Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Mandag 13. august 2018

Blanke ark - prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2018
12. august 2018 i Særslev Kirke & Ejlby Kirke
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Bibellæsning:

En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet.

Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien.

Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv: »Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er én, der lever i synd.«

Jesus sagde da til ham: »Simon, jeg har noget at sige dig.« Han svarede: »Sig det, Mester!« »En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte fem hundrede denarer, den anden halvtreds. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest?« Simon svarede: »Den, han eftergav mest, vil jeg tro.« Jesus sagde: »Det har du ret i.«

Og vendt mod kvinden sagde han til Simon: »Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus; du gav mig ikke vand til mine fødder; men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys; men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig: Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt.« Og han sagde til hende: »Dine synder er tilgivet.«

De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv: »Hvem er han, som endog tilgiver synder?« Men han sagde til kvinden: »Din tro har frelst dig. Gå bort med fred!«

Lukasevangeliet 7, 36-50
Prædiken

Egentlig burde vi jo sidde i Melby Kirke i dag. Altertavlen i Melby Kirke viser nemlig dagens evangelium. Men nu har I fået et foto af altertavlen i stedet for. Vi ser kvinden, der græder og salver Jesu fødder - og Simon farisæer, der tager sig til hovedet og tænker sit.

Vi ser festbordet med hvid dug på. Tjenerne har travlt med at varte op. Der mangler ingenting. Simon har forberedt det hele, så alle hans gæster kan blive mætte og glade. Hvert land og hver kultur har sine uskrevne regler for, hvordan man byder gæster velkommen og behandler dem.

I Mellemøsten på Jesu tid gav værten et velkomstkys - og derefter blev der båret vandfade ind - så gæsterne kunne få vasket hænder og fødder. Gæsterne fik også nogle dråber olivenolie med parfume i håret og ansigtet, så man duftede godt. Først derefter satte man sig til bords.

Men af en eller anden grund sprang Simon Jesus over, da der blev uddelt velkomstkys, vand og olie. Var Jesus mon alligevel ikke rigtig velkommen i Simons hus? Tja, det får vi ikke at vide.
Rygtet løb straks i byen om, hvor uhøfligt Simon havde taget imod Jesus. Det fik en kvinde til at reagere prompte. Hun gik lige ind i Simons hus. Hun græd så meget, at der kunne vaskes fødder med hendes tårer. Hun brugte sit lange hår som håndklæde - og kyssede uhæmmet løs på Jesu fødder. Hun salvede Jesu fødder med olien i den fine alabasterkrukke.

Man fornemmer, at her sker der noget, som er alt for meget - og som nok kunne få en og anden til at trække fødderne til sig i en fart. Men Jesus sad fuldstændig roligt. Han trak ikke fødderne til sig. Han lod kvinden græde og kysse løs.

Det er et kendetegn ved Jesus, at han blev hos mennesker, hvor andre ville have trukket sig. Og at han standsede ved dem, som andre gik forbi. Hans fødder kom med godt budskab - med fred, barmhjertighed og tilgivelse fra Gud.

Hans fødder vandrede på forsoningens vej. Jesus fik mennesker til at se hinanden igen, som dem vi er: Nemlig mennesker - i stedet for at dømme hinanden, som sådan en fuld af fejl og mangler.

'Ser du denne kvinde?' sagde Jesus til Simon. 'Ser du dette menneske?' lyder det til Simon, men også til os, alle de gange, hvor vores fødder rykker i os for at komme væk - væk fra alle dem, der på den ene eller anden måde er for meget for os.

Jesus så mennesker og han trak ikke fødderne til sig - og derved gav han fortabte fast grund under fødderne. Tilgivelse er, at Jesus bliver og bliver. Tilgivelse er, at han sender os videre, når vi har trådt helt og aldeles ved siden af. 'Gå bort med fred!', siger Jesus til kvinden og til os: 'Og op på fødderne igen'.

Jesus giver sig til at fortælle en historie - en lille lignelse: Om to mænd, der begge havde gæld. Den ene mand skyldte næsten to års løn. Den anden skyldte 1 ½ måneds løn. Ingen af dem havde penge til at betale gælden med.

Så slog pengeudlåneren en streg over begges gæld. Han eftergav dem gælden. Gældseftergivelsen var en ufortjent gave - en uventet glæde, som kom bag på dem begge to. 'Hvem er nu mest glad og taknemlig?' spurgte Jesus. 'Den, som fik den største gæld strøget og eftergivet,' svarede Simon.

Jesus siger til Simon, at kvindens tårer, kys og den kostbare olie er kvindens måde at sige tak på. Kvinden er taknemlig. Hun er taknemlig over at have hørt evangeliet - det gode budskab om Guds tilgivelse. Hun har taget til hjerte, at hun er tilgivet. Og nu siger hun tak med kys og tårer og den kostbare olie.

Lignelsen handler om Simon og kvinden. Simon har fået sin lille synd tilgivet - at han sprang Jesus over, da der blev uddelt kys og fodvaskevand til velkomst. Og kvinden har fået sin store synd tilgivet - hvad den så end er. Det skal vi ikke give os til at snage i - det er en sag mellem hende og Gud.

Men lignelsen handler også om os - at også vi - virkeligt og helt og fuldt - er tilgivet af Gud. Både for de store og de små synder, vi har begået. Men har vi forstået det - har vi taget det til os? Har vi taget Guds tilgivelse til hjerte? Gør Guds tilgivelse os taknemlige? Og kan vi rumme, at det ikke bare er mig, Gud tilgiver - men også alle de andre - også dem, som jeg har svært ved at rumme og bryde mig om? Det er et åbent spørgsmål, som dagens evangelium giver os at tænke over - og svare på hver især.

I 2001 blev den norske kronprins Håkon viet til Mette-Marit. Forud for brylluppet havde der været meget snak og forargelse. For den kommende kronprinsesse var ikke bare enlig mor, men hun havde også en fortid i ikke så pæne ungdomsmiljøer og med at tage stoffer. Skulle en kronprins have lov til at gifte sig med sådan en som hende?

Men bryllup blev der. En dag sad Håkon og Mette-Marit i Oslo Domkirke. Biskoppen talte til brudeparret - og sagde bl.a.: 'Kære Mette-Marit, du viser mod og tro, når du i dag siger ja til en ukendt fremtid. Du begynder et nyt kapitel med blanke ark. Jesus siger: Den, som kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt.'

Gud giver os blanke ark til at skrive nye kapitler på. Det oplevede kvinden i farisæerens hus. Det gælder kronprinsesser med dårligt ry. Det gælder enhver af os, som slæber rundt på kapitler, vi inderligt fortryder. Gud giver os blanke ark til at skrive nye kapitler på.

På altertavlen i Melby Kirke ser vi Jesus lægge hånden velsignende på kvindens hoved. Det gør han også på os - selvom vi ikke kan se det. Ved nadverens lille måltid og igennem evangeliets ord lægger Jesus hånden på vores hoved og siger: 'Dine synder er tilgivet. Din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Dine synder er forladt.'
Amen.
Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring