Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Andagter & prædikener
Udskriv denne side  
Mandag 14. maj 2018

Prædiken på Kristi himmelfarts dag
10. maj 2018 i Særslev Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad

Bibellæsning: Jesus sagde til dem: »Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.« Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud.
Lukasevangeliet 24, 46-53Prædiken

Kristi Himmelfartsdag er en helligdag fyldt med glæde. Fordi Jesus sprænger alle grænser og begrænsninger og fylder verden med sit nærvær og med Guds velsignelse.

Kristi himmelfartsdag ligger i forlængelse af Jesu opstandelse fra de døde påskedag. Tæller man på kalenderen - og tæller påskedag med - er der gået 40 dage siden, det var påskedag.

Påskedag var den dag, hvor nogle kvinder tidligt om morgenen kom ud til Jesu grav, og til deres store overraskelse så, at graven var åben og forladt. Kvinderne så engle, som fortalte, at Jesus var stået op fra de døde. Rystede, men samtidig glade, skyndte de sig hjem for at fortælle de andre det.

Derefter gik så 40 dage, hvor Jesus viste sig for disciplene flere gange. Han snakkede med dem og spiste sammen med disciplene - og det gik efterhånden op for de elleve, at Jesus virkelig havde overvundet døden. Det var næsten, ligesom før han blev korsfæstet.

Men Jesus forberedte dem også på, at det ikke skulle vare ved. Nu skulle de elleve til at tage over. Snart skulle de ikke længere være Jesu disciple, som betyder elever eller lærlinge. Snart skulle de være Jesu apostle, som betyder udsendinge.

På denne dag nr. 40 efter påske - tog Jesus disciplene med uden for Jerusalem. Jesus velsignede dem alle sammen - og blev derefter løftet op for øjnene af dem - og så kunne de ikke se ham længere. I første omgang stod disciplene og stirrede forundret op i luften - for hvor blev Jesus af?

Men snart smøgede de ærmerne op og tog fat på deres nye opgave: At være apostle. At være udsendinge for Jesus, med opgaven at døbe og fortælle om ham i hele verden.

For en 900-1000 år siden kom nogle af apostlenes efterfølgere her til Særslev med budskabet om Jesus Kristus. Vore forfædre tog budskabet til hjerte og blev døbt. De brugte masser af ressourcer på at bygge en kirke og få en stenmester til lave en døbefont, så flere kunne blive døbt. Og den gamle kirke og døbefont har da holdt godt må man sige.

Gennem 900-1000 år er der blevet prædiket og døbt mange børn, og også unge og voksne, her i kirken. Og for et øjeblik siden blev Sigrid det nyeste i led i rækken af mennesker, der gennem 900-1000 år, er blevet døbt her ved gamle stendøbefont.

Tænk engang, hvor lang en række det kunne blive, hvis det kunne lade sig gøre at stille alle dem op, som er døbt her. Rækken ville nå et godt stykke ud på den anden side af byskiltet!

Sådan fortsætter den bevægelse, som begyndte Kristi Himmelfarts dag, da den opstandne Jesus blev taget op til himlen og disciplene ikke længere kunne se ham.

Der er blevet spekuleret meget på, hvad der egentlig skete ved Jesu himmelfart. Men det lader til, at heller ikke engang øjenvidnerne helt forstod, hvad der egentlig gik for sig.

For os, der lever så mange år senere, er det måske heller ikke så afgørende, hvad der skete dengang. Det er meget mere vigtigt, hvad Kristi Himmelfart betyder.

Jesus forsvandt ikke. Han blev ikke væk. Tværtimod. I stedet for Kristi Himmelfartsdag, kunne vi også kalde dagen: Kristi grænsesprængende dag. For med sin himmelfart sprænger Jesus alle grænser. Han er ikke længere bundet af tid og sted. Fra at være på ét bestemt sted og i en bestemt tid - er Jesus nu overalt, på alle steder og i alle tider.

Jesus sidder nu ved Guds højre hånd, siger vi i trosbekendelsen. Det betyder, at Jesus nu er evig og nær alle steder - ligesom Gud er det. Nær ved hvert eneste menneske.

Guds højre hånd er alle steder - Guds himmel findes lige her - skal vi synge om lidt. Ved hver eneste dåb og også for et øjeblik siden så vi Guds højre hånd i aktion. Gud brugte så nr. 23 i rækken af præster siden reformation, som sin håndlanger. Men at Gud bruger en håndlanger ændrer ikke på, at det er Gud, der står bag dåben.

Guds højre hånd mærkede Sigrid med korsets tegn for hendes ansigt og bryst - som tegn på at hun med hjerte og forstand, og alt hvad hun er, skal være i evigt fællesskab med Jesus Kristus. Og et øjeblik efter rørte Guds højre hånd Sigrid med dåbens vand og velsignelse, som varer til evig tid.

Himlen rører jorden. For Guds himmel er lige her, hvor Gud løfter os små op til at være hans børn og høre ham til - i al evighed.

Kristi Himmelfart har tre vigtige betydninger, som gælder også nu og for os: Kristi Himmelfart betyder, at Jesus nu er overalt - alle steder. Himlen rører jorden og Jesus er evigt nær overalt og ved hvert eneste menneske.

For det andet betyder Kristi Himmelfart, at vi skal være Jesu sendebud, ligesom de første apostle var det. Der er brug for fædre, mødre og faddere, der bærer børn til dåben. Der er brug for kirkegængere, der slider på bænkene - og andre igen, som sørger for at de gamle kirker er klar til brug og ikke falder sammen om ørerne på os. Der er brug for nogle til at give Jesu budskab videre - i ord og i handling. Der er brug for os alle - hver på vores måde - til at være Guds Riges sendebud.

Og så den tredje betydning: Det sidste glimt, apostlene fik af Jesus var, mens han velsignede dem. Jesus velsignede dem med ordene: Se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende.

Det er glæden på Kristi Himmelfartsdag. Løftet gælder også for os: Jesus velsigner os og siger: Se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende. Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.

Flere andagter
 
»Prædiken til 5. søndag efter påske
Søndag 17. maj 2020
»Prædiken til 4. søndag efter påske
Søndag 10. maj 2020
»Prædiken til bededag 4. fredag efter påske
Fredag 08. maj 2020
»Prædiken til 3. søndag efter påske
Søndag 03. maj 2020
»Prædiken til 2. søndag efter påske
Søndag 26. april 2020
»Prædiken til 1. søndag efter Påske
Søndag 19. april 2020
Kirkekalender
Søndag 07. juni
Trinitatis søndag
Særslev:
Ejlby:10.30
Melby:
» Se flere datoer

Information
Når et menneske dør:
Afsked under corona-epidemien


Information til pårørende fra begravelsesmyndigheden

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd under corona-epidemien - også ved dødsfald

» Læs mere (PDF-fil)

Arrangementer
Der er ingen planlagte arrangementer.

Andagter & prædikener
Prædiken til 5. søndag efter påske
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Sådan talte Jesus; og han så op mod himl....
» Læs mere
Prædiken til 4. søndag efter påske
Prædiken til 4. søndag efter påske i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat. Dette hellige evangelium sk....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Antal deltagere ved kirkelige handlinger
Antal deltagere ved kirkelige handlinger Ved kirkelige handlinger er der på grund Coronavirus/Cov....
» Læs mere
Konfirmationer 2020
Konfirmationer 2020 findsluttid(202006062230); Lørdag d. 6. juni kl. 13.00 i Særslev Kirke Jas....
» Læs mere
Kommende møder:

Fungerende sognepræst: Charlotte Juul Thomsen - Tlf.: 71 78 13 64 - Mail: chath@km.dk