Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Onsdag 30. august 2017

Noget om det, der er gratis
Prædiken til 11. søndag efter trinitatis, søndag d. 27. august 2017 i Ejlby Kirke
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Bibellæsning:

Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse:
»To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en tolder. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen dér. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt.
Men tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig!
Jeg siger jer: Det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.«
(Lukasevangeliet 18, 9-14)

Prædiken:

Jeg vil fortælle om Elisa. Hun var 3 år - og med sin mor og far på campingferie ved Vesterhavet. Snart havde Elisa sand i håret og over hele kroppen. Om aftenen synes hendes mor, at Elisa skulle vaskes. Elisa elskede brusebad, men et brusebad kostede en tier på campingpladsen. 'Vi tager bare en balje vand, Elisa,' sagde moderen. 'Det er nemlig gratis!'

'Er det gratis?' spurgte Elisa. Hun var jo altså 3 år og lige i den alder, hvor man samler på spændende ord. Samme aften og de næste mange dage - spurgte hun løs: 'Er stranden gratis? Er tallerkenen gratis? Er stolen gratis?' osv. Hendes mor og far prøvede at forklare, så godt de kunne, hvad de havde betalt for, og hvad der var gratis. Og Elisa blev ved: 'Er græsplænen gratis? Er kusiner gratis? Er mandage gratis?' Sådan gik flere uger. Elisa spurgte mange gange hver eneste dag, om alt muligt mellem himmel og jord var gratis.

En søndag eftermiddag på denne tid af året, plukkede Elisa og hendes mor æbler i haven. Elisa spurgte: 'Er æblerne gratis?' Hendes mor sukkede lidt træt og svarede: 'Ja, æblerne er gratis - for træet står i vores egen have.'

Der var stille lidt. Så spurgte Elisa pludselig: 'Hvem er Grati?'
Elisas mor var lige ved at falde ned af stigen. 'Hvem er Grati?'

Pludselig gik det op for hende, at Elisa havde forstået ordet 'gratis' sådan, at alt det, der er gratis - det må der være en, som hedder 'Grati', der ejer.

Hvem er Grati? Hvem er det, som ejer Vesterhavet, æblerne, kusinerne, mandagene osv.?

'Det er Gud,' svarede Elisas mor. 'Er det Gud?' spurgte Elisa begejstret. 'Ja,' sagde Elisas mor. 'Ja, det er Gud som ejer det hele - og som giver os lov til at bruge det alt sammen'.
-

Det var historien om Elisa - fra bogen: 'Bibelhistorier til hverdagsbrug' som er skrevet af Elisas mor, Ingrid Schrøder Hansen. Det er en historie, som er til at blive glad af. Den får os til at tænke over, hvor meget her i livet, vi har fået givet. Alt det Gud giver os til at bruge løs af, uden at vi har gjort os fortjent til det på forhånd. Og som vi kun kan betale for med tak.

Det er æblerne i haven og den store hvide strand ved Vesterhavet. Men det er jo også kusinerne og mandagene - ja, alle ugens dage. For livet er en gave fra Gud. Ren foræring. Vi har ikke gjort os fortjent til at leve. Det, at vi lever og trækker vejret er en gave fra Gud.
-

I morgen er det mandag. Så kan det være svært at holde fast i, at livet er en gave. Mange føler, at livet er konstante krav og præstation. Det er bare op på tæerne mandag morgen med det samme og i fuld fart for at følge med. Vi skal ikke mange timer hen på mandagen - førend det er tydeligt, at der er forskelle:

Nogle er dygtige i skolen. For andre er det svært. Nogle har mange venner - andre er tit uden for fællesskabet. Nogle starter bilen og kører afsted til job - andre skriver den ene ansøgning efter den anden, men får ikke en fod indenfor nogle steder. Nogle klarer konkurrencepresset og et højt tempo - andre går ned med stress.

Det er nærmest umuligt at lade være med at sammenligne sig med andre - og angsten for ikke at slå til, kender mange.

Men så kommer Jesus - og fortæller sin lignelse, om to mænd, der gik op til templet for at bede. Den ene var farisæer. Han takkede Gud for, at det var gået ham godt. Men alligevel var der ikke meget tak til Gud i hans bøn. Han roste sig selv og glemte helt, at hans liv er en gave fra Gud. Han sammenlignede sig med mennesker, for hvem livet var gået skævt og tænkte selvtilfreds: 'Godt, at jeg er bedre end dem.'

Men Jesus fortæller, at Gud er stået af sammenligningsræset. Gud giver ikke farisæeren et klap på skulderen. Himlen er lukket, når vi tror så stort om os selv og ser ned på andre. Himlen er lukket, når vi glemmer at alt, hvad vi har og kan - har vi fået foræret gratis som gave fra Gud.

Jesus fortæller videre, at der stod en tolder i nærheden. Tolderen vidste godt, at farisæeren og mange andre ikke kunne lide ham. Fordi han arbejdede for fjenden og krævede told til romerne. Tolderen turde ikke se andre i øjnene. Han skammede sig. 'Gud, vær mig synder nådig,' bad han.

Gud hørte bønnen og tilgav ham. Himlen er åben, når vi beder Gud om tilgivelse for vores synder. Gud giver også sin tilgivelse ganske ufortjent og gratis.

Gratis er et latinsk ord. Gratis betyder nåde. Gud er en nådig Gud - der giver uden at spørge efter, hvad vi har fortjent.

Det er apostlen Paulus et godt eksempel på. Paulus var en selvtilfreds farisæer ligesom ham i lignelsen. Efter Jesu opstandelse forfulgte han kristne med vold og henrettelse. Lige indtil den dag han selv så Kristus - opstanden og levende. Han bad Gud om tilgivelse, fordi han havde taget helt fejl og ikke havde troet. Gud tilgav ham - og Paulus prædikede vidt og bredt som apostel.

Men Paulus glemte aldrig, at Guds tilgivelse og hans nye liv var en ufortjent og gratis gave. Vi hørte for lidt siden Paulus skrive sådan i et af sine breve: Men sidst af alle blev Kristus også set af et misfoster som mig. For jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. (1. Korintherbrev 15, 8-10)

Sådan er det også for os. Af Guds nåde er vi, hvad vi er. Derfor har vi ingen grund til at foragte andre. Men vi har al mulig grund til at sige Gud tak for hans nåde og alle hans gaver. Amen

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, således også nu og altid
og i al evighed. Amen.

Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring