Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Mandag 06. november 2017

Prædiken på Alle Helgens dag.
5. november 2017 i Ejlby Kirke.
v. sognepræst Gunvor Sandvad.

Bibellæsning:

Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:
»Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.
Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.
Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.
Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres.
Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.«

Matthæusevangeliet 5, 1-12Prædiken:

'Hvordan er det at miste?' - Sådan blev en enkemand spurgt i et interview. Et stykke henne i interviewet fortæller manden:

'Det er ikke så meget det, at stå alene op om morgenen og selv sætte kaffen over. Selvom jeg har været vant til, at min kone gjorde det. Det er mere det at drikke kaffen alene. Det er svært. Og at sidde og spise min morgenmad, mens jeg kigger på den tomme stol på den anden side af køkkenbordet.

Det er ikke så meget det, at vi ikke kom på den rejse, vi havde drømt om. Eller fik købt en ny sofa til stuen. Det er meget mere alle de små dagligdags rutiner, som ikke længere er det samme. Det er svært at vænne sig til.

Det er jo ikke fordi, at der ikke sker noget godt i løbet af dagen. Det gør der såmænd af og til. Det er mere det, at der ikke er nogen at fortælle det til, når man kommer hjem. Det tomme hus, når man sætter nøglen i og skal ind i entréen i ens eget hjem. Stilheden og tomheden er det værste.'

Så vidt interviewet. Nu er der jo ikke to mennesker, som er ens. Vi oplever det heller ikke ens, når vi har mistet. Men jeg synes, at det, som manden beskriver, er til at genkende: Hvor forandret hverdagen bliver, når døden har taget et menneske fra os. Den tomme stol. De små hverdagsting, man plejede at gøre sammen, som man nu må til at finde ud af at få gjort på en anden måde. Stemmen i telefonen, man ikke længere kan ringe til og få at høre. De gode oplevelser og at snakke sammen om stort og småt, som nu er et afsluttet kapitel.

Alle Helgens dag kunne også kaldes Store Savnedag. Men Allehelgens dag har flere stemninger i sig:

En anden stemning kan være, at man er ked af det, som man ikke fik gjort. Nu er det for sent: Ord, man ikke fik sagt. Et undskyld, man brændte inde med. Noget, man burde have gjort og sagt, mens tid var. Så må vi sige det til Gud i stedet - og bede ham tage det tunge fra vores skuldre.

En tredje stemning kan være taknemligheden. Taknemligheden over alt det gode, som vi fik sammen og gennem vore døde. Det ligger i os nu som en rig erindring. De lys, vi tænder her i kirken kan vi tænke på som en tak til vore døde. Tak for alt det gode, de gav os - og som vi kan leve videre på.

Der er et ordsprog - et udtryk, som lyder: Tiden læger alle sår. Jeg synes ikke, at det passer. I hvert fald ikke, når man mister. Det kan godt være, at betændelsen forsvinder med tiden. Forstået på den måde, at den stærke smerte i sorgen tager af og bliver mindre. Men såret forsvinder ikke. Det bliver til et ar, man bærer rundt på resten af livet. Også mange år efter, kan savnet gøre ondt i gamle ar. Tiden gør os heller ikke mindre sårbare. Vi får nye sår. Ingen af os undgår det.

Jesus sagde ikke: Tiden læger alle sår. Han sagde:
Salige er de fattige i Ånden, for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. osv.


Salig er et ord, der hører Himlen til. Det er glæde og håb fra Himlen. Salighed kommer fra Gud - som et lys fra oven, der blidt falder ned over os og spreder mørket her.

Ni gange siger Jesus: Salige er - og hver gang er det i nutid: Salige er de fattige i ånden, ikke kun engang i fremtiden - men også allerede nu. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Ikke kun engang i fremtiden - men også allerede nu.

Jesus talte til fattige, undertrykte, bange og sørgende mennesker. I dag hører vi ordene som rettet til os.

Jesu ord viser, at han ser os, dér hvor vi er: Som dem, der kan føle sig fattige. Som dem, der sørger og er sagtmodige. Som sulter og tørster efter retfærdighed. Som beder om barmhjertighed og ønsker fred. Han ser os, som de mennesker vi er. Med vores sår - vores sorg, savn, usikkerhed, rådvildhed, uro. Men også, at vi bærer på en længsel efter, at det skal blive godt. Nu, mens vi lever og er her på jorden - og engang hjemme hos Gud i Himlen.

Salig er et ord, der hører Himlen til. De salige hører Himlen til - tilhører Gud.

Saligheden begynder allerede ved livets begyndelse. Vi fik livet i gave fra Gud. Da vi blev døbt, sagde Gud til hver og en af os, at vi tilhører ham. Saligheden er begyndt, fordi vi er Guds børn. Gud gav os sit løfte, at han vil være med os alle dage - helt til verdens ende. Eller sagt med et billede: Gud lovede, at han vil holde os i sin hånd - både mens vi lever - og når vi dør.

For flere år siden blev en enke - Ellen Lissner - interviewet i anledning af sin 100 års fødselsdag. Journalisten spurgte, hvordan det var at blive så gammel? Ærligt, svarede den hundredårige, at det sommetider var tungt og besværligt at været blevet så gammel. Bl.a. fordi hun havde mistet så mange af sine kære. Men så virkede det som om hun rettede ryggen i stolen og sagde følgende, så godt som jeg nu husker det:

Hun sagde: 'Når jeg savner de mange, som jeg har mistet, tænker jeg på, at vi er i Guds hænder - levende såvel som døde. Men Gud har altså to hænder. Vi, der lever, er i Guds ene hånd. Og de døde er i Guds anden hånd. Men indtil videre er vi adskilte, fordi vi er i hver sin af Guds hænder.

Men jeg tror, at engang vil Gud føre sine hænder sammen. Så skal vi se hinanden igen i Guds lys - opstandne og levende. Vi skal stå sammen i den store hvide flok. Vi bliver samlet i Himmeriget - i de levendes land. Dér skal vi drikke af det evige livs kildevæld. Dér vil Gud tørre hver tåre af vores øjne.'

Det giver håb til at bære en dag mere. Fordi adskillelsen ikke varer ved. Engang vil Gud gøre alting nyt. Og så vil saligheden fylde det hele - og til evig tid.
Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.

Bøn efter oplæsning af de dødes navne:
Vor Gud og Far,
vi kommer til dig med vor sorg og vort savn,
for det gør ondt i os,
at vi er skilt fra dem, vi elsker.

Du ved, hvad vi havde af godt og svært sammen.
Du ved, hvordan vi stadig sørger og savner,
og at vort liv aldrig bliver helt det samme,
som før døden skilte os fra hinanden.

Men vi takker dig for alt det gode,
vi fik igennem dem, der ikke er mere iblandt os.
Uden dem havde vort liv ikke været så rigt.

Og er der noget i forholdet til dem,
der stadig nager som en torn i sindet,
så hjælp os til at lægge det fra os,
overgive det til dig,
at det må være skjult i din kærlighed
og miste sin magt over os.

Giv os velsignelse til at lyse for andre,
som de lyste for os, så også vore kære
en dag må kunne takke dig for,
at vi har levet.
Amen.

(Bønnen er skrevet af Holger Lissner)
Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring