Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Andagter & prædikener
Udskriv denne side  
Mandag 03. december 2018

Han kommer !
- prædiken i Særslev Kirke 1. søndag i advent 2018

Lad os bede:
Jeg hjertets dør vil åbne dig,
o Jesus, drag dog ind til mig!
Ja, ved din nåde lad det ske,
at jeg din kærlighed må se.

Amen

Bibellæsning: Matthæusevangeliet 21, 1-9:

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.«

Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:
»Sig til Zions datter:
Se, din konge kommer til dig,
sagtmodig, ridende på et æsel
og på et trækdyrs føl.«

Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå.

Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!«
Prædiken:

Glædelig advent! Det kan vi ønske hinanden i dag - for nu er det første lys i adventskransen tændt. Nu er adventstiden begyndt, hvor vi ser frem til jul - og alt det andet gode, Gud vil give os i dette nye kirkeår. For i dag begynder vi også et nyt kirkeår. Vi begynder forfra med at høre historien om, hvordan Gud sendte sin Søn, Jesus Kristus, til verden - for at han skal frelse os mennesker og forny vor kære gamle jord.

Så er der nogle børn i kirke i dag. I har fået den her tegning. På tegningen er den historie fra Bibelen, som vi lige har hørt:

Vi ser, hvordan Jesus ridder på et æsel ind i Jerusalem - og æslets føl følger med sin æselmor lige bagefter. Og alle folk smiler og er så glade. Nogle vifter med grene - og andre lægger deres overtøj på vejen foran æslet og Jesus. Matthæus fortæller, at folk tog imod Jesus som en konge. De sang:

Hosianna - Velsignet vær han, som kommer i Herrens navn!
Hosianna i det højeste.

Jesus så ellers ikke ud som en konge. Han havde almindeligt hverdagstøj på - ikke noget særligt fint tøj og ingen krone på hovedet. Han havde hverken elefantorden eller sabel og hvad der ellers hører til de kongelige uniformer. Der var heller ikke bevæbnede sikkerhedsfolk omkring Jesus. Han red alene med det lille æselføl som eneste ledsager. Og ja, så red Jesus jo altså heller ikke højt til hest, men på et æsel - som er det ride- og bæredyr, at fattige folk kan få råd til.

Alligevel hyldede folk Jesus som konge. De bød ham velkommen til deres by med festlig sang. De havde store forventninger til Jesus, fordi de huskede, hvad der stod i Det Gamle Testamente. De huskede, at i gamle dage havde Gud lovet gennem profeten Zakarias, at han ville sende en frelserkonge. Frelseren ville komme ridende på et æsel. Evangelisten Matthæus citerer fra Zakarias’ Bog i Det gamle Testamente:

Se, din konge kommer til dig,
sagtmodig, ridende på et æsel
og på et trækdyrs føl.


Det er med andre ord ikke en tilfældighed, at Jesus red på et æsel. Jesus på æselryg er et stærk tegn. Et tegn på, at Gud holder, hvad han lover. Der kan I bare se - vil Matthæus sige: De gammeltestamentlige profetier er blevet opfyldt. Gud holder, hvad han lover. Nu er frelseren kommet til os - Frelseren er Jesus - manden på æslet.

Advent begynder med fortællingen om Jesus, der kom ridende på et æsel. Det siger noget vigtigt: Nemlig at forholdet til Gud begynder med, at han kommer til os. Det afgørende er ikke, hvad vi kan eller skal gøre, men derimod hvad han har gjort og gør for os. Der findes en anden og dybere kraft i denne verden, end det vi selv kan præstere. Det er Guds kærligheds kraft, der giver os en fremtid og et håb - og tænder lys i mørket.

Forholdet til Gud begynder med, at han kommer til os. Det så vi tydeligt for et øjeblik siden, da Emmelie blev døbt. Hvor meget eller lidt, hun forstod, ved vi ikke - men det er heller ikke det afgørende. Det afgørende er, at Gud tog imod Emmelie. Gud tog imod hende - og velsignede hende og lovede, at Emmelie skal høre til hos ham som en af Guds mange børn.

Emmelie fik borgerskab i Guds rige, hvor Jesus er konge. Og hun skulle ikke bestå nogen indfødsretsprøve for at blive lukket ind i Guds rige. Hun skulle kun gøre én ting: Tage imod - åben og tillidsfuldt, sådan som børn er bedst til det. Og det var lige præcis, hvad Emmelie gjorde: Hun tog imod dåben og Guds velsignelse i den.

Ordet 'advent' betyder: Herren kommer. Jesus er Herren og kongen i Guds rige. Men han er herre og konge på en anderledes måde, fordi han er sagtmodig. Sagtmodig er et gammelt ord, der betyder ydmyg, stilfærdig og mild. Jesus kommer ikke med magt og kræver underkastelse. Han kommer i stedet og velsigner os. Jesus kommer og velsigner os ved dåben. Han kommer og velsigner os, når vi hører hans ord - og han kommer og velsigner os, når vi holder nadver og deler brød og vin.

Vi kan ikke se, at Jesus så at sige kommer på æslet og rider herind i kirken til os. Men han har lovet og sagt, at hver gang vi er samlet i hans navn, vil han være her sammen med os og velsigne os.

Han vil holde fast ved os frem til den dag, da Guds rige bryder endeligt igennem - og alt det gode fra Gud, vi nu oplever i glimt - skal fylde alt og alle. Til den tid skal de øde vange blomstre som en rosengård - rynkerne glatte sig. De udgåede træer skal skyde på ny - frygt og sorg forsvinde. Sådan skal vi lige straks synge om forventningerne til Guds rige - hvor mennesker, himmel og jord bliver fornyet.

Jesus kommer sagtmodig og velsigner os. Han kræver ikke underkastelse. Men han kalder på os - fordi han har en opgave til os. Vi skal skabe med på Guds Rige.

Det lys, som Gud har tændt i mørket ved at Jesus kommer til os - det lys, skal vi være med til at sprede. Det gør vi med de mange lys, vi tænder her i adventstiden. Men også i overført betydning spreder vi lyset, når vi tager os af hinanden - og er opmærksomme på hinanden - og især på dem, som har det svært - og er alene i denne tid.

Når vi tager os af hinanden, vil endnu flere kunne mærke og vide, at Gud har tændt lys i mørket. Det første lys i adventskransen tændt - og vi kan glæde os til, at Gud har mere lys i vente. Glædelig advent! Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.

Flere andagter
 
»Prædiken til 5. søndag efter påske
Søndag 17. maj 2020
»Prædiken til 4. søndag efter påske
Søndag 10. maj 2020
»Prædiken til bededag 4. fredag efter påske
Fredag 08. maj 2020
»Prædiken til 3. søndag efter påske
Søndag 03. maj 2020
»Prædiken til 2. søndag efter påske
Søndag 26. april 2020
»Prædiken til 1. søndag efter Påske
Søndag 19. april 2020
Kirkekalender
Søndag 07. juni
Trinitatis søndag
Særslev:
Ejlby:10.30
Melby:
» Se flere datoer

Information
Når et menneske dør:
Afsked under corona-epidemien


Information til pårørende fra begravelsesmyndigheden

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd under corona-epidemien - også ved dødsfald

» Læs mere (PDF-fil)

Arrangementer
Der er ingen planlagte arrangementer.

Andagter & prædikener
Prædiken til 5. søndag efter påske
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Sådan talte Jesus; og han så op mod himl....
» Læs mere
Prædiken til 4. søndag efter påske
Prædiken til 4. søndag efter påske i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat. Dette hellige evangelium sk....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Antal deltagere ved kirkelige handlinger
Antal deltagere ved kirkelige handlinger Ved kirkelige handlinger er der på grund Coronavirus/Cov....
» Læs mere
Konfirmationer 2020
Konfirmationer 2020 findsluttid(202006062230); Lørdag d. 6. juni kl. 13.00 i Særslev Kirke Jas....
» Læs mere
Kommende møder:

Fungerende sognepræst: Charlotte Juul Thomsen - Tlf.: 71 78 13 64 - Mail: chath@km.dk