab med Gud: Det er en hellig hemmelig, som kun Gud kan forstå og forklare.

Jesus sagde da heller ikke et eneste ord om, at disciplene eller vi skulle forstå nadveren. Han sagde bare: Tag det - spis det - drik alle heraf. Det er nok.

Måske tænker man, at man hellere må holde sig væk fra nadverbordet, når man er usikker på, hvad nadveren betyder eller det bare ikke give mening for en. Men det er at vende sagen på hovedet: Jo mere usikker, tøvende, tvivlende og uforstående man er - jo mere skal man skynde sig til nadveren i en fart.

Fordi Gud netop i nadveren hjælper og styrker os til at tro ved at give et ganske håndgribeligt tegn på sin trofasthed. Her har du brødet og vinen - som et håndgribeligt tegn på, at Gud holder fast ved dig. Her har du et pant på, at Jesu død også gælder for dig. Givet betingelsesløst til dig. Givet af nåde.

Før Jesus fejrede nadver med disciplene, sagde han: En af jer vil forråde mig.

Disciplene blev urolige og spurgte én efter én: Det er vel ikke mig? Men Jesus svarede bare: Det er ham, som med hånden dyppede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Og det havde de alle gjort indtil flere gange. For ved påskemåltidet dyppede alle deres brød og lammekød i de fælles skåle med olie og krydderier.

Judas var den første, der svigtede. Men bagefter bandede og sværgede Peter på, at han ikke kendte Jesus - og til sidst flygtede de alle. Alle lod de Jesus i stikken. Ingen kunne bagefter sige, at de var uden skyld.

Jesus vidste, at det ville gå sådan. Men alligevel bortviste han ingen. Judas var med til nadveren, Peter var med. Jesus gav nadverens brød og vin til dem alle.

Når vi samles omkring nadverbordet, er der ikke fokus på, hvem af os, der har skylden. For skyld har vi hver og en. Der er synd i os alle. Men i nadveren tager Jesus vores skyld på sig og sætter os fri. Han tilgiver os.

For død får vi liv. For mørke får vi lys. For intet skænker han os alt. Frie i Guds nåde kan vi rejse os fra nadverbordet og begynde livet på en frisk.

Nadveren er befrielse - givet af Guds nåde til hver og en - uden betingelser, vi burde have opfyldt på forhånd.

På tærsklen til Langfredag lægger Jesus sig selv i vores mund, sind og hjerte. Sit liv, sin kærlighed, sin korsfæstelse, død og opstandelse: Spis det - drik det - det er jeres! siger han.

Amen
Flere andagter
 
»Prædiken til 5. søndag efter påske
Søndag 17. maj 2020
»Prædiken til 4. søndag efter påske
Søndag 10. maj 2020
»Prædiken til bededag 4. fredag efter påske
Fredag 08. maj 2020
»Prædiken til 3. søndag efter påske
Søndag 03. maj 2020
»Prædiken til 2. søndag efter påske
Søndag 26. april 2020
»Prædiken til 1. søndag efter Påske
Søndag 19. april 2020
Kirkekalender
Søndag 07. juni
Trinitatis søndag
Særslev:
Ejlby:10.30
Melby:
» Se flere datoer

Information
Når et menneske dør:
Afsked under corona-epidemien


Information til pårørende fra begravelsesmyndigheden

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd under corona-epidemien - også ved dødsfald

» Læs mere (PDF-fil)

Arrangementer
Der er ingen planlagte arrangementer.

Andagter & prædikener
Prædiken til 5. søndag efter påske
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Sådan talte Jesus; og han så op mod himl....
» Læs mere
Prædiken til 4. søndag efter påske
Prædiken til 4. søndag efter påske i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat. Dette hellige evangelium sk....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Antal deltagere ved kirkelige handlinger
Antal deltagere ved kirkelige handlinger Ved kirkelige handlinger er der på grund Coronavirus/Cov....
» Læs mere
Konfirmationer 2020
Konfirmationer 2020 findsluttid(202006062230); Lørdag d. 6. juni kl. 13.00 i Særslev Kirke Jas....
» Læs mere
Kommende møder:

Fungerende sognepræst: Charlotte Juul Thomsen - Tlf.: 71 78 13 64 - Mail: chath@km.dk