Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Torsdag 20. juli 2017

Menneskefiskere - prædiken til 5. søndag efter trinitatis, søndag d. 16. juli 2017, i Ejlby Kirke

v. sognepræst Gunvor Sandvad

Bibellæsning:

Engang da Jesus stod ved Genesaret Sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarerne fra båden.
Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon: »Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst!« Men Simon svarede: »Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.«
Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke.
Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde: »Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.« For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået - ligeså Jakob og Johannes, Zebedæus' sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon: »Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker.« Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham.
(Lukasevangeliet 5, 1-11)


Prædiken:

Det foregik i fiskerbyen Kapernaum ved bredden af Genesareth Sø. Det var anden gang, at Jesus kom til Kapernaum. Første gang havde Jesus prædiket i synagogen og helbredt mange syge i byen. Bl.a. Simon Peters svigermor. Nu var Jesus der så igen - og folk stimlede sammen for at høre Jesus fortælle om Gud.

Fiskeren Simon Peter havde netop trukket sin båd op på land efter at have fisket en hel nat uden at fange noget. Jesus bad Simon Peter om at sejle et lille stykke ud på søen. Så kunne de mange tilhørere bedre høre. Selvom Simon Peter sikkert har været træt efter nattens arbejde, ville han nok gerne gøre Jesus en tjeneste. Så han roede båden lidt fra land og lyttede selv med, mens Jesus underviste om Gud fra hans fiskerbåd.

Bagefter sagde Jesus til Simon Peter, at han skulle sejle endnu længere ud på søen og kaste fiskegarnene ud igen. Simon Peter var en erfaren fisker. Han vidste, at fisk skulle man fange om natten. Ved højlys dag skjulte fiskene sig under sten og klipper i søen. Set med en fiskers øjne var Jesu forslag tåbeligt. Men Simon Peter havde jo også erfaret, hvor stor kraft, der er bag Jesu ord - da Jesus havde gjort hans svigermor rask - bare ved at sige et ord.

Der var en troværdighed og myndighed ved Jesus som gjorde, at Simon Peter stolede på ham. At han fik tillid til ham. Derfor svarede han: Vi har slidt hele natten og ingenting fået. Men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.

Nu med Jesus i båden sejlede Simon Peter ud på det dybe vand og kastede fiskegarnene ud igen. Selvom han måske ikke var særlig overbevist om, at det vil give resultat. Og så skete underet: Der gik så mange fisk i nettet, at både hans egen og Jakob og Johannes´ båd var lige ved at synke.

Simon Peter var både overvældet og rystet over den store fangst. Han var straks klar over, at det ikke var en tilfældighed, at så mange fisk var gået i nettet. Det var et Guds under. Jesus havde Guds autoritet og myndighed i sig til at kalde de mange fisk i søen frem fra deres skjulesteder. Den store fangst gjorde det tydeligt, at Jesus er Guds Søn - sendt til os. Derfor faldt Simon Peter på knæ for Jesus - dér i båden mellem de sprællende våde fisk. Simon Peter sagde: Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.

Hvad det var, Simon Peter tænkte på i det øjeblik, forbliver hans egen hemmelighed. Måske blev han bange for den magt, Jesus havde. Måske skammede han sig, hvis han havde tvivlet på, om de ville fange noget. Det er som om, at han så sin egen utilstrækkelighed i lyset fra det under, Jesus havde gjort. Simon Peter bad Jesus om at gå. Han syntes ikke, at han var god nok, og duede til at være i samme båd med Jesus.

Men Jesus gik ikke fra Simon Peter. Tværtimod. Jesus sagde, at Simon Peter nu skulle følge ham. Og at Simon Peter kunne bruges. Frygt ikke. Fra nu af skal du fange mennesker, sagde Jesus til Simon Peter.

Simon Peter kendte til at fange fisk. At fange fisk er jo at snyde fiskene. Man overrumpler fiskene og lokker dem til at svømme ind i et net, som de ikke kan komme ud af igen. Eller får fisken til at bide på en krog. Så haler man fiskene op af vandet - og det dør de af. Når fisk fanges bliver de snydt, overrumplet og lokket. Vi tager deres frihed og deres liv. Når fisk fanges, dør de.

At fange mennesker er ikke det samme, som at fange fisk. Jesus havde ikke som fremgangsmåde at overrumple, lokke og snyde mennesker. Jesus talte åbenlyst og offentligt. Man kunne lytte og følge ham for at høre mere. Eller man kunne ryste på hovedet og gå sin vej. Jesus tvang ikke nogen. Han tog ikke friheden fra nogen. Jesus prøvede ikke at holde fast på folk, når de gik deres vej. Jesus behandlede ikke mennesker som torsk, der bider på krogen og dør.

Når folk dengang og nu følger Jesus og tror på ham er det i frihed. Fordi vi oplever, at Jesus giver os liv med frihed og glæde til følge ved det, han fortæller os om Gud og Guds rige. Når Jesus fanger mennesker, giver han liv og frihed.

Her i ugens løb hørte jeg i en radioavis, at i første halvdel af 2017 er der ca. 85.000 mennesker fra Afrika, der har forsøgt at rejse ind i Europa ved at sejle over Middelhavet. De sejler i overfyldte gummibåde og tvivlsomme, rustne skibe. For nogen bliver det blå Middelhav deres grav. Bådene kæntrer og folk drukner. Eller de dør af tørst, solstik og udmattelse undervejs.

Men mange bliver jo altså også fisket op og reddet ombord af søfolk på redningsbåde, færger, fiskerbåde og handelsskibe. De søfolk er i bogstavelig forstand menneskefiskere. Og det er et bedre billede at have sådan en redningsaktion på nethinden, når vi skal forstå Jesus - end at forestille sig friskfangede fisk på is i en fiskekasse.

Jesus sagde til Simon Peter: Frygt ikke. Fra nu af skal du fange mennesker. Det skal vi tage til os som en opmuntring og en stor tillidserklæring. Jesus og dermed Gud selv - vil have med os gøre på trods af vores fejl og utilstrækkelighed. Jesus gik ikke fra Simon Peter - og han går heller ikke fra os. Han vil gerne være i samme båd med os. Og han vil bruge os.

Jesus har en opgave til os: Vi skal give videre, hvad vi selv har fået. Vi skal kan dele vores tro, håb og glæde med andre menneske. På den måde bliver ordene om Guds kærlighed og velsignelse givet videre. Det spreder sig som ringe i vandet - og bliver til liv - til frihed, opmuntring, tro og glæde. Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, således også nu og altid
og i al evighed. Amen.

Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring