Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 14. april 2019

Prædiken til Palmesøndag 14. april 2019 i Særslev Kirke
v. sognepræst Gunvor SandvadBibellæsninger:

Epistlen skriver apostlen Paulus til filipperne:
I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.
Filipperbrevet 2,5-11

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:
Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: »Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.« Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!«
Matthæusevangeliet 21,1-9

Prædiken:

For to uger siden, var det midfaste søndag. Evangeliet den søndag handlede om, at Jesus gjorde et bespisningsunder. Jesus velsignede fem brød og to fisk og delte dem ud til de mange mennesker, som havde samlet sig om ham. Underet skete: Der blev ved og ved med at være noget at dele ud: 5000 mænd foruden kvinder og børn blev mætte af de fem brød og to fisk.

De mange mennesker var helt overvældede over det under, som de havde været vidner til. De sagde til hinanden, at Jesus måtte være den profet, som Gud havde lovet, skulle komme. De hyldede Jesus og ville gøre ham til konge. Men så skyndte Jesus sig væk. Han trak sig tilbage helt alene i bjergene. Selvom folk ledte efter ham, gik der et stykke tid, inden de fandt ham.

Det er et gennemgående træk i evangelierne, at hver gang, folk var begejstrede og hyldede Jesus, så skyndte han sig væk. Og når enkeltpersoner kom til tro og sagde til ham: 'Du er Kristus, Guds søn!' - så skyndte Jesus sig at forbyde dem, at sige det til nogen. Det var som om, at Jesus lagde en dæmper på dem. Måske syntes Jesus, at det var tidligt? At de skulle vente med at hylde og tilbede ham, til han var helt færdig med den opgave - den tjeneste - Gud havde sendt ham til jorden for at udføre?

Men i dag - palmesøndag - få dage før Jesu korsfæstelse og en uge før hans opstandelse - tager Jesus imod hyldesten. Han giver folk lov til at hylde sig som konge og Kristus. Jesus fik endda to af disciplene til at hente et æsel og dets føl - og red det sidste stykke af vejen ind til Jerusalem på æslet.

De sidste tvivlere blev overbevist, da de så Jesus æslet. For de kunne profetierne i Det Gamle Testamente udenad. Profeten Zakarias havde forudsagt, at fredskongen fra Gud ville komme på et æsel: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel, på et trækdyrs føl. Jubelen brød løs og ville ingen ende tage, da de så Jesus på æslet. Det bekræftede dem i, at det var sandt. Han frelseren og fredskongen sendt fra Gud.

De mange mennesker viftede med palmegrene og lagde deres kapper foran æslet. Ligesom vi vifter med Dannebrogsflag og lægger røde løbere ud, når vi skal tage imod de kongelige eller når håndbold-landsholdet har vundet VM. Og de mange mennesker sang. De sang deres kongesang: Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det højeste.

I vores folkekirker og i tusinde andre kristne verden over, synger vi den samme sang - med de ord hver gang vi holder nadver. På den måde bliver hver eneste søndag en Palmesøndag, hvor vi tager imod Jesus som den velsignede konge, Gud har sendt for at frelse os. Sangen er festlig og fyldt af taknemlighed. Tænk sig at Jesus virkelig gjorde det - at han red ind i Jerusalem.

Vi indledte vores gudstjeneste med at synge Thomas Kingos Palmesøndagssalme: Se hvor nu Jesus træder hen til den morderstad. Jesus var udmærket klar over, hvor han er på vej hen: Han var på vej ind i morderstaden - den by, hvor han ville blive myrdet. Jesus vidste, hvad der ventede ham:

Endog med guddomsøje
sit fængsel, kors og nød
forud han skuer nøje,
ja ser sin visse død.


Jesus vidste, at målet for hans tjeneste her på jorden var, at han skulle lide og dø. Han skulle bære verdens synder ved at lide og dø på et kors. Han skulle give afkald både på al sin himmelske magt og sit jordiske liv. Han skulle betale med sit liv og købe os mennesker fri af alle vores synder og af døden, som er den truende mørke sky i horisonten.

Vi er viklet ind i alt det vi har sagt og gjort forkert i vores liv. Vi kan ikke komme fri af det. Ligesom vi heller ikke kan undgå døden. Men Jesus har med sin død betalt den nødvendige pris. Han har åbnet en dør til tilgivelse, opstandelse og evigt liv. Døren er åbnet også for os.

Flere gange havde Jesus forberedt sine disciple på at det var nødvendigt, at han tog til Jerusalem for at lide og dø. Men disciplene havde meget svært ved at forstå det - og jeg tror også, at vi har svært ved at forstå det.

Måske var det derfor Jesus indstiftede nadveren Skærtorsdag - Han sendte brød og vin rundt med ordene: Dette er mit legeme - dette er mit blod. Jesus ville give os noget håndgribeligt - et tegn: Vinen og det lille brød, vi får i hånden, er tegn på, at den høje pris Jesus betalte, også omfatter dig og mig. Det var for at frikøbe også os, at Jesus gav afkald på alt og døde i Jerusalem.

Jesus red sagtmodigt på et æsel: Det var hans sind - hans kærlighed til mennesker, der drev ham fremad. - Og hans stærke overbevisning om, at Gud ville lade hans død blive til tilgivelse, opstandelse og evigt liv for mennesker. Jesus havde lagt sit liv i Guds hånd. Han havde tillid til at Gud ville tage vare på ham - også i mørket. Det var troens og kærlighedens sagte mod, som drev ham til Jerusalem og bar ham igennem lidelserne.

Jesus viste sit sagtmodige sind ved at ride ind i Jerusalem på et æsel. Et æsel er ikke et særligt stort og prangende dyr. Et æsel har ikke mange hestekræfter. Men et æsel har mange æselkræfter. Det kan trække og bære. Et æsel er sejt og udholdende.

I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, skrev Paulus. Jesus havde et sind, der var præget af æselkræfter. Det er æselkræfterne, som vi skal efterligne: At bære, at være til nytte, at give sit liv hen og at holde ud. Sagtmodig og i tillid til Gud. Æselkræfter er at tænke på andre. Æselkræfter er selvhengivelse - at bære med på andres problemer og lidelser - og være udholdende og ikke sådan lige give op. Sådan red Jesus ind i Jerusalem af kærlighed til Gud og mennesker:

Kærligheden, hjertegløden,
stærkere var her end døden,
heller giver du end tager
ene derfor dig behager,
korsets død i vores sted.


Amen.
Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring