Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Andagter & prædikener
Udskriv denne side  
Søndag 24. december 2017

Prædiken Juleaften 2017
v. sognepræst Gunvor Sandvad, Særslev-Ejlby-Melby pastorat

Juleevangeliet:

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn.

Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt.

Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«

Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!«
Prædiken:

Der er fordele ved at bo på Nordfyn. En af fordelene er, at man ikke skal bevæge sig ret langt for at komme ud på åbent land, hvor der er ikke er lys fra huse og gadelamper. Og så kan man se stjerner - i hvert fald her om vinteren - og når det ikke er overskyet.

Når man lægger nakken godt tilbage, ser man stjernerne. Stjernerne er som små lysende prikker i det uendelige sorte univers. De skinner som tusind julelys på nattehimlen.

En vinteraften under stjernehimlen er det lettere at forestille sig, hvordan det må have været for hyrderne den første julenat på markerne uden for Betlehem. De havde ikke regnet med, at der skulle ske noget særligt. Hyrderne havde vel sagtens gået en sidste runde mellem fårene og sikret sig, at alle dyr havde det godt. De havde sat sig til rette ved bålet og svøbt kapperne godt om sig. Men så pludselig blev de overstrålet af et kraftig lys fra himlen. De så tusinder af lysende himmelske skikkelser. Det var Guds engle, der sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag.

Det var ikke så sært, at hyrderne blev bange. En engel trådte ud af det syngende englekor og beroligede dem: Frygt ikke. Se jeg forkynder jer en stor glæde - i dag er der født jer en frelser - han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.

Julenat gik der hul på himlen. Alt har været forandret siden. Julenat åbnede Gud sin himmel. Hyrderne kunne se lige ind i den åbne himmel. Gud åbnede porten til paradiset.

Bibelen fortæller, at paradisets port blev lukket i ved Adam og Evas syndefald. Adam og Eva er billeder på mænd og kvinder til enhver tid. De ville være gud i deres eget liv. Derfor blev de sendt ud af paradiset og porten blev lukket bag dem. Lige siden har mennesker længtes tilbage.

For 1½ årtusind siden skrev den afrikanske kirkefar Augustin: Herre, du har skabt mig til dig - og mit hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig.

Jeg tror, det stadig gælder. Hjertet er uroligt og længes. Længes efter kærlighed. Længes efter fred. Længes hjem. Længes efter at porten til paradiset bliver åben igen.

Juleaften svarer Gud på længslen. Der går hul på himlen. Gud åbner døren til paradiset. Juleaften når butikkerne har lukket og personalet endelig kan holde lidt fri og puste ud oven på juletravlheden - så holder Gud åbent. Midt i den mørke nat åbner Gud himlen for os. Gud giver os sig selv - som det lille, fattige barn Jesus. Med sin evige kærlighed vil Jesus åbne døren til Paradiset og hente os hjem til Gud. Det skal vi synge om lidt:

Frelseren selv var barn som vi
i dag han lå i sin vugge.
Den have Guds engle flyve i,
vil Jesus for os oplukke.


Julen kom bag på hyrderne. De havde ikke forberedt sig til jul - de var ikke klar. Men det gør ikke noget. Julen kommer uanset, om vi er parate og magter det - eller ej. Jul er det, fordi et barn er født til os i Betlehem. Hyrderne tog imod underet. De skyndte sig ind til Betlehem for at se barnet i krybben. De tog imod ham med åbent sind. Som man tager imod en gæst.

Glæden er jordens gæst i dag, skal vi også synge. Måske er det det mest sande, der er at sige om glæden: At den er en gæst på jorden. Lige meget, hvor meget vi anstrenger os, kan vi ikke forvente, at glæden tager varigt ophold i vort liv. Glæden er og bliver en gæst - som vi må tage imod med åbent sind - og give plads, når den kommer.

Juleaften er glædens aften. En velsignet aften, hvor vi kommer i kirke for at give plads til glæden - til Jesus - barnet i krybben og frelseren - som har åbnet himlen for os. Juleaften gør vi, hvad vi kan for at give glæden videre med julelys og gaver, med fællesskab og sang.


Jeg kom til at tænke på en af de bedste gaver, jeg nogensinde har fået. Det var godt nok ikke en julegave, for jeg fik gaven om foråret. Jeg var måske 4 eller 5 år. Gaven var min første cykel - en postkasserød pigecykel.

Jeg havde da haft en lille trehjulet cykel før. Men nu fik jeg en cykel med kun to hjul. Hvor var jeg glad og stolt! Så skulle jeg jo også til at lære at cykle og at holde balancen - og det var ikke helt nemt. Mine forældre bandt en kosteskaft fast til stangen med sadlen - og så gik min mor eller far ved siden af og holdt fast i kosteskaftet, når jeg cyklede. Efterhånden som jeg blev mere sikker og cyklede hurtigere, gav de slip på kosteskaftet. Men en tid løb de stadig ved siden af - parate til at gribe fat i kosteskaftet, hvis jeg var ved at miste balancen. Det var trygt.

En hånd, der er parat til at gribe. Det er et billede på, hvad det betyder, at Gud i denne hellige nat giver os sin søn som frelser. Vi er ikke alene. Vi har frelserens hånd i ryggen - en hånd at læne sig tilbage i. Jesus i krybben er tegnet. Himlen er åbnet.

Dans lille barn på moders skød!
En dejlig dag er oprunden:
I dag blev vor kære frelser født
og paradisvejen fundet.


Glædelig jul. Amen

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.
Flere andagter
 
»Han kommer ! - prædiken i Særslev Kirke 1. søndag i advent 2018
Mandag 03. december 2018
»I er verdens lys' - prædiken på Alle Helgens Dag
Mandag 05. november 2018
»Nej, det er ikke din skyld! Prædiken til 21. søndag efter Trinitatis
Søndag 21. oktober 2018
»Prædiken til Høstgudstjeneste, søndag d. 23. september 2018 i Melby Kirke
Mandag 24. september 2018
»Lazarus kom herud - Prædiken til 16. søndag efter Trinitatis
Tirsdag 18. september 2018
»Blanke ark - prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2018
Mandag 13. august 2018
Kirkekalender
Søndag 16. december
3. søndag i advent
Særslev:09.00
Ejlby:
Melby:10.30
Kirkekaffe/-te efter gudstjenesten
» Se flere datoer

Arrangementer
Juleafslutning
Børnehuset Særslev og Dagplejerne
I december er der juleafslutninger i Særslev Kirke. Alle og enhver er velkomne til at være med. Vi....
» Læs mere
» Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Han kommer ! - prædiken i Særslev Kirke 1. søndag i advent 2018
Han kommer ! - prædiken i Særslev Kirke 1. søndag i advent 2018 Lad os bede: Jeg hjertets dør....
» Læs mere
I er verdens lys' - prædiken på Alle Helgens Dag
'I er verdens lys' - prædiken på Alle Helgens Dag Søndag d. 4. november 2018 i Særslev kirke v. so....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af konstituerende møde den 6. november 2018. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke ....
» Læs mere
Omstrukturering i graver-teamet
Omstrukturering i graver-teamet Den 1. november har der været en omstrukturering i vores grave....
» Læs mere
Kommende møder:
15. januar 2019 kl. 19.00
07. februar 2019 kl. 19.00
06. marts 2019 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Skiftedag på kirkegården
Skiftedag på kirkegården I mange årtier er 1. maj og 1. november blevet kaldt 'skiftedag'. Da min....
» Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad, Tlf. 64 84 11 37 - 23 44 71 09