Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Andagter & prædikener
Udskriv denne side  
Mandag 12. februar 2018

Han kunne ikke gå forbi!

Prædiken til Fastelavns søndag 11. februar 2018 i Ejlby Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad

Bibellæsning:

Jesus tog de tolv til side og sagde til dem: »Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om Menneskesønnen, skal opfyldes: Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham; de skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå.« Men de fattede ikke noget af dette; det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt.
Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte, at en skare kom forbi, og spurgte, hvad der var på færde. De fortalte ham: »Det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi.« Da råbte han: »Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!« De, som gik foran, truede ad ham for at få ham til at tie stille; men han råbte bare endnu højere: 'Davids søn, forbarm dig over mig!'
Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham: »Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?« Han svarede: »Herre, at jeg må kunne se.' Og Jesus sagde til ham: »Bliv seende, din tro har frelst dig.« Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud.
Lukasevangeliet 18, 31-43


Prædiken:

Det her foregik i byen Jeriko. Byen Jeriko ligger i en af de dybeste dale i verden: 400 meter under havets overflade - men altså på land.

I dagens stykke fra Lukasevangeliet hørte vi, at Jesus tog de 12 disciple til side lidt uden for Jeriko. Han sagde: 'Se vi går op til Jerusalem.' Så vidste de godt, at nu blev det op af bakke. Jeg har ikke selv været der. Men jeg har fået fortalt, at hvis man vil følge i Jesu fodspor fra Jeriko til Jerusalem, skal man følge en bjergvej øst ud af Jeriko. Det går opad hele vejen. Efter flere kilometer og 400 meters stigning er der et stort skilt: 'Sea level' dvs. 'havets overflade' står der på skiltet. Nu er man så nået op på niveau med havets overflade. Men det er altså kun den første tredjedel af stigningen. Det går stadig opad - for Jerusalem ligger højt 800 meter over havet.

Det var også op af bakke i overført betydning. Jesus vidste, hvad der ventede ham af forfærdeligt i Jerusalem: Se, vi går op til Jerusalem, sagde han til de 12 udvalgte disciple. Og så fortalte han dem, at han ville blive arresteret, mishandlet og slået ihjel i Jerusalem. Men efter tre dage ville han stå op fra de døde. Disciplene forstod ikke, hvad meningen var med det, Jesus sagde. De var rystede. Fuld af bange anelser fulgte de bagefter Jesus op mod Jerusalem.

Jesus selv gik foran og med målbevidste skridt. Det var hans faste overbevisning at gå op til Jerusalem, selvom han vidste, hvad der skulle ske ham. Han gik 'all in', som man siger.

Jesu lidelse og død var ikke et nederlag. Jesus tog korset på sig af fri vilje og egen beslutning. Jesus tog korset på sig, fordi han var overbevist om, at det var Guds vilje og bestemmelse med hans liv. Han gjorde det af hengivenhed og kærlighed til Gud og til os.

Jesus ville lide og dø for at bære vores skyld. Han ville skabe forsoning. Han ville overvinde den kløft mellem os og Gud, som vi graver et spadestik dybere, hver eneste gang vi synder mod Gud. Vi graver kløften dybere, hver gang vi glemmer Gud og hans vilje med os. Og hver gang vi kun tænker på os selv - og svigter og gør hinanden ondt med hvad vi siger og gør.

Derfor gik Jesus gå op til Jerusalem med målbevidste skridt. Han ville tage korset på sig for at slå en forsoningens bro over kløften. Han stillede sig på menneskers side af kløften og tog vores synd på sig - og gik over forsoningens bro til Gud med vores skyld og døde for den. Påskemorgen rejste Gud Jesus op fra de døde - så at Jesus opstanden og levende kan krydse kløften igen og igen. Jesus går os i møde med Guds nådefulde dom, der lyder på tilgivelse af alle vores synder.

Vi begyndte gudstjenesten med at synge:

Kærligheden, hjertegløden,
stærkere var her end døden;
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager,
korsets død i vores sted.


Det var kærlighed til os syndige mennesker, der drev Jesus frem og op til Jerusalem. Den kærlighed, som tror alt, håber alt, udholder alt - og som aldrig ophører.

Disciplene fattede ikke noget af det. De forstod ikke, hvad meningen var med, at Jesus skulle op til Jerusalem og dø. Men alligevel fulgte de med og tog imod, hvad der kom. Og det er også det, vi skal gøre: Følge med og tage imod Jesu død for os.

I dag er det fastelavns søndag. Den kommende onsdag kaldes Askeonsdag. Så er der 40 dage til Palmesøndag. Askeonsdag begynder den kristne fastetid. 40 dages fastetid - ligesom Jesus var i ørkenen i 40 dage, hvor han sultede og kæmpede med Fristeren.

Vi kan jo bruge fastetiden til billedlig talt at følge med Jesus og disciplene op til Jerusalem. Det er op ad bakke - og så kommer det helt af sig selv, at man må sætte tempoet ned. Fastetiden er en naturlig anledning til at sætte tempoet og forbruget ned. Og i stedet øve os i at se, hvad vi så let kommer til at overse i farten:

Se Jesu kærlighed til os. Se det medmenneske, der sidder ved vejsiden og råber om hjælp. For vi hørte også, at da Jesus gik ind i Jeriko var der en blind tigger i vejsiden, som gav sig til at råbe. Han stjal hele opmærksomheden. Det var for pinligt. Folk råbte, at han skulle tie stille. Men den blinde tigger råbte bare endnu højere.

Da Jesus hørte, at der var et menneske, som råbte til ham om hjælp, afbrød han sit livs vigtigste mission. Uden betænkeligheder. For sådan er Jesus. Sådan er Gud. Når vi råber om hjælp, standser han op og lytter til os.

Det er vigtigt at tage til sig: Både som et forbillede og som et håb. Som et forbillede, at også vi skal standse op, når et medmenneske beder om vores hjælp. Og som et håb, at vi altid kan bede Gud og Jesus om hjælp. Og så hører han os. Det er ikke sikkert at tingene går, ligesom vi ønsker det - eller at vi får det, vi beder om. Men det er sikkert, at Gud hører på os. Gud er aldrig optaget af noget, der er vigtigere end at være nær hos os i vores nød. For at lytte, lindre og være nær. Det hører til Guds væsen: Han kan ikke gå forbi. Det har han vist os igennem Jesus.

Den blinde mand råbte - ligeså højt han kunne. Men det er ikke nødvendigt at råbe. Gud hører os, selvom vi bare hvisker. Ja, vi behøver ikke engang sige noget. Gud ved, hvad vi tænker og gerne vil sige, før vi har sagt det til ham.

Jesus, forbarm dig over mig! bad den blinde. Når vi beder, stopper Jesus op og spørger: Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Amen.


Flere andagter
 
»Prædiken til 5. søndag efter påske
Søndag 17. maj 2020
»Prædiken til 4. søndag efter påske
Søndag 10. maj 2020
»Prædiken til bededag 4. fredag efter påske
Fredag 08. maj 2020
»Prædiken til 3. søndag efter påske
Søndag 03. maj 2020
»Prædiken til 2. søndag efter påske
Søndag 26. april 2020
»Prædiken til 1. søndag efter Påske
Søndag 19. april 2020
Kirkekalender
Søndag 31. maj
Pinsedag
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Ingen lagkage og kaffe!
» Se flere datoer

Information
Når et menneske dør:
Afsked under corona-epidemien


Information til pårørende fra begravelsesmyndigheden

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd under corona-epidemien - også ved dødsfald

» Læs mere (PDF-fil)

Arrangementer
Der er ingen planlagte arrangementer.

Andagter & prædikener
Prædiken til 5. søndag efter påske
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Sådan talte Jesus; og han så op mod himl....
» Læs mere
Prædiken til 4. søndag efter påske
Prædiken til 4. søndag efter påske i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat. Dette hellige evangelium sk....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Antal deltagere ved kirkelige handlinger
Antal deltagere ved kirkelige handlinger Ved kirkelige handlinger er der på grund Coronavirus/Cov....
» Læs mere
Konfirmationer 2020
Konfirmationer 2020 findsluttid(202006062230); Lørdag d. 6. juni kl. 13.00 i Særslev Kirke Jas....
» Læs mere
Kommende møder:

Fungerende sognepræst: Charlotte Juul Thomsen - Tlf.: 71 78 13 64 - Mail: chath@km.dk