Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Mandag 24. december 2018

Prædiken til Juleaften 2018
v. sognepræst Gunvor Sandvad, Særslev-Ejlby-Melby pastoratJuleevangeliet:

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn.

Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt.

Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«

Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!«

(Lukasevangeliet 2, 1-14)

Prædiken:

Så er juleaften begyndt. Juleaften begynder, når vi sidder her i kirken og synger: Et barn er født i Betlehem - og når vi hører juleevangeliet om Jesus, der blev født og lagt i krybben - og om hyrderne på marken, der så og hørte Guds engle.

Jeg vil fortælle jer en gammel historie, som jeg hørte første gang for mange år siden. Ingen ved, hvor gammel historien er og hvem, der først fortalte den. Men nu skal I høre den - og så kan I jo fortælle historien videre til andre.

For mange år siden på en bakke lidt uden for Jerusalem stod der tre træer. De tre træer sugede vand og næring op fra jorden gennem deres lange rødder - og hvert forår sprang træerne ud med grønne blade og voksede sig nogle centimeter højere. De tre træer drømte om, hvad de ville blive brugt til, når de engang var store nok til at blive fældet og lavet til brædder.

Det første træ sagde: 'Jeg drømmer om, at når jeg bliver stor og bliver fældet, så bliver jeg lavet til en skattekiste. Sådan en skattekiste med guld og ædelstene i.' Det andet træ sagde: 'Jeg drømmer om, at når jeg bliver stor og bliver fældet, så bygger man et stort og prægtigt skib af mig, som bliver kendt i hele verden.' Det tredje træ sagde: 'Jeg drømmer om, at jeg aldrig bliver fældet, men at jeg bare bliver ved med at vokse og vokse. Mine grene vokser helt ind i himlen - og jeg kommer til at forbinde jorden og himlen.'

Nu gik der flere år, og en dag kom nogle mænd med save og økser og fældede det første træ. Det blev savet til brædder og af brædderne blev der lavet en krybbe. Det er sådan en trækasse med foder til dyr i. Krybben blev solgt til en landmand i Betlehem, som satte den i sin stald.

Træet var skuffet. Det havde drømt om at blive til en skattekiste, men nu var det bare en krybbe med hø og foder til køerne. Men i den hellige julenat fødte Maria Jesus i stalden - og Maria brugte krybben som seng til sit lille barn. Og på den måde gik træets drøm om at blive en skattekiste alligevel i opfyldelse.

For Jesus i krybben er en kostbar skat. Jesus er Guds søn, der er kommet ned på jorden til os mennesker. Nu er Guds Søn nær ved hvert eneste menneske. Derfor sang Guds engle 'Ære være Gud i det højeste og på jorden.'

Et stykke tid efter blev det andet træ fældet - det som havde drømt om at blive til et berømt skib. Men af træet blev der bare lavet en ganske almindelig båd - og båden blev solgt til en fisker ved Genesareth Sø. Træet var skuffet. Det skulle have været berømt - og nu var det bare en almindelig fiskerbåd, som til med altid lugtede af fisk.

Men træets drøm gik alligevel i opfyldelse. For da Jesus var blevet voksen - sejlede han en dag sammen med sine disciple i netop den fiskerbåd på Genesareth Sø.

Midt ude på søen blev det pludselig stormvejr og båden blev kastet rundt af de høje bølger. Disciplene ombord var bange for at de skulle drukne. De råbte: Jesus, frels os, vi går under!

Jesus rejste sig og befalede stormen og bølgerne at lægge sig. Straks blev der blikstille. Da disciplene så det, faldt de på knæ for Jesus og tilbad ham. På nøjagtig samme måde som hyrderne faldt på knæ, dengang de så den nyfødte Jesus i stalden i Betlehem

Hyrderne i stalden og disciplene i fiskerbåden tilbad Jesus, fordi de var klar over, at Jesus er vores frelser. Jesus er med os i vores livs båd - han vil frelse os gennem alle de storme og bølger, der går hen over os.

Fiskerbåden, som havde Jesus ombord, blev så berømt, at den endda har givet navn til vores kirkerum. Vi kalder den del af kirken, hvor vi sidder for 'skibet' - for at huske os selv på, at Jesus er frelseren som er med os ombord i livets båd.

Og endelig det sidste af de tre træer. Det stod jo alene tilbage på bakken, efter at de to andre var blevet fældet. Det havde netop også drømt om aldrig at blive fældet, men at dets grene skulle vokse helt ind i himlen og forbinde himlen og jorden.

Men til sin store skuffelse blev også det tredje træ blev fældet. På den dag, som siden hen blev kaldt Langfredag. Hurtigt savede man det til to tykke planker og lavede et kors. Og på korset blev Jesus korsfæstet.

På den måde gik også det tredje træs drøm i opfyldelse: Drømmen om at forbinde himlen og jorden. For da Jesus døde på korset, bad han: 'Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør!'

Med sin død åbnede Jesus vejen til Guds himmerige for os - så vi skal høre sammen med Gud til evig tid.

Alt dette begyndte i den hellige julenat, da Jesus blev født. Derfor sang alle Guds engle og var så glade. Og englen sagde til hyrderne: 'Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus Herren!'

De tre træer hjælper os med at forstå, hvad englens ord betyder:

Krybben i stalden er en skattekiste. For Jesus er en kostbar skat.

Fiskerbåden fortæller, at Jesus er med ombord i vores liv og at han vil frelse os - på trods af storme og høje bølger.

Korset fortæller, at Jesus har åbnet vejen til himlen. Så vi kan være Guds elskede børn og høre sammen med Gud til evig tid.

Glædelig jul. Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.

Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring