Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Mandag 05. november 2018

'I er verdens lys' - prædiken på Alle Helgens Dag
Søndag d. 4. november 2018 i Særslev kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad

Bibellæsninger:

Denne hellige lektie skrives i Johannes' Åbenbaring:
Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom.
Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: »Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet.« Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!«
Og han sagde: »Skriv! For disse ord er troværdige og sande.« Og han sagde til mig: »Det er sket. Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn.«
Johannes' Åbenbaring 21,1-7

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:
Jesus sagde: »I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.«
Matthæusevangeliet 5, 13-16

Prædiken:


I anledning af Alle Helgens dag havde konfirmanderne lavet lysposer, som lyste op i mørket på kirkegården.


I er verdens lys, siger Jesus. Det er altså hverken elektriske lamper eller stearinlys - eller for den sags skyld sol, måne og stjerner - der lyser op i verden. Det er mennesker - ganske almindelige mennesker - der lyser op og er verdens lys.

At mennesker lyser op og er lys i verden - det er til at mærke. Om ikke før, lægger man mærke til det, når et menneske ikke er her mere. Når døden har slukket lyset i et elsket menneskes øjne er det tydeligt, at verden er blevet mørkere.

Vi bruger ofte udtrykket, at en person gør en forskel. Det gælder også vores kære, som nu er døde, at de sagde ord og gjorde store og små indsatser, som har været betydningsfulde og har præget vores liv. Og vore kære gjorde ikke kun en forskel. Først og fremmest var de en forskel. Dee var et lys i vores liv - ved at leve og være en del af vores liv.

Nogle af dem, vi har mistet, fik et alt for kort liv - eller de fik slet ikke noget liv. Andre fik et langt liv. Men uanset antal leveår var de hver især et lys. De lyste op for os. De gjorde livet dyrebart for os. De styrkede det gode i os med, hvad de sagde og gjorde og især ved, at de var her.

Også dem, som i deres sidste tid var svækket af sygdom og næsten ingenting kunne gøre eller sige mere - bare det at de var her stadigvæk lyste op. Og nu efter deres død, er verden blevet mørkere.

Allehelgens dag har flere stemninger i sig. På én måde er det sorgens dag. Vi husker på dem, vi har mistet, og vi mærker at sorgen og savnet river i os med kærlighedens kræfter. Man kunne også kalde dagen for Store Savnedag.

På en anden måde er Allehelgens dag taknemlighedens dag. Taknemligheden gælder alt det gode, vi fik igennem vore døde. Det ligger i os som en rig erindring - som en god arv, vi lever videre på. Derfor tænder vi mange stearinlys i kirken i dag. Hver eneste lille lys udtrykker en tak for alt det, vi fik givet og blev beriget med gennem dem, vi har mistet. Alt det lys de var for os - i den tid vi havde hinanden.

Allehelgens dag er også håbets dag. Bibelteksterne giver os et kig ind i Guds virkelighed, som venter efter døden - og som vi har lov til at tro på, at vores døde allerede nu har del i. Vi kalder den virkelighed for de dødes opstandelse og det evige liv i Himmeriget.

Sådan et kig ind i Himmeriget fik apostlen Johannes - og skrev det som Johannes’ Åbenbaring - det sidste skrift i Bibelen, som vi hørte lidt af for et øjeblik siden. Johannes så og skrev om det evige liv hos Gud:

Gud vil selv være hos dem.
Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet.
- Og han som sidder på tronen, sagde: Se, jeg gør alting nyt!'


Der bliver ikke sagt, at alt igen skal blive ved det gamle eller som det var før. Der bliver sagt, at alting skal blive nyt. Og det er godt.

For det gamle var ikke kun de gode, gamle dage. Der var også smerter af mange slags - og noget, som gjorde ondt. Men sorg, skrig og pine er der ikke mere i evigheden. Himmeriget er smertefrit.

Det gælder også alle de svære situationer, hvor vi ikke forstod hinanden og ikke kunne nå hinanden - og kom til at gøre hinanden ondt. Og alt det, vi ikke fik gjort, som vi burde og gerne ville. Men Gud gør alting nyt: I de ord ligger der også et løfte om, at Gud vil omslutte gamle skår og skader med sin ømhed. At Gud vil tilgive os og rette op på alle skaderne ved at skabe himmel og jord og mennesker på ny - og selv være hos os.

Allehelgens dag vil give os håb og mod og tro på, at alting ikke slutter med graven. Vi kommer ikke tilbage til et nyt liv på jorden. Men vi havner et nyt sted - i Guds himmerige - hvor intet er ved det gamle, og døden og alle slags smerter er afskaffet. Dér skal vi se Jesus Kristus ansigt til ansigt - og vi har lov til at tro på, at vi også skal se hinanden og alle dem, vi savner igen.

Mon ikke, at det bliver den store gensynsglæde, når ægtepar og kærestepar forenes igen i Himmeriget. Når forældre og børn og søskende mødes igen - og gamle venner falder hinanden om halsen efter mange års adskillelse?

Se, jeg gør alting nyt, vil Kristus sige. Sådan vil han bryde dødens knugende stilhed. Det er evighedshåbet om opstandelse og evigt liv i Guds himmerige, som lyser for os i dag på Alle Helgens dag. Det skal give os styrke og mod til at leve videre med vores sorg og savn - og lyse for andre.

'I er jordens salt - I er verdens lys' sagde Jesus. Ordene gælder ikke kun dem, vi har mistet. Ordene gælder også os.

Jesus sagde ikke: Nu skal I sørge for at blive jordens salt. Nu skal I gøre jer umage for at blive verdens lys. Jesus sagde: I er det allerede. Allerede her og nu er vi verdens lys og jordens salt. Også selvom vi sørger og savner. Med sit ord velsigner Jesus os til at være salt på jorden og lys i verden.

Vores lys skinner stærkest, når vi er ægte og autentisk til stede i livet, som livet nu engang er. Derfor skal vi heller ikke gemme sorgen væk under en skæppe og stramme os an for at være tapre. Der er salt i tårer. Jordens salt kan man også være med sorg i hjertet.

Det kan netop lyse op for andre, at vi lukker op for vores dyrekøbte erfaringer af sorg, savn og taknemlighed - og deler det med hinanden. Vores lys skinner stærkest, når vi er ægte og autentiske.

Må Gud give os styrke og velsignelse til at lyse for andre, sådan som vore døde lyste for os.
Amen.

Bøn efter oplæsning af de dødes navne:

Vor Gud og Far,
vi kommer til dig med vor sorg og vort savn,
for det gør ondt i os,
at vi er skilt fra dem, vi elsker.

Du ved, hvad vi havde af godt og svært sammen.
Du ved, hvordan vi stadig sørger og savner,
og at vort liv aldrig bliver helt det samme,
som før døden skilte os fra hinanden.

Men vi takker dig for alt det gode,
vi fik igennem dem, der ikke er mere iblandt os.
Uden dem havde vort liv ikke været så rigt.

Og er der noget i forholdet til dem,
der stadig nager som en torn i sindet,
så hjælp os til at lægge det fra os,
overgive det til dig,
at det må være skjult i din kærlighed
og miste sin magt over os.

Giv os velsignelse til at lyse for andre,
som de lyste for os, så også vore kære
en dag må kunne takke dig for,
at vi har levet.
Amen.

(Bønnen er skrevet af Holger Lissner)
Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring