Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Tirsdag 28. november 2017

Dom og frikendelse
Prædiken fra Sidste søndag i kirkeåret 26. november 2017 i Melby Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad

Evangelielæsning:

Jesus sagde: »Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig! Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.«
Matthæusevangeliet kap. 25, vers 31-46

Prædiken:

I dag er vi kommet til sidste søndag i kirkeåret. Dette kirkeår har været præget af, at vi har fejret Martin Luther og 500 året for reformationen. Måske orker I snart ikke at høre mere om Luther?

Jeg vover nu alligevel at sige lidt om ham. Det var en befrielse for Martin Luther at opdage, at vi mennesker bliver frelst, fordi Jesus byttede plads med os: Han tog vores skyld på sig - og gav os frelse og frikendelse i bytte. Vi kan ikke skaffe os point nok - og selv præstere tilstrækkeligt af gode gerninger til at komme ind i Himlen. For der er også alle vores svigt og vores synder - og de dømmer os ude fra Himlen. Hvis altså Jesus ikke var der som vores frelser. Derfor sagde Luther: Kun troen på Kristus frelser. Troen alene - Kristus alene - intet andet.

Men når vi så hører dagens evangelium om, hvordan Menneskesønnen, Jesus, en dag vil komme og holde dom, kan man godt blive i tvivl, om det nu holder - det med troen alene.

For der står ikke ét eneste ord om tro i det lange stykke. Der står kun noget om gerninger. Den ene flok går ind til frelsen, fordi de gjorde noget omsorgsfuldt: De tog sig af sultne, tørstige, fremmede, nøgne, syge og fængslede mennesker. Og den anden flok bliver sendt bort til evig fortabelse, fordi de ingenting gjorde af alt det her.

Nogle afviser helt, at der bliver en dommedag. Men det tror jeg altså ikke, vi har mandat til. Vi kan ikke gøre os til herre over, hvad Guds Søn vil sige og gøre engang. Det er Jesus Kristus, som får det sidste ord - og bestemmer, hvad der skal ske.

Da jeg var yngre, gjorde denne bibeltekst om dommedag mig urolig og bange. Jeg kunne ganske vist godt komme i tanke om situationer, hvor jeg havde taget mig af andre mennesker - ligesom alle de retfærdige på højre side.

Men jeg kunne så sandelig også finde mig selv blandt dem på venstre side. Dem, der ikke havde gjort noget. Som var gået forbi eller havde overset den sultne, den fremmede, den syge osv. Som måske var for bange og fej til at turde gøre noget.

Gad vide, om det ikke er sådan for os alle? At vi hører til på begge sider: Både blandt dem, som gjorde noget - og blandt dem, som svigtede. Men hvad er der mest af? De gode gerninger eller svigtene? Bliver jeg frelst eller fortabt? Kommer jeg i Himlen eller Helvede? Sådan spekulerede jeg bekymret, da jeg var yngre - og jeg har stadig uroen i mig.

Erkendelsen af svigt og synd er heller ikke blevet mindre - tværtimod. Men jeg bliver nu mere og mere tryg og glad ved den tanke, at det bliver Jesus, som skal dømme os engang. At Jesus får det sidste ord på dommedag.

Tænk, hvis det var andre menneskers vurdering og dom, der blev det sidste ord! Det ville stritte i alle mulige retninger. Eller tænk, hvis det var min egen dom, der blev det sidste ord. Det ville blive en hård dom.

Men med Jesus som dommeren bliver det en rigtig og retfærdig dom. Fordi han kender alt til bunds. Han ser alt i Himlens klare lys. Og så tror jeg også, at det bliver en nådig dom. Fordi Jesus tog al vores synd og svigt på sig - og bar det op på korset og døde for det.

Ifølge Matthæusevangeliet var disse ord om verdensdommen - det sidste, som Jesus sagde i offentlighed før skærtorsdag og langfredag. Det var altså Jesu sidste ord - før han indstiftede nadveren og før han blev korsfæstet. På den måde står Jesu tale om dommen ikke alene.

Efter at have talt om dommen holdt Jesus nadver med sine disciple. Han gav hver enkelt brød og vin. Ligesom han om lidt giver os brød og vin. Brødet og vinen er et synligt tegn på, at Jesus døde for vores skyld og svigt. Jesu død langfredag betyder, at vi bliver dømt med nåde og frikendt på dommedag.

Det var det, som dette kirkeårs jubilar, Martin Luther opdagede. Det tog frygten for dommedag fra ham: Vi bliver frikendt i dommen, fordi Jesus byttede plads med os: Han tog vores skyld på sig - og gav os tilgivelse i bytte.

Derfor skrev Luther: Et kristen menneske er det frieste menneske, man kan forestille sig. Frikendt. Sat fri af Gud selv.

Det er ikke en frihed til hvad som helst. Det er ikke en frihed til at passe sig selv og være ligeglad med andre - tværtimod.

Luther skrev også: Et kristen menneske er det mest bundne menneske, man kan forestille sig. Vi er bundet til at leve og ånde for andre. Jesus sætter det på spidsen. Hver eneste gang, vi møder et medmenneske, der har brug for os - er det Jesus Kristus selv, vi møder i ham eller hende.

Hvis vi ikke kan se Jesus Kristus i vores liv, er det fordi vi ikke kan se skoven for bare træer!

Jesus møder os hver eneste dag i vores medmennesker. Sådan har han valgt at være til stede hos os: Som det medmenneske, der har brug for os. Jesus er sulten og tørstig. Han fryser og mangler rent og varmt tøj. Først og fremmest håber han på, at vi vil åbne vores land og dør og hjerte - og give ham plads og lov til at være her. Han er fremmed og sidder i fængsel. Han sidder også ensom og syg derhjemme, og længes sådan efter, at vi banker på, giver os tid til en snak og fylder det stille hus med lidt medmenneskelig varme.

'Alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste, har I gjort mod mig,' siger Jesus. Det har han sat os fri til at bruge al vores tid og opmærksomhed på. - Og han har brug for os. Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, således også nu og altid
og i al evighed. Amen.

Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring