Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Tirsdag 18. september 2018

Lazarus kom herud - Prædiken til 16. søndag efter Trinitatis
16. september 2018 v. sognepræst Gunvor Sandvad

Bibellæsning:

Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham; men Maria blev siddende inde i huset.

Martha sagde til Jesus: »Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig.« Jesus sagde til hende: »Din bror skal opstå.« Martha sagde til ham: »Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag.'

Jesus sagde til hende: »Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?« Hun svarede: »Ja, Herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden.« Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde: »Mesteren er her og kalder på dig.« Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham.

Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig dér, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud; de fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde dér.

Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde: »Herre, havde du været her, var min bror ikke død.« Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde: »Hvor har I lagt ham?« »Herre, kom og se!« svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne: »Se, hvor han elskede ham.« Men nogle af dem sagde: »Kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død?«

Da blev Jesus atter stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde: »Tag stenen væk!« Martha, den dødes søster, sagde til ham: »Herre, han stinker allerede; han ligger der jo på fjerde dag.« Jesus sagde til hende: »Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed?« Så tog de stenen væk.

Jesus så op mod himlen og sagde: »Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig.« Da han havde sagt det, råbte han med høj røst: »Lazarus, kom herud!« Og den døde kom ud, med strimler af linned viklet om fødder og hænder og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem: »Løs ham og lad ham gå.«

Mange af de jøder, som havde været med hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham.

Johannesevangeliet 11,19-45Prædiken:

Der er ingen tvivl om, at det er blevet efterår med mørke aftener, blæst og regnbyger. Men også med hele paletten af efterårets farver: Sorte hyldebær, røde æbler, gule blade og ind imellem skinner solen på en klar blå himmel - og man får lyst til at synge: Septembers himmel er så blå. Og så er der mange steder et lysegrønt skær hen over markerne. Det er næste sommers afgrøder, som er spiret frem.

Jeg bliver altid helt varm om hjertet, når man her om efteråret ser det lysegrønne skær af nye spirer på markerne. Det er en forsmag på forår. Et tegn på, at den kolde og mørke vinter, som vi har foran os - ikke skal vare uendeligt ved. Det bliver forår igen med lærkesang og nyudsprungne bøgetræer.

Fra gammel tid er denne 16. søndag efter trinitatis blevet kaldt efterårets påskedag. Budskabet lyder, at døden, som vi alle sammen har foran os - ikke skal vare uendeligt ved. Døden får ikke lov til i al uendelighed at blive ved at skille os fra hinanden. Jesus Kristus taler Guds ord, som er stærkere end døden.

Det viste Jesus den dag, da han stod ved sin vens grav og bad til Gud og råbte: 'Lazarus, kom herud' - og så blev den døde levende og kom gående ud af graven. Intet er umuligt for Gud. Heller ikke at give et dødt menneske liv på ny.
-

Evangelisten Johannes fortæller om de tre søskende, Martha, Maria og Lazarus. Så blev Lazarus alvorlig syg. Derfor sendte Martha og Maria bud efter Jesus. Han skulle komme. Søstrene troede på, at Jesus ville kunne gøre Lazarus rask.

Jesus kom - men han kom for sent. Lazarus have været død i fire dage, da Jesus kom frem. Alligevel troede søstrene på, at Jesus stadigvæk kunne gøre noget: Martha sagde det den på måde: Havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig.

Jesus svarede: Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø.

Der er et liv på den anden siden af døden for enhver, der tror og stoler på Jesus Kristus. Døden var ikke evigt ved. Tror du det? spurgte Jesus. - Martha svarede, at hun troede på, at Jesus er Guds Søn.

Jesus svigtede ikke hendes tro og tillid. Jesus gik hen til Lazarus´ grav og sagde, at de skulle åbne gravkammeret. Da stenen var rullet til side råbte Jesus: Lazarus - kom herud! Og det ufattelige skete: Med sit begravelsestøj på kom Lazarus gående levende ud af gravkammeret! Jesus viste på den måde, at han taler Guds ord, der er stærkere end døden.

At Jesus kaldte den døde Lazarus ud af graven er et tegn, som skal give os håb og tro. Tro på, at Jesus også vil kalde os frem af vore grave. Ikke tilbage til det liv, vi har haft. Men til en ny virkelighed - til opstandelse og et evigt liv i Guds Rige, der er så meget større end hvad vi kan forstå og forestille os.

Døden har altid et ord, at skulle have sagt. Men Jesus Kristus har to ord: 'Kom herud'. Jesu ord overbyder døden - og skaber en ny virkelighed - opstandelse fra de døde.

Efterårets påskedag vil give os håb og mod og tro på, at det samme også skal ske for os - og for alle de elskede mennesker, vi har mistet. At Jesus vil skabe opstandelse fra de døde - og så skal vi få evigt liv: Vi skal se Jesus ansigt til ansigt - og vi skal se hinanden og alle dem vi savner igen i Guds lys.
-

Om lidt skal vi synge: 'Skulle jeg dog være bange?' (Salmebogen nr. 667)

Det er døden, spørgsmålet gælder. Der er mange gode grunde til at være bange for døden. Men salmen er skrevet af en mand, som vidste, hvad han talte om. Han begravede sine kone og de 4 af sine 5 børn. Salmen er et stædigt håb om opstandelse på trods af store tab: Hvem kan mig den himmel røve, som Guds Søn, gav i løn, dem, der hos ham tøve? digtede han.

Når vi tror på Gud, kan ingen tage Himlen fra os. Vi bliver ikke forladt eller glemt - hverken i livet eller i døden. Jesus er hos os og han vil åbne en dør gennem døden - så vor sti, bliver fri, ind til fryd i Himlen.

Og så til sidst: I trosbekendelsen siger og bekender vi om Jesus Kristus: På tredje dag opstanden fra de døde.

Hvis nogen undrer sig over 3-tallet - er forklaringen, at man i ældre tid talte alle dagene med: Langfredag som første dag, lørdag som anden dag og søndag - påskedag som tredje dag.

Men Lazarus gik altså først ud af sin grav på den fjerde dag. Måske skal det sige os, at Jesu opstandelse kom først.

Det er fordi Jesus stod op fra de døde, at der er håb for døde og begravede. Også dem, der ikke bare har ligget 4 dage i deres grav som Lazarus gjorde det. Måske er det nu gået 4 år eller 4 årtier eller 4 århundreder. Ligesom der er håb for dem, der slet ikke fik en grav, men for eksempel forsvandt i havet.

Hverken tid eller begravelsesform gør en forskel for Gud. Det ændrer heller ikke på Guds muligheder, om de jordiske rester for længe siden er borte og man er glemt af alle. For også når vi lægger os i Dødsriget, er Gud dér - og Gud glemmer ingen. Han husker vores navne. Jesus Kristus vil kalde os ved navn og råbe: 'Kom herud!' Og så bliver der ellers opstandelse fra de døde. -

Jesus sagde: Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.


Kirkebøn:

Himmelske Far, du livets Gud. Du ved, hvor sårbare vi er, fordi døden er vores vilkår. Døden gnaver i vores tro, og skiller os fra vore kære. Når den rammer os med sin kulde, kan vi ikke stille noget op. Du er vores eneste håb. Derfor beder vi dig: Lad Kristus møde os i vores sorg og afmagt. Han er opstandelsen og livet. Han sprængte dødens bånd og taler dit stærke ord. I ham tør vi tro på, at døden vil blive overvundet.

Gud - vi beder for vore kære og hvert eneste menneske i vore sogne. Vi beder for bange, ensomme, syge og alle, der lider til krop og sjæl. Trøst enhver, der har mistet og sørger og savner. Vær nær hos hvert eneste menneske, når døden nærmer sig og kommer - og ved dem, som skal sidde ved siden af.

Vi beder for vores land, for dronningen og hendes familie. Vi beder for verden - om fred og forsoning mellem mennesker, folk og nationer. Vi beder for fattige, undertrykte, forfulgte mennesker - og de som er ofre for terror, vold og krig.

Vi beder for kirken - velsign og bevar kirken her hos os og i hele verden. Lad kirken overalt være et lys i mørket og en vej til livet - det sted, som giver tro, håb og mod.

Jesus Kristus - Tak fordi du kom og gav Guds magt over døden ansigt og stemme. Når du engang kommer synligt igen - skænk os da en glædelig opstandelse fra de døde. Giv os da det evige liv - sammen med alle dem, vi nu savner. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.
Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring