Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 15. april 2018

Prædiken ved konfirmation - 2. søndag efter påske - 15. april 2018 i Særslev Kirke
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Bibellæsning: Johannesevangeliet kap. 10 v. 22-30:
Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem; det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen, i Salomos Søjlegang. Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte: »Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det ligeud.« Jesus svarede dem: »Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og Faderen er ét.«


Kære konfirmander - og alle I andre!» Klik her for foto i høj opløsning

Så blev det den 15. april 2018, som vi har glædet os til længe. Dagen, hvor I 24 konfirmander skal konfirmeres.

Konfirmation er en stor begivenhed. Konfirmation er Guds velsignelse, lige før I bliver voksne. Godt nok skal I i skole igen på tirsdag efter jeres Blå Mandag. Hverdagen fortsætter ligesom før. Men alligevel ved vi godt, at livet som voksne nu er tæt på for jer. Det er vildt spændende og måske giver det også lidt mavepine ind imellem at tænke på det.

Alle vi halv- og hel-gamle: Jeres forældre, bedsteforældre, onkler og tanter - og alle andre, som lige så tydeligt kan huske dengang I blev født og blev døbt- sidder nu med vand i øjnene og tænker: Er I børn virkelig blevet så store? Hvor blev dog alle de år af - og så i den fart? Der er måske også en klump i halsen: Gjorde vi det godt nok? Fik vi styrket og rustet jer unge godt nok til de valg og udfordringer, der venter på jer?

Derfor er det så godt at standse op og komme herind i kirken. Og høre ord fra Gud - og fremfor alt: At få velsignelsen fra Gud. Guds velsignelse og løfte om, at han er med jer konfirmander - og med os andre - hver dag - alle dage - indtil verdens ende. Gud vejleder os - han hjælper os med at finde vejen frem. Gud omfavner os med trøst, når vi er kede af det. Og med tilgivelse, når vi indser, at vi har svigtet og gjort hinanden ondt.

Hver eneste søndag hører vi Jesus sige det til os. Men hver søndag på forskellige måder og med nye billeder.

I dag - 2. søndag efter påske - siger Jesus det med billedet af en flok får og deres hyrde. Dengang for 2000 år siden, var der ikke gule chips med nummer i ørerne på får - og der var heller ikke elektriske hegn om markerne. Det var hyrdens opgave at holde sammen på dyrene. Hyrden skulle finde steder med vand og græs nok - og beskytte fårene mod sultne ulve. Det var fuldtidsarbejde, 24-7, at være hyrde. I juleevangeliet hører vi om hyrderne, der lå ude på marken uden for Betlehem og holdt nattevagt over deres får.

Om dagen skal hyrden gå foran fårene - for at vise dem vej uden om alle mulige farer og hen til de grønne enge og det stille vand. Hyrden skal være midt i flokken - mellem fårene for tage sig af hver enkelt. Og hyrden skal gå bagved og sørge for, at alle kan følge med - og at ingen bliver tabt undervejs.

Jesus fortalte også en lignelse om en hyrde, der havde 100 får og opdagede at et af fårene var blevet væk. Hyrden sikrede de 99 og skyndte sig så ud at lede efter nr. 100. Han ledte og ledte - og gav ikke op. Han ville ikke miste et eneste får. Han ledte, indtil han fandt det ene får, som var blevet væk fra de andre. Og hans glæde kendte ikke grænser, da han fandt og frelste det. Sådan er Gud: Hver eneste menneske betyder meget for Gud. Ikke en eneste af os vil han slippe og miste.

På den ene side er får stærke og seje. De har jo deres varme uldtrøje på og er ude hele året i al slags vejr. På den anden side er får sårbare og udsatte - og så helt afhængige af deres hyrde.

Sådan er vi også både stærke og seje, sårbare og udsatte. Men Gud er vores hyrde og han lader os ikke i stikken. Han går med os - og går foran os - alle dage - indtil verdens ende. Han finder os, også når vi kommer ned i mørke dale, hvor vi er helt alene og hvor andre ikke kan nå os og hjælpe. Men også dér er Gud. Han er også i mørket og holder os fast.

Vi hørte den gamle salme lige før - fantastiske ord fra Gud til os. Ord til at tage med på vejen videre frem. Guds løfte om, at han går med os:

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst.

Og Jesus tilføjer i dagens evangelium: Mine får hører min røst - min stemme. Og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd.

Om lidt bliver I 24 unge konfirmeret. At blive konfirmeret betyder: At blive bekræftet. Det er Gud, som bekræfter, at alle de løfter gælder endnu, som Gud gav, dengang I blev døbt. At Gud er jeres Far i himlen, som altid vil elske jer. At Jesus Kristus er jeres frelser og gode hyrde. Han vil være med jer alle dage indtil verdens ende. At Helligånden vil være i jer som den livgivende puls, der skaber tro, håb og kærlighed i hjertet.
Gud bekræfter sine løfter ved at velsigne. Om lidt får hver enkelt af jer velsignelsen givet af Gud med sit navn nævnt og med præstens hånd på hovedet. Det er Guds velsignelse til dig. Den gode hyrdes velsignelse.

Men er der da slet ikke noget, vi skal gøre, tænker I måske? Jo, det er der. Vi skal tage imod velsignelsen fra Gud. Og så skal vi høre efter den gode hyrden stemme. Vi skal lytte til alt det, Jesus siger, og følge ham. Vi skal gå hjem fra kirke og gå ud i livet - være lys for hinanden og dele Guds velsignelse og kærlighed med hinanden.

Så gå med Guds fred og velsignelse - følg Jesus - og vær et lys for andre. Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen,
således også nu og altid og i al evighed. Amen.


Kirkebøn:

Gud. Du får solen til at smile og lærkerne til at synge. Du åbner bøgetræernes lysegrønne blade og får livet til at folde sig ud.

Tak for denne festdag. Tak for vores familier og venner. Tak, at du i dåben gjorde os til børn i Guds store familie.

Vi beder for vore kære og hvert eneste menneske i vore sogne. I dag beder vi særligt for vores konfirmander og deres familier.

Vi beder også for mennesker i nød: Vi beder for bange, ensomme, syge og alle, der lider til krop og sjæl. Vi beder for enhver, der har mistet et menneske, de holdt af - og for den, som snart skal dø. Giv du trøst, hjælp og velsignelse.

Vi beder for vores land - for dronningen og hendes familie. Vi beder om fred mellem folk og nationer. Vi beder for mennesker, der lider af sult og tørst - som er undertrykte og bliver mishandlet med vold og krig. Hjælp os til at tage os bedre af hinanden - og at bruge dine gaver nænsomt og dele dem retfærdigt.

Vi beder for kirken. Velsign og bevar kirken. Lad kirken overalt være et lys i mørket, der viser os vej i livet. Lad dit ord nå til endnu flere mennesker. Bevar os alle i troen, håbet og kærligheden.

Hos dig hører vi til - og i dig er livet. Du er vores gode hyrde fra evighed til evighed. Amen
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Søndag 26. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring