Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 14. januar 2018

Levende vand - prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger
14. januar 2018 i Ejlby Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad

Søndagens evangelium:

Jesus kom da til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Dér var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden; det var ved den sjette time.

En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende: »Giv mig noget at drikke.« Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham: »Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke?« - jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre.

Jesus svarede hende: »Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig: Giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand.« Kvinden sagde til ham: »Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb; hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg?« Jesus svarede hende: »Enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv.« Kvinden sagde til ham: »Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand.«

Han sagde til hende: »Gå hen og kald på din mand, og kom herud!« Kvinden svarede: »Jeg har ingen mand.« Jesus sagde til hende: »Du har ret, når du siger: Jeg har ingen mand; for du har haft fem mænd, og den, du har nu, er ikke din mand; dér sagde du noget sandt.« Kvinden sagde til ham: »Herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem.« Jesus sagde til hende: »Tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede Faderen. I tilbeder det, I ikke kender; vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, Faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.«

Kvinden sagde til ham: »Jeg ved, at Messias skal komme« - det vil sige Kristus; »når han kommer, vil han fortælle os alt.« Jesus sagde til hende: »Det er mig, den der taler til dig.«

Johannesevangeliet 4, 5-26

Prædiken:

Der var engang, hvor vi havde varme somre med hedebølge og temperaturer omkring 30 grader. Det er efterhånden længe siden, så det kan være svært at huske, hvordan hedebølge føles. Men prøv alligevel om I ikke kan huske, hvordan det føles, når solen står og bager fra en skyfri, blå himmel. Når kroppen er varm helt ind til knoglerne. Når den tørre varme slår op fra fortovets fliser - og ud fra husene. Når græsplænen er vissengul og nærmest knaser, når man går henover den. Midt på dagen bliver det hedt at være i solen - man sveder og er tørstig.

Jeg forestiller mig, at det har været sådan en hed middagsstund, at Jesus og kvinden mødte hinanden ved brønden. Jesus havde gået langt og var træt, varm og tørstig. Og kvinden kom inde fra byen for at hente vand ved brønden. En samtale mellem dem begyndte.

Jesus bad kvinden: Giv mig noget af drikke. Kvinden blev forbavset over, at Jesus ville bede hende om vand. Det hænger sammen med, at hun var samaritaner. Der var et bittert fjendskab mellem jøder og samaritanere. Så hvis Jesus skulle have fulgt normen, var han hellere besvimet af tørst, end at bede en kvinde fra fjendens folk om vand.

Men Jesus fulgte sjældent normen. Helt uden forbehold bad han kvinden om vand at drikke - og viste på den måde, at han ville have med hende at gøre. Sådan er Jesus. Uden forbehold vil han have med mennesker at gøre.

Jesus har noget, han vil give os - nemlig levende vand. Jesus sagde til kvinden: Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig: Giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand.

Kvinden var noget forvirret og desorienteret. Men hun blev efterhånden klar over, at levende vand er noget andet end drikkevand - at det har med livet og Gud at gøre.

Enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen - sagde Jesus til kvinden. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, der vælder med vand til evigt liv.

Kvinden blev forvirret, for hvad er det levende vand for noget?
For at hjælpe hende til at forstå det, fortsatte Jesus: Gå hen og kald på din mand og kom herud. Jesus spurgte til hendes livstørst. Hendes tørst efter mening, indhold og kærlighed i livet. Tørsten efter, at der er liv i livet.

Vi tørster efter andet og mere end drikkevand. Vi har også en livstørst. Vi tørster efter, at der er liv i livet. Vi tørster efter mening, fællesskab og glæde i vores liv. At nogen har brug for os - og at nogen holder af os. Mangler der glæde og mening, fællesskab og kærlighed, tørrer livet ind. Så længes og tørster vi efter liv i livet. Vi savner levende vand.

Jesus opfordrede kvinden til at hente sin mand. Det var et ømt punkt. Kvinden havde været gift fem gange - og prøvede nu lykken med den sjette. Fem gange havde hun oplevet at forholdet var gået i stykker - eller hvad der nu var sket.

Detaljerne får vi ikke at vide - men det er jo heller ikke hendes privatliv, der er interessant. Det interessante er det fællesmenneskelige - at hun havde nederlag, knuste drømme og bristede håb i sin bagage, sådan som vi vel også har det. At noget er mislykkes. At man ikke helt fik det liv, man tørstede efter.

Jesus blev ikke bare på overfladen - han rørte også ved hendes ømme punkt. Jesus vil nemlig ikke kun møde os på overfladen - hvor alt kan se pænt ud. Han vil også møde os under overfladen - ned i dybet af det, vi helst ikke vil snakke om, og som er skjult for de fleste. Som vi måske skammer os over. Der på dybet - vil han møde os - ærligt og sandt - og give os nyt liv.

Jeg begyndte med at minde os om de varme somre, som vi måske savner og også længes efter. En varm sommer med hedebølge kan desværre også give problemer. Der kan opstå iltsvind forskellige steder de indre danske farvande. Man ser det ikke på overfladen. Men længere nede i vandet mangler der ilt. Fisk og bunddyr får ikke ilt nok og dør. Det vand, der før var liv i, er blevet til dødt vand. Der skal en rask storm til, for at piske nyt ilt i vandet og gøre det levende igen.

Billedlig talt var det kommet iltsvind i kvindens liv. Efterhånden som snakken bevægede sig ned i dybet af det, som havde gjort ondt, opdagede hun, at der var vigtige ting i hendes liv, som var blevet som dødt vand. Noget havde brugt den gode ilt, så det var blevet dødt.

Kvinden oplevede, at det levende vand er Guds nærvær i Jesus. Guds nærvær, kærlighed og tilgivelse, der gør hendes og vores liv nyt og frisk igen. Jesus var som en rask storm, der piskede nyt ilt i det døde vand - uden at dømme hende. Jesus holder os ikke fast i vores nederlag. Han ser mennesket bag skuffelser og smerte. Han kasserer os ikke. Men møder os i smerten og giver nyt liv.

Den raske storm, der gør det døde vand levende. Kilden med levende vand, som slukker tørsten. Det er billeder på Guds nærvær i Jesus og i Helligånden. Gud selv vil være i os som en kilde, der til stadighed vælder med levende vand. Gud vil tilgive os, velsigne os og give os liv på ny.
Amen.


Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring