Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Tirsdag 25. december 2018

Prædiken til Juledag 2018
v. sognepræst Gunvor Sandvad, Særslev-Ejlby-Melby pastoratJuleevangeliet:

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn.

Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt.

Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«

Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!«

(Lukasevangeliet 2, 1-14)

Prædiken:

Så er det blevet juledag. Juledag har sin egen højtidelige ro efter juleaftens fest og adventstidens travle forberedelser. Juledag kan man i ro og mag se sine julegaver ved dagens lys - læse julehilsner - og tænke på dem, man holder af.

Jeg vil fortælle om et julebrev, som jeg fik fra en veninde i Norge for et par år siden. Hun var meget syg, da hun skrev det. På forsiden af hendes julebrev var der et gammelt sort-hvid foto - taget dengang hun var 5 år. På fotoet så man pigen og hendes far gå på en smal sti i fjeldet.

Pigen gik forrest og rakte sin højre hånd lige op i vejret. Bagved gik hendes far og havde et fast greb i datterens hånd. Begge så koncentrerede ned hvor de satte deres fødder på den smalle sti. På begge sider af stien gik det nemlig nærmest lodret ned ad fjeldsiden. Det svimlede bare at se på billedet. Men datter og far så nu ganske rolige ud og de gik med faste og raske skridt, selvom der kun skulle ét forkert skridt til at styrte ned ad fjeldsiden - ned i den visse død.

Dette er for mig et billede af julens budskab, skrev min norske veninde. Jeg går på en smal sti og min død er nær. Men jeg går alligevel tryg - for min himmelske Far holder fast i min hånd. Jeg ser ham ikke, fordi han går bagved mig. Men jeg ved, at han er der - ligesom jeg vidste min far var der, dengang jeg var barn og vi vandrede sammen på Hardangervidden.

I den hellige julenat viste Gud, at han er der. Gud viste sig som et lille, nyfødt spædbarn i en krybbe. Og Gud sendte engle til hyrderne på markerne uden for Betlehem. Englene forkyndte den store glæde, at Kristus, verdens frelser nu er født - og de sang for at ære Gud.

I den hellige julenat viste Gud, at han er der. Englene sang og Jesusbarnet sov sin første søvn i krybben. Det er som helligt rum med himmelsk fred. Derinde står tiden stille, selvom verden buldrer videre udenfor. En lille lomme af tryghed på den smalle sti, selvom verden er fuld af store problemer og afgrunde, der truer lige ved siden af.

Der er ikke noget ondt, som kan trænge ind og tage den hellige fred fra os, fordi det er Gud selv, der står bag. Det er Guds hånd og hans nærvær, der skaber fred og tryghed - også når man befinder sig helt ude på kanten.

Julenat trådte Gud frem og viste sit ansigt i mennesket Jesus. Jesus er som et spejlbillede af Gud. Han viser os, hvordan Gud virkelig er - at Gud vil have fællesskab med mennesker.

Julenat tog Gud det skridt, der er nødvendigt for at genoprette forbindelsen til os mennesker, som alt for tit glemmer Gud og bilder os ind, at vi selv skal styre og bestemme alt.

Julenat kom Gud til os i sin søn, Jesus Kristus. Han kom for at frelse os. For at være Guds frelsende hånd, der holder fast ved os i vores nød og problemer. Jesus gjorde det muligt for os at få tilgivelse for vores synder, der ellers ville skille os fra Gud. Jesus åbnede døren til Guds Himmerige. Englens ord omfatter også os - og er lige så aktuelle nu, som da de lød første gang:

'Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus Herren!'

-

Til sidst i gudstjenesten skal vi synge salmen: 'Glade jul, dejlige jul'. Den er skrevet af B.S. Ingemann i 1850 og er en dansk omskrivning af salmen 'Stille nat, hellige nat', som stammer fra Østrig.

'Stille nat - hellige nat' blev til juleaften 1818 - altså for præcis 200 år siden. Præsten ved Oberndorf Kirke i Salzburg, Joseph Mohr, sad juleaftens dag og var trist til mode. For den lille kirkes orgel var gået i stykker. Der kom ikke en lyd ud af det. En gudstjeneste juleaften uden orgelmusik er nu ikke så festligt.

Men så kom Joseph Mohr i tanke om, at han et par år før havde skrevet en julesalme, der indtil videre ikke var kommet længere end til skrivebordsskuffen. Han gik hen med den til kirkens organist, Franz Gruber. Han læste teksten og spillede på guitar imens. Pludselig var melodien der - og 'Stille nat, hellige nat ' blev sunget første gang juleaften 1818 i Oberndorf kirke.

Mellem jul og nytår kom en orgelbygger fra Tyrol og reparerede orglet. En lille mus havde bidt huller i orglets blæsebælg. Så snart orgelbyggeren havde lappet den punkterede blæsebælg, kunne orglet give lyd igen.
Orgelbyggeren fik så øje på et stykke papir med noderne og teksten til 'Stille nat, hellige nat' som lå ved orglet. Han prøvede at spille melodien - og han blev straks så begejstret for den lille julesalme, at han skrev både tekst og noder af - og tog det med sig. Han viste begejstret julesalmen til alle de mange organister, han mødte fremover. Man tog det åbenbart ikke så nøje med ophavsret dengang!

Sådan blev julesalmen kendt i hele Østrig og Tyskland. Godt 30 år senere fik B.S. Ingemann salmen at se - og gendigtede den frit på Franz Grubers melodi som 'Glade jul, dejlige jul'.

B. S. Ingemann havde en særlig evne til at digte enkelt og let forståeligt om det, som ellers er svært at forklare. Juledags gode evangelium er, at Jesus er Guds Søn. Han viser os Guds sande ansigt. Jesus er frelseren, som går med os på stien hver dag. Han giver os Guds tilgivelse for vores synder - så vi skal høre sammen med Gud til evig tid. Det er solid kristen tro.
- B. S. Ingemann siger det samme - bare mere enkelt:

Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor!
Engle sjunge om barnet så smukt.
Han har Himmerigs dør oplukt,
salig er englenes sang - salig er englenes sang.


Glædelig jul. Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.

Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring