Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Fredag 19. april 2019

Jesus indstiftede nadveren - prædiken til Skærtorsdag
Torsdag 18. april 2019 i Ejlby Kirke og Særslev Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad

Evangelium:

Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?« Han svarede: »Gå ind i byen til den og den, og sig til ham: Mesteren siger: Min time er nær; hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple.« Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet. Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv. Og mens de spiste, sagde han: »Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.« De blev meget bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: »Det er vel ikke mig, Herre?« Han svarede dem: »Det er ham, som med hånden dyppede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ve det menneske, som Menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født.« Judas, som forrådte ham, spurgte: »Det er vel ikke mig, Rabbi?« Han svarede ham: »Du sagde det selv.« Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit legeme.« Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige.« Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget.
Matthæusevangeliet 26, 17-30

Prædiken:Vi har lige hørt, hvordan Jesus indstiftede nadveren. Jesus indstiftede nadveren, mens han og disciplene spiste det jødiske påskemåltid. De spiste stegt lam med usyret brød til. Påskemåltidet huskede dem på dengang Gud befriede det jødiske folk fra at være slaver i Egypten.

Der findes utallige billeder, som illustrerer, hvordan Jesus indstiftede nadveren. På bagsiden af arket med den salme, som vi sang før - er et af dem. Det er fra altertavlen her i Ejlby Kirke.

På billedet ser vi Jesus sidde i midten. Der er en hvid dug på bordet - og foran Jesus ligger det tilberedte påskelam på fadet - klar til at blive spist. Jesus holder et brød i sin højre hånd - og i venstre hånd holder han et gyldent bæger med vin i. Det kunne være kopi af den alterkalk, vi bruger til nadveren om lidt. Og det er der selvfølgelig en pointe i: For hver gang vi holder nadver, bliver tiden på en måde ophævet. Så sidder vi med ved det samme bord. Med Jesus i midten som vært. Så er det til os, han rækker brødet og vinen og siger: Dette er mit legeme - dette er mit blod.

Prøv at se på disciplene rundt om bordet. Den, der er hurtig til at tælle, opdager straks, at der er 13 bords. Judas, som forrådte Jesus, er nemlig ikke gået endnu. Judas er personen klædt i gult, som ligger på knæ i venstre side af billedet. I sin højre hånd holder han posen med de 30 sølvmønter, som han fik for at udpege Jesus over for de soldater, der skulle tage ham til fange.

Der er noget dobbelt ved farven gul. Gul kaldes falskhedens farve. Det er jo nok grunden til, at kunstneren gav forræderen Judas en gul kjortel på.

På den anden side er gul sammen med hvid også påskens og opstandelsens farve. Farven på det nye liv - den nye virkelighed som brød frem - i og med at Jesus døde og opstod: At vores synder er tilgivet - at også vi får en ny begyndelse. At døden er overvundet også for os - så vi engang skal stå op fra de døde til evigt liv - ligesom Jesus gjorde det. Måske ville kunstneren sige, at den nye virkelighed også gælder for Judas, siden han gav ham en påskegul kjortel på?

I hvert fald ligger Judas på knæ ved bordet og vil få del i nadverens brød og vin, når Jesus om lidt sender det rundt. Judas modtog nadveren ligesom de 11 andre disciple. Han var ikke så forskellig fra de 11 andre, når det kommer til stykket.

Det var ikke kun Judas, der svigtede Jesus. De 11 andre gjorde det også. Måske ikke så nederdrægtigt som Judas, der udleverede Jesus med et kys, men alligevel. Da Jesus blev anholdt og det virkelig gjaldt, flygtede de alle sammen i hver sin retning. Og Peter, der kort forinden havde lovet Jesus evig troskab, fornægtede ham tre gange.

Alligevel var det dem, som Jesus havde inviteret med til bords. De var hans venner og han blev ved med at elske dem lige til det sidste, selvom de langtfra altid var værd at elske. De hørte med i hans fællesskab, til trods for, at han udmærket godt vidste, at de alle som én ville svigte ham. Det var en flok meget lidt pålidelige disciple, som Jesus gav brød og vin - og som han betroede at føre den skik videre til minde om, hvordan han gav sit liv og udgød sit blod på korset dagen efter.

Prøv at se på billedet igen. De 12 disciple er en forvirret flok at se på - ikke særligt koncentrerede om det Jesus siger og gør. De ser i alle mulige retninger - nogle af dem snakker med hinanden - én har fuldstændig vendt ryggen til Jesus. De fleste er mere optaget af hinanden og alt muligt andet - end at høre efter og se, hvad Jesus siger og gør.

På den måde ligner de os nutidsmennesker. Jeg kan da i hvert fald genkende mig selv i de 12 rundt om bordet: Ikke særligt koncentreret om det, Jesus siger og gør, men mere optaget af alt mulig andet. Nu er virkeligheden jo aldrig sort-hvid. Nogle af disciplene er opmærksomme på Jesus. Det er vi også sommetider - og anstrenger os virkelig ihærdigt for at elske vores næste, som Jesus sagde vi skulle - og for at gøre alting rigtigt og godt. Og det lykkes da også.

Men andre gange lykkes det ikke. Ind imellem svigter vi, handler tankeløst eller måske ligefrem nederdrægtigt. Selv over for dem, vi elsker mest.

Men der var plads til dem alle sammen - alle 12 ukoncentrerede og troløse disciple, da Jesus indstiftede nadveren.

Alligevel og på trods af alle vores fejl og nederlag, er der også plads til os ved nadverbordet. Ikke engang vores allerværste fejl og største synder og svigt, kan skille os fra Guds kærlighed.

Da Jesus delte brødet rundt til disciplene, var det ikke kun brød han gav dem. Han gav dem også det, som ingen kan tage selv - nemlig tilgivelse. Og da Jesus sendte vinbægeret rundt, var det ikke kun drikkelse, han gav dem. Han gav dem også det, som ingen kan tappe selv, nemlig hjerteblod - kærlighed.

Jesus gav sig selv - sit kød og blod - sit liv, sin død og sin opstandelse til sine utro venner. Når vi spiser brødet og drikker vinen modtager vi også Jesus selv: Hans liv, hans kærlighed, hans død og hans opstandelses sejr over døden.

Disciplene har nok ikke fattet ret meget af det. Ligesom det er svært for os forstå nadveren. Heldigvis har Jesus aldrig forlangt, at vi skal forstå. Han sagde blot, at vi skulle tage imod nadveren - spise og drikke.

Nadveren er et sakramente. Det latinske ord: Sakramente betyder: en hellig hemmelighed. Nadveren er en hellig hemmelig, som kun Gud forstår. Det er Guds hellige hemmelighed, hvordan et lille stykke brød og en smule vin på samme tid kan være Jesu legeme og blod - og give os del i Guds tilgivelse og Jesu opstandelse fra de døde.

Uanset hvad vi kommer med i vores bagage, kan vi rejse os fra nadverbordet med Guds tilgivelse og fred i vores hjerter. Vi bliver så at sige klædt i opstandelsens hvide og gule farver. Vi kan gå fra nadveren som befriede mennesker. Rene for Gud - knyttet til hinanden på ny - og med løftet om, at også vi engang skal stå op fra de døde. Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, således også nu og altid
og i al evighed. Amen.

Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring