Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Onsdag 04. april 2018

Prædiken til Påskedag 2018
1. april 2018 i Melby Kirke og Særslev Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad

Bibellæsning:

Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne. »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.« Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det.
Matthæusevangeliet 28, 1-8Prædiken:

De står klar med grønne knopper i haverne, i bedene, langs vejene, på kirkegårdene. De er parate til at springe ud med gul trompetfanfare. De venter bare på mildere vinde fra sydvest, på sol og varme. Det er påskeliljerne, jeg tænker på. Som vi lige har sunget om i Grundtvigs dejlige salme om påskeblomsten.

Påskeblomsten er en forårsbebuder - og den er også budbringer om Jesu opstandelse og vores opstandelse med ham. Foråret og Jesu opstandelse påskemorgen hænger sammen. Begge dele skyldes Guds nyskabende kraft.

Foråret med grønne skud og friske spire, der myldrer frem overalt, er hvert år en lille opstandelse - livets sejr over vinterkulden. Foråret er et spejlbillede af den store opstandelse: Jesu opstandelse påskemorgen - én gang for alle - og for os alle. Jesu opstandelse var en skelsættende begivenhed, som vendte op og ned på dødens magt. Jesu opstandelse åbnede for det store håb, at vi skal stå op fra døden, ligesom Jesus gjorde det.

Vi kan hverken forklare, forstå eller bevise Jesu opstandelse. For ingen så Jesu opstandelse ske. Hvad der skete inde i graven påskemorgen, har ingen mennesker været vidner til. Det forbliver Guds hemmelighed. Opstandelsens øjeblik - da Gud gav liv til sin døde søn og Jesus forlod graven levende - har ingen mennesker set. Måske var det for vidunderligt til, at menneskers øjne kunne tåle at se det?

Evangelisten Matthæus fortæller om, hvordan de to Maria’er kom til Jesu grav tidligt påskemorgen. De kom for at se til graven. På den måde ligner de os, som engang imellem lige skal en tur ind på kirkegården. Vi kommer for det samme som de: For at se til graven.

Kvinderne ventede bestemt ikke at finde en tom grav. De var trykkede af sorg og ventede slet ikke noget. De havde det faktisk ligesom vi andre, når vi ser til vores gravsteder. Det er bedst, når alting ser lige så pænt og fredfyldt ud, som sidst man så til graven. Selvfølgelig er det fint, når der bliver plantet forårsblomster til erstatning for vintergrandækningen - men ellers ønsker vi ikke forandringer. De døde skal have lov at hvile i fred.

Men det var ikke fred, de to Maria’er oplevede. Det var bulder og brag: Jordskælv - og en engel i hvidt, der så ud som et lyn, da den steg ned fra Himlen og væltede stenen fra indgangen til graven. Så kvinderne kunne komme ind i graven og se - at der ingenting var at se. At graven var tom - forladt - efterladt.

I sig selv er den tomme grav ikke noget bevis på Jesu opstandelse. Graven kunne være tom af andre grunde. Ikke så sært at kvinderne blev bange, da de så, at gravkammeret stod åben. Hvad kunne der ikke være sket? De skyndte sig bort fra graven med frygt. Men de løb også afsted med stor glæde. Og det var englen, som gjorde forskellen. Det var englens budskab, der skabte glæde - midt i deres frygt og forskrækkelse.

Englene - disse budbringere fra Gud - er der, når Gud skal bekendtgøre noget altafgørende: Julenat for hyrderne på marken, ved bebudelsen for Maria - og nu påskemorgen er der så igen en engel - en budbringer fra Gud:

Der sad en engel på gravens sten blandt liljer i urtehaven. Han peged med sin palmegren, hvor Jesus stod op af graven.

Englen fortalte kvinderne, at graven er tom, fordi Jesus har forladt den. Han har ikke brug for en grav længere. Jesus er opstået fra de døde. Han lever - han er!

Fortæl til hans disciple, at han er opstået fra de døde, sagde englen til kvinderne. Og tag til Galilæa. Jesus går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham - virkelig - levende.

Kvinderne vendte rundt - og gav sig til at løbe hen til de andre disciple. De var rystede over det, de havde oplevet - men altså også fyldt med stor glæde. For englen havde tændt håb og glæde i dem med sit gode påskebudskab. Påskens budskab tænder håb. Det levende håb - skabt af Gud.

Det er på en måde med det levende håb, ligesom med forårsblomsterne. Erantis, vintergækker og de orange, violette og hvide krokus er gang på gang blevet bøjet til jorden og dækket af et nyt lag sne i denne vinter - og nu også til morgen. Men når sneen smelter, rejser de sig frejdigt igen. Guds skaberkraft virker i de små forårsbebudere. På samme måde sætter Gud sin opstandelseskraft bag håbet, håbet det giver os trøst, styrke og mod, når vi er ved at segne under nøden.

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde - skrev apostlen Peter.

Peters ord bliver gentaget ved hver eneste dåb og ved hver eneste begravelse og bisættelse. For Jesu opstandelse kaster lys over vores liv og over vores død. At Jesus er opstået fra de døde, fylder vores liv med håb: Håbet om, at vi aldrig skal være alene - men at Jesus lever og kommer os i møde og er med os i livet. Levende og virkelig - selvom vi ikke kan se ham. Graven er tom. Jesus stod op af døden og gik levende ud morgensolen - og er nu med os alle dage indtil verdens ende.

At Jesus er opstået af døden, fylder også vores død med håb. Det er næsten for underfuldt til, at man tør tro det. Men alligevel: Jesu opstandelse forkynder, at døden ikke er en grænse for Gud, sådan som den er for os. For Gud er alting muligt - også at overvinde dødens magt. Jesu opstandelse giver os håbet om, at Gud også kan og vil rejse os op af døden.

Påskemorgen er begyndelsen på Guds nye underfulde virkelighed. Gud overvinder døden. Han gør alting nyt. Og så bliver det påske og opstandelse hos os.

Glædelig Påske - Amen.
Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring