Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Andagter & prædikener
Udskriv denne side  
Søndag 24. december 2017

Prædiken Juleaften 2017
v. sognepræst Gunvor Sandvad, Særslev-Ejlby-Melby pastorat

Juleevangeliet:

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn.

Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt.

Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«

Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!«
Prædiken:

Der er fordele ved at bo på Nordfyn. En af fordelene er, at man ikke skal bevæge sig ret langt for at komme ud på åbent land, hvor der er ikke er lys fra huse og gadelamper. Og så kan man se stjerner - i hvert fald her om vinteren - og når det ikke er overskyet.

Når man lægger nakken godt tilbage, ser man stjernerne. Stjernerne er som små lysende prikker i det uendelige sorte univers. De skinner som tusind julelys på nattehimlen.

En vinteraften under stjernehimlen er det lettere at forestille sig, hvordan det må have været for hyrderne den første julenat på markerne uden for Betlehem. De havde ikke regnet med, at der skulle ske noget særligt. Hyrderne havde vel sagtens gået en sidste runde mellem fårene og sikret sig, at alle dyr havde det godt. De havde sat sig til rette ved bålet og svøbt kapperne godt om sig. Men så pludselig blev de overstrålet af et kraftig lys fra himlen. De så tusinder af lysende himmelske skikkelser. Det var Guds engle, der sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag.

Det var ikke så sært, at hyrderne blev bange. En engel trådte ud af det syngende englekor og beroligede dem: Frygt ikke. Se jeg forkynder jer en stor glæde - i dag er der født jer en frelser - han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.

Julenat gik der hul på himlen. Alt har været forandret siden. Julenat åbnede Gud sin himmel. Hyrderne kunne se lige ind i den åbne himmel. Gud åbnede porten til paradiset.

Bibelen fortæller, at paradisets port blev lukket i ved Adam og Evas syndefald. Adam og Eva er billeder på mænd og kvinder til enhver tid. De ville være gud i deres eget liv. Derfor blev de sendt ud af paradiset og porten blev lukket bag dem. Lige siden har mennesker længtes tilbage.

For 1½ årtusind siden skrev den afrikanske kirkefar Augustin: Herre, du har skabt mig til dig - og mit hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig.

Jeg tror, det stadig gælder. Hjertet er uroligt og længes. Længes efter kærlighed. Længes efter fred. Længes hjem. Længes efter at porten til paradiset bliver åben igen.

Juleaften svarer Gud på længslen. Der går hul på himlen. Gud åbner døren til paradiset. Juleaften når butikkerne har lukket og personalet endelig kan holde lidt fri og puste ud oven på juletravlheden - så holder Gud åbent. Midt i den mørke nat åbner Gud himlen for os. Gud giver os sig selv - som det lille, fattige barn Jesus. Med sin evige kærlighed vil Jesus åbne døren til Paradiset og hente os hjem til Gud. Det skal vi synge om lidt:

Frelseren selv var barn som vi
i dag han lå i sin vugge.
Den have Guds engle flyve i,
vil Jesus for os oplukke.


Julen kom bag på hyrderne. De havde ikke forberedt sig til jul - de var ikke klar. Men det gør ikke noget. Julen kommer uanset, om vi er parate og magter det - eller ej. Jul er det, fordi et barn er født til os i Betlehem. Hyrderne tog imod underet. De skyndte sig ind til Betlehem for at se barnet i krybben. De tog imod ham med åbent sind. Som man tager imod en gæst.

Glæden er jordens gæst i dag, skal vi også synge. Måske er det det mest sande, der er at sige om glæden: At den er en gæst på jorden. Lige meget, hvor meget vi anstrenger os, kan vi ikke forvente, at glæden tager varigt ophold i vort liv. Glæden er og bliver en gæst - som vi må tage imod med åbent sind - og give plads, når den kommer.

Juleaften er glædens aften. En velsignet aften, hvor vi kommer i kirke for at give plads til glæden - til Jesus - barnet i krybben og frelseren - som har åbnet himlen for os. Juleaften gør vi, hvad vi kan for at give glæden videre med julelys og gaver, med fællesskab og sang.


Jeg kom til at tænke på en af de bedste gaver, jeg nogensinde har fået. Det var godt nok ikke en julegave, for jeg fik gaven om foråret. Jeg var måske 4 eller 5 år. Gaven var min første cykel - en postkasserød pigecykel.

Jeg havde da haft en lille trehjulet cykel før. Men nu fik jeg en cykel med kun to hjul. Hvor var jeg glad og stolt! Så skulle jeg jo også til at lære at cykle og at holde balancen - og det var ikke helt nemt. Mine forældre bandt en kosteskaft fast til stangen med sadlen - og så gik min mor eller far ved siden af og holdt fast i kosteskaftet, når jeg cyklede. Efterhånden som jeg blev mere sikker og cyklede hurtigere, gav de slip på kosteskaftet. Men en tid løb de stadig ved siden af - parate til at gribe fat i kosteskaftet, hvis jeg var ved at miste balancen. Det var trygt.

En hånd, der er parat til at gribe. Det er et billede på, hvad det betyder, at Gud i denne hellige nat giver os sin søn som frelser. Vi er ikke alene. Vi har frelserens hånd i ryggen - en hånd at læne sig tilbage i. Jesus i krybben er tegnet. Himlen er åbnet.

Dans lille barn på moders skød!
En dejlig dag er oprunden:
I dag blev vor kære frelser født
og paradisvejen fundet.


Glædelig jul. Amen

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.
Flere andagter
 
»Han kunne ikke gå forbi!
Søndag 15. april 2018
»Levende vand - prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger
Søndag 14. januar 2018
»Dom og frikendelse - Prædiken fra Sidste søndag i kirkeåret
Tirsdag 28. november 2017
»Prædiken på Alle Helgens dag - 5. november 2017 i Ejlby Kirke
Mandag 06. november 2017
»Reformationsjubilæum
Prædiken fra festgudstjeneste søndag d. 29. oktober 2017 i Melby Kirke

Torsdag 02. november 2017
Kirkekalender
Søndag 25. februar
2. søndag i fasten
Særslev:Lukket
Ejlby:10.30
Melby:
» Se flere datoer

Arrangementer
Kirkehøjskolen: 'Præstegårdskultur gennem 500 år'
Tirsdag d. 20. febr. kl. 19.30 i Bogense Kirke
Hen over sommeren har der været en udstilling i Den Fynske Landsby om livet i de fynske præstegårde.....
» Læs mere
» Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Han kunne ikke gå forbi!
Han kunne ikke gå forbi! Prædiken til Fastelavns søndag 11. februar 2018 i Ejlby Kirke v. sognepr....
» Læs mere
Levende vand - prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger
Levende vand - prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger 14. januar 2018 i Ejlby Kirke v. sogn....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Flagning på halv stang og ringning med kirkeklokkerne tirsdag d. 20. februar.
Flagning på halv stang og ringning med kirkeklokkerne tirsdag d. 20. februar. I anledning af P....
» Læs mere
Konfirmationer
Konfirmationer: Forår er konfirmationstid! Vi glæder os sammen med de unge og deres familier til ....
» Læs mere
Kommende møder:
06. marts 2018 kl. 18.30
04. april 2018 kl. 19.00
03. maj 2018 kl. 19.00
06. juni 2018 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Sig nærmer tiden...
Sig nærmer tiden... Det er nu over et år siden, at menigheden ved Særslev Kirke har kunnet syn....
» Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad, Tlf. 64 84 11 37 - 23 44 71 09