Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Fredag 30. marts 2018

Prædiken til Skærtorsdag 2018
Skærtorsdag 29. marts 2018 i Ejlby Kirke og Særslev Kirke
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Bibellæsning:

Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen; han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste.

Og mens de holdt måltid - Djævelen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham; og Jesus vidste, at Faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud - så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig.

Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham: »Herre, vasker du mine fødder?« Jesus svarede ham: »Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det.« Peter sagde: »Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder.« Jesus svarede: »Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig.« Simon Peter sagde til ham: »Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet!« Jesus sagde til ham: »Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene; dog ikke alle.« Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham; derfor sagde han: I er ikke alle rene.

Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem: »Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig Mester og Herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer.« Johannesevangeliet 13, 1-15
Prædiken:

Vi har lige hørt om, at Jesus vaskede disciplenes fødder. Dengang var det almindeligt, at man tilbød gæster, at de kunne få vasket deres fødder, når de ankom. Det er ofte varmt og tørt i Israel og der er sand og støv overalt. Som gæst blev man ikke spor fornærmet, når værten sagde goddag og venligt spurgte, om man ville have fødderne vasket. Tværtimod følte man sig rigtig velkommen.

På Jesu tid var det slavearbejde at vaske andres fødder. Derfor synes disciplene, det var mærkeligt, at Jesus - deres leder og lærer - gav sig til at vaske deres fødder - og så midt under måltidet. Peter protesterede da også højlydt, da Jesus kom kravlende på knæ hen til ham med vaskefadet. Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder, sagde Peter til Jesus. Men Jesus svarede bare, at det var nødvendigt, at Peter tog imod det. Bagefter sagde Jesus, at det var et forbillede, han gav dem. Et eksempel, som de og vi skal efterligne.

At Jesus lægger sig ned på knæ og vasker disciplenes fødder er en bombe under alle former for fine fornemmelser. Når vores Herre bøjede sig ned og gav sig til at gøre slavearbejde, kan vi ikke tillade os at føle os for fine til nogen som helst tjeneste for andre. Vi kan ikke afvise at gøre en tjeneste for andre med den begrundelse, at det er under min værdighed. Ikke, hvis vi samtidig vil tages alvorligt som kristne. Det holder ikke. Jesus Kristus selv bøjede sig for menneskers beskidte fødder. Så må vi også være indstillet på at sætte os selv til side - og hjælpe hinanden. Vi skal tjene hinanden, ligesom Jesus gjorde. Vi er ikke finere end ham.

Der ligger noget mere i den tjeneste, Jesus gjorde skærtorsdag aften. Det har en overført betydning - en symbolsk betydning, at Jesus vaskede disciplenes fødder.

Det skete på denne dag: Skærtorsdag. Den sidste aften, hvor Jesus og disciplene sad og spiste sammen, før alt det forfærdelige brød løs: Forræderi, forhør, tortur, korsfæstelse og død.

Jesus vidste på forhånd om alt, hvad der skulle ske. Han vidste, at hans time var kommet. Han vidste, at Faderen havde lagt alt i hans hænder. At det var Guds plan og Guds vilje, hvad der skulle ske. Og Jesus gik frivilligt ind i det, selv om han vidste at det ville blive ubeskriveligt forfærdeligt at lide og dø på korset.

Midt under måltidet, mens de sidder og spiser, rejser Jesus sig - tager sin kjortel af og giver sig til at kravle på knæ fra den ene discipel til den næste og vaske deres fødder. Jeg tror, der er blevet helt stille, så man kunne høre vandet plaske. I stilheden holdt Jesus en prædiken uden ord. Uden ord, fortæller Jesus, hvad hans død i morgen, langfredag, betyder: At han gør os rene. Gør os rene for Gud.

Der er nok, som gør os beskidte: Der er vores synd: At vi glemmer Gud og lever som om, at vi selv er tilværelsens midtpunkt. Der er vores svigt, og alt det, vi får sagt og gjort, som gør ondt på andre. Og som giver os en sort samvittighed bagefter, når vi bliver klar over det og fortryder det.

Ved at vaske disciplenes fødder fortæller Jesus, at hans død gør os rene for Gud. Jesus renser os - vasker synd, svigt og skyld af os. Jesus giver os Guds tilgivelse - syndernes forladelse ved sin død.

Skærtorsdag aften vaskede Jesus ikke kun disciplenes fødder. Han indstiftede også nadveren. Jesus tog brød og vin i hænderne og delte det ud til disciplene. Han sagde om brødet: Dette er mit legeme - og om vinen: Dette er mit blod. Og Jesus sagde til disciplene, at sådan skulle de dele brød og vin fremover - og huske, hvad Jesus havde gjort.

Det er først og fremmest Jesu indstiftelse af nadveren, man har husket. Lige siden - igennem 2000 år er der blevet fejret nadver: I nord og syd, i øst og vest - i store katedraler og i mere beskedne landsbykirker. I det fri på sommerlejre, hjemme i private stuer og ved sygesenge. Nogle steder er der flere hundrede mennesker - andre steder bare nogle få personer, der deler nadveren og tager imod Jesus selv i form af brødet og vinen.

Nadveren er tilgivelsens måltid. Når vi tager imod brødet og vinen ved nadveren, sker det samme, som Jesus viste med at vaske disciplenes fødder: Jesus gør os rene for Gud. Han tilgiver os.

Vi kommer til nadveren med alt det, der gik galt for os - og som gør os kede af det. Jesus tager det på sig og giver os sig selv i og med brødet og vinen. Vi får hans fællesskab og solidaritet. Jesus giver os tilgivelse, velsignelse og kærlighed - liv og kraft fra ham til at tage fat igen - og han giver os et pant på opstandelse fra de døde på den yderste dag. Det er slet ikke til at forstå, hvordan alt det kan rummes i så mikroskopisk et måltid - et lille rundt brød og en lille sjat vin. Men Jesus forlanger heldigvis ikke at vi skal forstå det. Han siger bare, at vi skal tage imod - og så have tillid til, at han skaber det, han lover.

Hver gang er Jesus Kristus sammen med os. Usynligt - men virkelig til stede. Han lovede: Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.

Når vi rejser os op igen fra nadverbordet har Jesus gjort os rene. Så skal vi give befrielsen videre. Vi skal være villige til at tilgive andre, hvad de har gjort af uret mod os - så at sige vaske de sorte tal og alle anklager bort i regnskabet. Det var et forbillede Jesus gav, da han vaskede disciplenes fødder. Han gav sin hengivenhed og tilgivelse før alle forrådte og svigtede ham. Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, således også nu og altid
og i al evighed. Amen.


Kirkebøn:

Jesus Kristus. Tak fordi du elsker os så dybt og gik så langt, som kærligheden kan gå - helt ind i døden, ja døden på et kors. Ved din død har du gjort os rene for Gud - og nu vil du give os Guds tilgivelse i nadverens brød og vin. Det takker vi dig for - og vi beder dig: Giv os velsignelse og styrke, så vi kan tage det første skridt og række hånden frem til forsoning med dem, som vi er i konflikt med.

Vi beder for vore kære og hvert eneste menneske i vore sogne. Vi beder for bange, ensomme, syge og alle, der lider til krop og sjæl. Trøst alle, der har mistet og sørger og savner. Vær nær hos hvert eneste menneske, når døden nærmer sig og kommer - og ved dem, som skal sidde ved siden af.

Vi beder for vores land, dronningen og hendes familie. Vi beder om fred mellem folk og nationer. Vi beder for mennesker, der lider af sult og tørst - som er undertrykte og bliver mishandlet med vold og krig. Hjælp os til at tage os bedre af hinanden - og at bruge dine gaver nænsomt og dele dem ligeligt.

Vi beder for kirken her hos os og i andre lande. Velsign og bevar kirken. Lad kirken være et sted, hvor vi kan komme som vi er - mærke din kærlighed og blive styrket af dig. Send os så ad de veje - som fører til andre, der savner, hvad vi har fået - så også de må mærke, at de lever i Guds kærlighed.

Jesus Kristus - du mætter os med dine gode gaver. Giv at vi, som får din velsignelse for intet, må give den videre for intet. Amen.
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring