Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Andagter & prædikener
Udskriv denne side  
Torsdag 02. november 2017

Reformationsjubilæum
Prædiken fra festgudstjeneste søndag d. 29. oktober 2017 i Melby Kirke
v. sognepræst Gunvor SandvadVed festgudstjenesten 29. oktober 2017 i Melby Kirke blev der plantet et æbletræ på Melby Kirkegård. Til minde om 500-året for Martin Luther og reformationen.

Bibellæsning:

Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser:
»Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte: Nu er der dækket op til fest; mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet!
Men det tog de sig ikke af og gik, én til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine hære ud og dræbte disse mordere og brændte deres by.
Så sagde han til sine tjenere: Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd, hvem som helst I finder, til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster.
Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han dér øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham: Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren. Thi mange er kaldet, men få er udvalgt.«
Matthæusevangeliet kap. 22, vers 1-14


Prædiken:

I dag er det festgudstjeneste. FDF i Særslev er mødt op med fanen. Der er trompet sammen med orglet for at gøre musikken ekstra festlig. Og som prikken over i-et er Milan blevet døbt.

Vi er ikke de eneste, der fester. Alle vide vegne, hvor der er evangelisk-lutherske kirker ligesom vores folkekirke bliver det markeret, at for 500 år siden - helt præcis d. 31. oktober 1517 - slog munken Martin Luther en plakat op på slotskirkens dør i Wittenberg. På plakaten var 95 teser om afladshandlen, som Luther var kritisk overfor. Kunne det virkelig være rigtigt, at man kunne købe Guds tilgivelse for penge? I form af et stykke papir med pavens stempel på? Martin Luthers spørgsmål blev begyndelsen til en fornyelse af kirken.

Martin Luther læste flittigt i Bibelen. Derfor vidste han, at Gud kræver et rent og godt liv af os. Tænk f.eks. på de ti bud: Du må ikke have andre guder, du skal ære din far og mor, du må ikke stjæle, du må ikke sige falsk om din næste osv. Eller tænk på det dobbelte kærlighedsbud: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit styrke. Og 'Du skal elske din næste, som dig selv.' Jesus sætter det hele på spidsen i Bjergprædiken. Han siger: Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen!

Martin Luther stræbte efter at blive fuldkommen. Han gjorde alt, hvad han kunne, for at leve et rent og uplettet liv - og kun være god og retfærdig. Han bad til Gud og gjorde sit bedste. Men alligevel var der gang på gang situationer, hvor han havde tænkt, sagt eller gjort noget, som ikke var godt. Det var måske snarere sårende, egoistisk, småligt, hævngerrigt eller noget femte.

Derfor havde Luther dårlig samvittighed over for de mennesker, han havde såret og gjort ondt. Og han bad Gud om tilgivelse. Men han tvivlede på, om Gud ville tilgive. Han var bange for, at Gud ville forkaste ham - og at han ville gå fortabt i Helvede.

Luther har selvfølgelig også læst Jesu lignelse, som er prædiketekst til i dag. Jeg tror, at lignelsen har gjort ham bange. I hvert fald indtil han gjorde sin befriende opdagelse. Opdagelsen af 'det salige bytte'. Det skal jeg vende tilbage til om et øjeblik.

Jesus fortæller, at Himmeriget er ligesom en fest - et kongeligt bryllup. Kongen - som er et billede på Gud - inviterede flere gange: Kom nu - kom og vær med til fest - alt er parat!

Mange tog imod invitationen og festsalen blev fuld. Men det var alligevel ikke alle de inviterede, som kom med til festen. De første ville ikke med. Og da festen var begyndt, smed kongen en gæst ud. Fordi gæsten ikke havde taget festtøj på.

Martin Luther grublede: Har jeg sagt nej til Guds invitationer? Han kiggede på sig selv. Der var mange sorte pletter på hans tøj - sådan i overført betydning. Han var så langt fra fuldkommen og ren, som Gud vil have det. Ville Gud vise ham bort?

Men så var det, at Martin Luther gjorde sin befriende opdagelse, som han kaldte det salige bytte. Det var en enorm befrielse for ham, da han opdagede, hvad Jesu død på korset betyder:

Da Jesus døde på korset, tog han alle menneskers synder og svigt på sig. Han tog vores skyld og utilstrækkelighed på sig. Jesus som selv er ren og uden skyld, byttede plads med os. Jesus satte sig i vores sted og døde for vores skyld. Og så gav Jesus os Guds tilgivelse og sin egen retfærdighed i bytte.

Man kan sige, at Jesus byttede tøj med os. Jesus tog vores lasede klude på sig, der er plettet af vores fejltrin og svigt. I bytte gav Jesus os sine egne rene, fuldkomne og himmelske festklæder. Vi må klæde os i Jesu renhed og fuldkommenhed.

Det salige bytte skete, da Jesus døde uskyldigt på korset, sagde Luther. Men det salige bytte blev virkelighed for hvert enkelt af os, da vi blev døbt. I dåben fik vi syndernes forladelse.

Lille Milan fik ved dåben foræret det himmelske festtøj. Længe før han er begyndt at tænke over, hvordan han skal leve efter Guds vilje - har Jesus allerede givet Milan al Guds tilgivelse og sin egen retfærdighed. Allerede nu har han fået Himmerigets festtøj på.

På Luthers tid viste man det ganske konkret ved først at give barnet fint dåbstøj på efter dåben. Var Milan blevet døbt for 500 år siden, var han altså blevet døbt i sit almindelige hverdagstøj. Først efter dåben havde Milan fået særligt fin dåbstøj på. Som symbol på, at det er dåben, som klæder os på til at fine nok til at være med til himmerigets fest.

Det fortælles, at Martin Luther engang blev spurgt: Hvad vil du gøre, hvis du får at vide, at jorden går under i morgen? Martin Luther svarede: Jeg vil plante et træ!

Til minde om 500 års jubilæet og dagen i dag, vil vi derfor gå ud på Melby Kirkegård lige umiddelbart efter gudstjenesten og plante et æbletræ. At plante et træ, er at plante et symbol på Jesus Kristus.

Jesus sagde engang: Jeg er vintræet - I er grenene. Godt nok planter vi et æbletræ og ikke en vinstok. Men symbolikken er den sammen. Jesus Kristus er roden og stammen, der giver næring til grenene. Milan og vi andre er ved dåben blevet podet ind i Jesus Kristus. En podet gren vokser sammen med stammen og får liv og næring. Sådan vokser vi sammen med Kristus. Når vi lever i ham kan vi vokse og udfolde os - blomstre og bære frugt. Luther sagde: Kristus alene er vores håb og redning.

Derfor skal tro på Jesus Kristus og stole på, at han vil frelse os. Om lidt inviterer Jesus os alle sammen til at sidde med ved nadverbordet. Nadveren er en forsmag på festen i Himmeriget. Nadveren er en lille bid af Himmeriget. I nadveren giver Jesus os sig selv med al Guds kærlighed og tilgivelse.

Kristus alene er vores håb og redning. Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, således også nu og altid
og i al evighed. Amen.

Flere andagter
 
»Prædiken til 5. søndag efter påske
Søndag 17. maj 2020
»Prædiken til 4. søndag efter påske
Søndag 10. maj 2020
»Prædiken til bededag 4. fredag efter påske
Fredag 08. maj 2020
»Prædiken til 3. søndag efter påske
Søndag 03. maj 2020
»Prædiken til 2. søndag efter påske
Søndag 26. april 2020
»Prædiken til 1. søndag efter Påske
Søndag 19. april 2020
Kirkekalender
Søndag 07. juni
Trinitatis søndag
Særslev:
Ejlby:10.30
Melby:
» Se flere datoer

Information
Når et menneske dør:
Afsked under corona-epidemien


Information til pårørende fra begravelsesmyndigheden

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd under corona-epidemien - også ved dødsfald

» Læs mere (PDF-fil)

Arrangementer
Der er ingen planlagte arrangementer.

Andagter & prædikener
Prædiken til 5. søndag efter påske
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Sådan talte Jesus; og han så op mod himl....
» Læs mere
Prædiken til 4. søndag efter påske
Prædiken til 4. søndag efter påske i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat. Dette hellige evangelium sk....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Antal deltagere ved kirkelige handlinger
Antal deltagere ved kirkelige handlinger Ved kirkelige handlinger er der på grund Coronavirus/Cov....
» Læs mere
Konfirmationer 2020
Konfirmationer 2020 findsluttid(202006062230); Lørdag d. 6. juni kl. 13.00 i Særslev Kirke Jas....
» Læs mere
Kommende møder:

Fungerende sognepræst: Charlotte Juul Thomsen - Tlf.: 71 78 13 64 - Mail: chath@km.dk