Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Onsdag 13. februar 2019

En tur op på bjerget - prædiken til Sidste søndag efter Hellig tre konger
Søndag d. 10. februar 2019 v. Gunvor Sandvad, sognepræst

Bibellæsning:

Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus: »Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, én til dig og én til Moses og én til Elias.« Mens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!« Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde: »Rejs jer, og frygt ikke!« Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem: »Fortæl ikke nogen om dette syn, før Menneskesønnen er opstået fra de døde.«
Matthæusevangeliet kap. 17, v. 1-9

Prædiken:

Det er slet ikke så underligt, at Peter blev begejstret deroppe på bjerget og foreslog, at de skulle bygge nogle hytter, så de kunne blive der lidt længere. For det Peter, Jakob og Johannes fik at se, var så fantastisk, at det knap nok lader sig beskrive: Det var som at se gennem et vindue ind i Guds Himmerige. De så Jesus i et guddommeligt klart lys. Jesus blev forvandlet for øjnene af dem. Hans vejrbidte ansigt lyste som solen. Hans slidte hverdagstøj blev hvidt som lyset.

Ikke nok med det: To af fortidens store profeter: Moses og Elias, der begge havde været døde og begravede i mange hundrede år, kom til syne og talte med Jesus. De var altså levende i Guds virkelighed. Et konkret tegn på opstandelse og liv efter døden.

Oplevelsen kulminerede med, at Gud talte direkte til disciplene: Det er min elskede Søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!

Ikke så sært, at Peter gerne ville fastholde dette store øjeblik. Heroppe på bjerget var de højt hævet over hverdagens mange bekymringer og alt det besværlige, som kan gøre tilværelsen trist og grå. Al tvivl var som blæst bort. Det stod lysende klart, at Jesus virkelig er Guds Søn - sendt fra Himlen til os.

Resten af livet bar Peter denne oplevelse med sig og skrev om den i brevet til de nye kristne menigheder. Det gav Peter styrke og tro at huske på den intense oplevelse oppe på bjerget.

Sådan har vi nok også engang imellem været oppe på bjerget og oplevet helt særlige øjeblikke, hvor vi ønskede at tiden kunne sættes i stå, så det aldrig fik ende.

Det kan være religiøse oplevelser, hvor vi mærkede, at Gud kom os nær på en ganske særlig måde. Det kan også være intense øjeblikke sammen med de mennesker, vi holder allermest af. Det kan f.eks. være det øjeblik, hvor man havde sit barn eller barnebarn i armene første gang. Det kan også være en usædvanlig smuk dag i naturen sammen. Eller det kan være en intens samtale. Stjernestunder, hvor livet var så smukt og fuldkomment, og vi ønskede at vi kunne fastholde øjeblikket i evighed.

Men det kan netop ikke lade sig gøre. Det fandt Peter hurtigt ud af. Han kom aldrig i gang med at bygge de hytter, han havde planlagt. Lige så snart synet forsvandt, måtte han følges med Jesus og de andre ned af bjerget igen. Ned i dalen, hvor dagliglivet leves.

På samme måde kan vi heller ikke blive på bjerget. Livet leves nede i dalen - i den daglige omgang med vores medmennesker.

Men vi har alle sammen brug for en tur op på bjerget engang imellem. Vi har brug for de store og indholdsrige øjeblikke. Vi behøver noget at håbe og tro på, længes efter og drømme om. Ligesom vi har brug for minder at se tilbage på med glæde og taknemlighed. Det er med til at give os styrke til at leve hverdagslivet nede i dalen, hvor vi hører til.

I skabelsesberetningen fortælles der om, hvordan Gud skabte verden på seks dage. Derefter skabte Gud den 7. dag som helligdag. Jeg tror, Guds tanke var, at vi skulle have en chance for at komme op på bjerget hver 7. dag. Få nye kræfter ved at hvile fra hverdagen, være sammen med dem vi holder af - og ved at gå til gudstjeneste.

Gudstjenesten er en tur op på bjerget søndag formiddag. Når vi kommer til gudstjeneste har vi vores personlige bagage med os. Vi har vores glæde, sorg og uro med os - vores svigt, fejl og bekymringer. Men i en times tid får vi lov til at lægge det hele fra os. Det kan ligge ude i våbenhuset så længe. Og herinde i kirken får vi lov til at blive løftet op og høre om Guds kærlighed og tilgivelse. At han tager imod os, som vi er og vil give os en helt ny begyndelse. Når gudstjenesten er slut bliver vi sendt tilbage til hverdagen igen. Men ikke tomhændede. Vi bliver sendt hjem med Guds tilgivelse, fred og velsignelse i vores hjerter. På den måde er gudstjenesten en tur op på bjerget - et møde med Guds nærvær, som skal give os styrke til det liv, der leves nede i dalen.

Jesus tog de tre disciple med op på bjerget for at de skulle forstå, hvem han var. De skulle se og høre det sagt af Guds egen mund, at Jesus er Guds Søn.

Lige før, de var gået op på bjerget, havde Peter på alles vegne bekendt: Du er Kristus, den levende Guds Søn. Men Peter og alle de andre havde protesteret højlydt, da Jesus bagefter fortalte, at nu var de på vej til Jerusalem, hvor Jesus ville blive pint og korsfæstet. De kunne simpelthen ikke begribe, at det skulle være Guds plan, at hans egen søn skulle ydmyges og slås ihjel.

Jeg forstår godt disciplenes protest. Det er ikke til at forstå. Alligevel var det meningen. Ved at dø skulle Guds Søn genåbne vejen til Himmeriget. Ikke for sin egen skyld, men for vores skyld - så vi også kan komme derind.

Jesus havde ikke noget særligt overbevisende ydre. Han var blot en fattig mand af udseende - og snart ville han blive taget til fange. Disciplene ville få mange gode grunde til at stille spørgsmålstegn ved, om Jesus nu også var Guds Søn? Om han ikke snarere var en fattig stakkel, der havde haft for høje tanker om sig selv?

Men oppe på bjerget bekræftede Gud, at Jesus er hans Søn. Disciplene så et glimt af den lysende og guddommelige herlighed, som Jesus, Guds Søn har forladt af egne fri vilje og af kærlighed til os mennesker. Disciplene og vi skulle se, hvad Jesus kom fra. Vi skal se det, før vi er nede i dalen igen, hvor ydmygelserne venter på Jesus. Amen.


Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring