Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 30. april 2017

Prædiken til Konfirmationen - Søndag d. 30. april 2017
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Bibellæsning: Johannesevangeliet kap. 10 v. 11-16:

Jesus sagde:
'Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden; for han er daglejer og er ligeglad med fårene.

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom Faderen kender mig, og jeg kender Faderen; og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold; også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjord, én hyrde.'


Kære konfirmander - og alle I andre!


» Klik her for foto i høj opløsning

Så blev det anden søndag efter påske - den 30. april, som I har glædet jer til længe. For nu er det dagen, hvor I bliver konfirmeret. At blive konfirmeret betyder: At blive bekræftet. Det er Gud, som bekræfter, at alle de løfter gælder endnu, som Gud gav i dåben.

Da vi blev døbt, sagde Gud: Du er mit barn og jeg er din Gud og din Far i himlen - og jeg vil altid elske dig.

Jesus Kristus sagde: Jeg er din frelser og befrier. Jeg er med dig alle dage indtil verdens ende.

Og Helligånden sagde: Jeg vil være den livgivende puls i dig, som skaber tro, håb og kærlighed i hjertet.

Det er store og stærke løfter, vi fik fra Gud, da vi blev døbt. Løfter, som vi kan leve af hele livet. Alligevel er det godt at høre det igen og få løfterne bekræftet. Derfor holder vi konfirmation. Gud bekræfter sine løfter ved at velsigne. Om lidt får hver enkelt af jer konfirmander velsignelsen givet af Gud med sit navn nævnt og med præstens hånd på hovedet. Så kan det vist ikke siges tydeligere: Det er Guds velsignelse netop til dig.

Siden august har vi mødtes tirsdag morgen i præstegårdens konfirmandstue. Jeg har prøvet at lære jer, hvad der sker i kirken - og hvem og hvordan Gud er. Vi har snakket om troen og om livet. Jeg har fortalt jer om Jesus Kristus, som kom til os fra Gud. Guds Søn blev menneske og havde sin gang på vores jord for 2000 år siden.
Vi har læst bogen 'Menneskesønnen', som i ord og flotte billeder fortæller beretningen om Jesus og hans liv - hvad han sagde og gjorde - og om hans smertefulde død på korset. Og så endelig det helt overraskende den første påskemorgen: At Jesus stod op fra de døde - at han gik levende ud af sin grav. At Jesus er til evig og derfor nu lever og ånder for os - som ét med Gud.

Hvert år, når vi nærmer os konfirmationen, spekulerer jeg på, om vi nu nåede at få snakket om det hele? Det ved jeg så på forhånd, at det har vi ikke. Når det gælder Gud og troen og livet, bliver man aldrig færdig. Hele livet igennem - kan vi opdage nye perspektiver og nye sider af, hvem Gud er og hvad han gør. Men det lille stykke fra Johannesevangeliet, som vi lige har hørt, tager fat i noget af det vigtigste:

Jesus siger om sig selv: Jeg er den gode hyrde.

Nu skal vi tænke tilbage til en tid uden elektriske hegn og store stalde. Får gik frit omkring - og det var så en hyrdes opgave at sørge for at holde sammen på flokken, så ingen blev væk. Ikke lige nemt altid, hvis fårene nu fik lyst til at løbe i hver sin retning. Hyrden skulle sørge for at lede fårene derhen, hvor der var græs og vand nok - og beskytte dem mod farer og ulykker.

Jesus siger: Jeg er den gode hyrde, jeg kender mine får og mine får kender mig. Det er os mennesker, Jesus kalder sine får.

Der er en stor tryghed i at vide, at Jesus kender os. Sommetider kan man jo godt føle sig temmelig alene med sine tanker, oplevelser og følelser. Og at det er svært at forklare andre, hvordan det er at være mig lige nu. Måske kan jeg heller ikke altid selv finde ud af det. Så er det trygt at tænke på, at Gud kender os - at Jesus kender os. Kender os helt igennem. Bedre end vi kender os selv. På den måde er man aldrig helt alene. Gud ser os - Jesus ser os. Vi kan bede til ham og dele alting med ham. Han følger med i vores liv. Jeg kender mine får og mine får kender mig - siger Jesus.

Og så fortsætter han: Jeg sætter mit liv til for fårene. Det er stærke ord. Kun det, der er rigtig meget værd, vil man ofre livet for. Jesus synes, at vi er rigtig meget værd. At vi er værd at ofre livet for. Det var det, som Jesus gjorde, da han blev korsfæstet. Da satte Jesus sit liv til for os. Jesus viste med sin død, at han ikke bare kender os. Men at han også kendes ved os og trofast holder fast ved os - selv når andre skubber os væk og ikke vil have med os at gøre.

Påskemorgen var Jesu grav tom. Jesus havde gjort det ufattelige. Han var stået op fra de døde. Han var levende. At Jesus er opstået fra de døde sætter troværdighed og autoritet af guddommelige dimensioner bag det løfte, han har givet til jer konfirmander og til enhver, som er blevet døbt: Jeg er din frelser og befrier. Jeg er med dig alle dage indtil verdens ende. Det er virkelig alverdens steder i det, vi kommer ud for, at han vil være sammen med os. I glæden og sorgen. I lyset og i mørket. I livet og i døden.

I november fejrede vi en festlig aftengudstjeneste sammen i Ejlby Kirke. Gudstjenesten handlede om lyset. Jesus sagde også: Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.

Ved gudstjenesten tændte I lys i kirken - og I havde lavet flammer, som I delte ud til hver og en, som var i kirken den aften. Flammerne var efterårsgyldne egeblade, som I havde malet et hvidt kors på. Jeg har gemt en af flammerne og taget den med .....

Bladet - flammen er symbol på troen, håbet og kærligheden som Guds Ånd, Helligånden tænder i os. Det er lyset, som skinner i mørket.

Kære konfirmander: Gå nu ud i livet - og bær lyset med jer. Gå med håb og med mod. Gå med tro og med glæde. Gå i visheden om, at I ikke går alene. I tilhører, den gode hyrde Jesus Kristus. Han svigter jer ikke. Jesus Kristus siger: Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.

Så gå i mørket med lyset - og lad lyset skinne for andre. Amen

Lov, tak og evig ære være dig vor Gud,
Fader, Søn og Helligånd,
du som var, er og bliver én sand treenig Gud,
højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.
Amen.


Kirkebøn:

Gud. Du får solen til at smile og lærkerne til at synge. Du åbner bøgetræernes lysegrønne blade og får livet til at folde sig ud.
Tak for denne festdag. Tak for vores familier og venner. Tak, at du i dåben gjorde os til børn i Guds store familie.

Herre, vi beder for vore kære - og hvert eneste menneske i vore sogne. I dag beder vi særligt for vores konfirmander og deres familier.

Vi beder også for mennesker i nød: Vi beder for bange, ensomme, syge og alle, der lider til legeme og sjæl. Vi beder for enhver, der har mistet et menneske, de holdt af - og for den, som snart skal dø. Giv du trøst, hjælp og velsignelse.

Vi beder for vores land, for dronningen og hendes familie - og for alle, som skal regere, lede og træffe afgørende beslutninger. Giv dem visdom fra dig, så de bruger deres magt med retfærdighed og barmhjertighed. Hjælp de mange mennesker i nød - de som er ofre for krig, terror og naturkatastrofer - eller som bliver forfulgte for deres tros skyld.

Vi beder for kirken. Velsign og bevar kirken. Lad kirken overalt være et lys i mørket og en vej til livet. Lad dit ord nå til endnu flere mennesker. Bevar os alle i troen, håbet og kærligheden. Hos dig hører vi til - og i dig er livet. Du er vores gode hyrde fra evighed til evighed.
Amen

Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Søndag 26. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring