Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Lørdag 20. april 2019

Jesu lidelse og død - prædiken til Langfredag
Fredag 19. april 2019 i Melby Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad

Uddrag af Jesu Kristi lidelseshistorie:Korsfæstelsen
De førte Jesus ud til det sted, som på hebraisk hedder Golgata - det betyder Hovedskalsted. De ville give ham vin krydret med myrra, men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Og de korsfæstede ham og sammen med ham to andre, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side, med Jesus i midten. Således gik det skriftord i opfyldelse, som siger: 'Og han blev regnet blandt lovbrydere.' Det var den tredje time, da de korsfæstede ham. Men Jesus sagde: 'Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.'

Jesu mor
Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas’ hustru, og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: 'Kvinde, dér er din søn.' Derpå sagde han til disciplen: 'Dér er din mor.' Fra den time tog disciplen hende hjem til sig.

Spotten
Og de, der gik forbi, spottede Jesus og rystede på hovedet og sagde: 'Nå, du, som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset'.
Også ypperstepræsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde: 'Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Kristus, Israels konge, den udvalgte, lad ham nu frelse sig selv og stige ned fra korset, så vi kan se det; så vil vi tro ham. Han har stolet på Gud, lad Gud nu udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt: Jeg er Guds søn.'
Også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde. Også soldaterne kom hen og hånede ham; de rakte ham eddike og sagde: 'Hvis du er jødernes konge, så frels dig selv.'

De to forbrydere på korsene
Den ene af de forbrydere, som hang dér, spottede ham og sagde: 'Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os!'
Men den anden satte ham i rette og sagde: 'Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette; vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort.'
Og han sagde: 'Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.' Og Jesus sagde til ham: 'Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.'

Jesu død
Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time, fordi solen formørkedes. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: 'Elí, Elí! lemá sabaktáni? - det betyder: Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?' Nogle af de, som stod der og hørte det, sagde: 'Hør, han kalder på Elias.'

Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at Skriften skulle opfyldes, sagde han: 'Jeg tørster.'
Der stod et kar, fyldt med eddike. Straks løb en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med eddike, satte den på en isopstængel og stak den op til hans mund og gav ham noget af drikke, idet han sagde med de andre: 'Lad os se, om Elias kommer og tager ham ned.'

Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: 'Det er fuldbragt.'

Og Jesus råbte atter med høj røst: 'Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.' Da han havde sagt det, bøjede han hovedet og opgav ånden.

Tegnene
Og se, forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges legemer stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange.
Men da officeren, som stod lige over for ham, og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så, at han udåndede sådan, - og så jordskælvet og det andet, der skete, blev de rædselsslagne og priste Gud og sagde: 'Den mand var virkelig retfærdig og Guds søn.'


Prædiken:

Nu har vi sunget og lyttet til beretningen om Jesu sidste timer og hans pinefuld død på korset. Det er en lang lidelseshistorie.

Da jeg var barn, troede jeg, at langfredag var årets længste dag - og at det var grunden til, at den hed langfredag. Senere lærte jeg, at årets længste dag er i juni, hvor vi kan måle flest lyse timer.

Men det er alligevel sådan, at de mørke dage føles meget længere end de lyse dage. De lyse dage, som er fyldt med glæde - flyver afsted. Det er mørket, som gør dagene lange. Jesu dødskamp på korset med al den lidelse og sorg, langfredag rummer, gjorde dagen så lang.

Ligesom når man sidder ved en sygeseng, hvor ens kære har ondt og ikke kan finde ro. Eller når man venter på lægens svar på en undersøgelse. Eller når man ikke kan falde i søvn, fordi de bange tanker myldrer uroligt rundt. I vores liv findes de mørke langfredage også. Dage og nætter med mørke timer, der snegler sig afsted.

Når vi år efter år markerer langfredag og hører Jesu lidelseshistorie, er det fordi hans lidelse og død har betydning. Når korset er blevet det vigtigste kristne symbol, er det fordi Jesu død på korset lyser op i mørket.

Jesu lidelse og død forkynder, at vi aldrig er alene - heller ikke, når livet er værst. Langfredag forkynder, at Gud er ved siden af hvert eneste mørkeramt menneske. Gud er i mørket - i skikkelse af sin lidende og korsfæstede søn. Det er Guds trøst og livgivende kraft i og med Jesu lidelse og død på korset. Derfor er langfredag en hellig og velsignet dag på sin helt egen måde.

Jesus blev hånet langfredag. Hånet af soldaterne, der havde sat en tornekrone på hans hoved for at gøre grin med den kongetitel, folkemængden havde hyldet ham med Palmesøndag. Jesus blev hånet af sine egne, der opfordrede ham til at stige ned fra korset. Selv forbryderne på korsene ved siden af, hånede ham.

Hån er en del af menneskers måde at omgås hinanden på. Hån er at ydmyge og nedgøre et andet menneske. Hån er at gøre sit medmenneske lille. Hån er at hænge nogen ud. Hån er mobning og psykisk vold. Det er ødelæggende. Mennesker, der udsættes for hån og ydmygelse, står tilbage med ar på sjælen - et selvværd, der er knækket.

Jesus forsvarede sig ikke, da han blev hånet. I stedet bad han: 'Fader, tilgiv dem for de ved ikke, hvad de gør.'

O, Jesus - bed du og for mig! sang vi. For vi er lige så uvidende. Blinde for konsekvenserne af det, vi gør mod andre og siger til andre. Det, vi måske troede var harmløst, kan have ramt og såret en anden voldsomt, uden at vi ved det. Vi er aldrig uden skyld. Vi har også brug for Guds tilgivelse. Vi har brug for Jesu forbøn: Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.

Jesus forsvarede sig ikke. I stedet fik han øje på sin mor. Og bad disciplen Johannes tage sig af hende. Jesus så, hvor ulykkelig og alene, hans mor nu var. Jesus ser de små og svage - og kalder på os og sender os for at vi skal tage os af hinanden.

Jesus så også forbryderen, der bad Jesus om at huske ham. En kriminel var altså den første, Jesus åbnede porten for til Himmeriget. Måtte Jesus også slå en streg over alt, hvad der står på min straffeattest hos Gud, den dag mit liv ebber ud og sige: Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.

Midt på dagen blev det bælgmørkt. Tre mørke timer senere råbte Jesus: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?

Jesus sank ned i det bundløse mørke - alene og forladt. Havde selv Gud vendt sit ansigt bort fra ham? Det er ikke til at vide. Men Jesus gjorde det for vores skyld. Han sank ned i gudsforladthedens mørke for at være sammen med hvert lillebitte menneske i mørket. Så vi aldrig skal være alene i mørket. I mørket er vi mindst to - den korsfæstede Jesus er sammen med ethvert ensomt, mørkeramt, fortabt menneske. Intet menneske er alene i sin forladthed - Også i forladtheden er Gud.

Det er fuldbragt, råbte Jesus før han døde. Jesus gjorde, hvad der skulle til. Han tømte lidelsens bitre bæger, for at vi kan få Guds tilgivelse.
Århundreder før profeterede Esajas om Jesu lidelse:

Foragtet og opgivet af mennesker,
en lidelsernes mand, kendt med sygdom,
én man skjuler ansigtet for,
foragtet, vi regnede ham ikke for noget.

Men det var vore sygdomme, han tog,
det var vore lidelser, han bar;
og vi regnede ham for en, der var ramt,
slået og plaget af Gud.

Men han blev gennemboret for vore overtrædelser
og knust for vore synder.
Han blev straffet, for at vi kunne få fred,
ved hans sår blev vi helbredt.
(Esajas’ bog kap. 53, vers 3-5)


Jesus bar vores synder. Han tog straffen for os. Han gjorde det ved at dø. Hvordan det hænger sammen, fatter vi nok aldrig - men det siges til os i dag fra Gud. Til håb og trøst - til tilgivelse og tro.

Da Jesus døde gik det store forhæng i templet gik i stykker. Det flængedes af sig selv - fra øverst til nederst. Det var et tegn. En himmelsk bekræftelse på, at Jesus har åbnet vejen til Gud. Langfredag forkynder, at Jesus har åbnet en dør, som ingen kan lukke i. Han har åbnet Himlens port - porten til paradiset.

I døden er hvert eneste menneske alene. Enhver af os skal i dødens øjeblik give slip på alle dem, vi har kær. Og give slip på livet. Men langfredag forkynder - at vi alligevel ikke skal være helt alene. Jesus vil være der. Han vil tage os i hånden og følges med os gennem dødens mørke dør - der nu er blevet porten til Himlen.

Ifølge Jesu eget udsagn skete det allerede langfredag: Jesus tog forbryderen i hånden, som døde samtidig med Jesus - og så fulgtes de ad ind gennem den åbnede dør - ind i Paradis. Jesus sagde til forbryderen: Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.

Vi skal ikke være bange. Vi skal heller ikke tro, at vi er forladt og svigtet af Gud. Vi kan have tillid til Gud. Vi kan sige ligesom Jesus: Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.

Vi falder i levende hænder. Vi bliver grebet. Døren er åbnet. Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, således også nu og altid
og i al evighed. Amen.

Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring