Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 21. april 2019

Jesus er stået op fra de døde! - prædiken til Påskedag
Søndag d. 21. april 2019 i Melby Kirke og Særslev Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad

Evangelium:

Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden: »Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?« Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.« Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange.
Markusevangeliet kap. 16, vers 1-8
Prædiken:

I 4. klasse på Særslev Skole er der 9 drenge. For tiden går de til minikonfirmandundervisning hos mig. Før påske fortalte jeg dem om påskens begivenheder - og så havde jeg fundet min barndoms legoklodser frem. Minikonfirmanderne blev delt i fire hold, som byggede i Lego hvad der skete på påskens forskellige helligdage: Palmesøndag - skærtorsdag - langfredag og påskedag.

Det fjerde hold skulle bygge påskedag. Minikonfirmanderne har bygget en stor klippehule i Lego - der, hvor Jesus blev begravet. De har sat en dør i, som svarer til den store sten, som blev rullet for indgangen til gravkammeret. Kvinderne er på vej ind gennem døren. Inde i klippehulen ligger Jesus i en kiste - og rundt om kisten, er der sat fine blomster. Men - hov: Ifølge påskeevangeliet ligger Jesus ikke i en kiste. Kisten - graven er tom. Jesus er stået op fra de døde.

Ved nærmere eftertanke gik det op for mig, at jeg havde givet minikonfirmanderne en svær, måske nærmest umulig opgave: Hvordan skal man bygge, at Jesus er opstået fra de døde? Jesu opstandelse overgår, hvad vi er i stand til at forestille os.
Minikonfirmanderne har netop bygget det, som de tre kvinder forventede at se og finde, da de kom til gravhaven tidligt påskemorgen: Kvinderne forventede at finde en død Jesus, som lå stille og fredeligt i sin grav. De drømte slet ikke om opstandelse. Derfor blev kvinderne forskrækkede, da de så, at den store sten var væltet fra indgangen, så der var åbent ind i gravkammeret.

Når vi kommer på kirkegården, drømmer vi heller ikke om at finde åbne grave. Og hvis vi vitterlig kom og så et åbent hul i jorden, der hvor vi engang har været med til sætte en urne eller kiste ned, ville vores første tanke ikke være: Hurra, her har været opstandelse!

Nej, vi ville tænke, at nogen havde lavet hærværk og skændet graven. Vi ville blive meget kede af det og forskrækkede, ligesom kvinderne blev det.

Kvinderne gik ind i det åbne gravkammer. Derinde så de en ung mand i hvide klæder - og så blev de endnu mere bange. De andre evangelister fortæller, at den unge mand i hvide klæder var en engel. En budbringer fra Gud. Han sagde det, som vi mennesker ikke kan tænke os til eller sige os selv. Men nu siges det til os fra Gud:

Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham!

Kvinderne har vel stirret med store forskrækkede øjne på stedet, hvor de lagde Jesus. Der var nu en tom plads. De har nok været lige så tomme i tankerne: Hvad betyder det, at Jesus er opstået - at han ikke er i graven mere? Hvad betyder det for dem dengang - og for os nu?

Englen fortsatte: Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.

Læg mærke til, at englen taler i nutid: Han går i forvejen for jer ... Man kan kun tale i nutid om en levende. Jesu opstandelse betyder, at Jesus lever - at han er - at han går i forvejen.

Det siger noget om Guds magt: Jesu opstandelse er tegn på, at døden ikke er en grænse for Gud. Døden fik ikke det sidste ord. Det sidste ord fik Gud. Gud rejste Jesus op fra de døde. Ikke som genoplivelse tilbage til det liv, som han nyligt havde mistet. Heller ikke til en runde mere - et liv mere her på jorden. Gud rejste Jesus op til et evigt opstandelsesliv. Det er en helt ny virkelighed. Et liv, som der ikke kan gå død i.

Jesu opstandelse betyder, at Jesus lever - også nu. Han er foran os - og ikke bag os. Det meste af tiden taler vi i datid om Jesus som en historisk person - som var engang, hvad han jo vitterlig også var. Men Jesu opstandelse betyder at vi samtidig skal tænke og tale i nutid. Jesus er ikke kun en røst fra fortiden - Jesus er ikke kun bag os. Han er også foran os. Som vores opstandne og levende Herre og frelser, der kommer os i møde - for at hjælpe, bære og frelse.

Jesus er ikke spærret inde i fortiden. Han går i forvejen for os. Når vi går vejen gennem livet, træder vi så at sige i de fodspor, som den opstandne Jesus allerede har sat. Selvom vi ikke ser ham - erfarer vi ind imellem hans nærvær. Han sætter sine spor. Han får håbet, troen og livsglæden til at vende tilbage. Det er en kærlig hilsen fra Jesus, vor opstandne frelser. En lille opstandelse i hjertet: Vær ikke bange, jeg går med dig, siger han til det urolige hjerte.

Gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa - sagde englen. Der var en særlig hilsen til Peter. Peter, som ville det hele så godt og stort - men som faldt igennem og fornægtede ethvert kendskab til Jesus, da det virkelig gjaldt.

Nu fik Peter en imødekommende hilsen fra sin opstandne Herre. Jesus vil gerne se ham igen. Der er tilgivelse i de ord. En ny begyndelse. Der blev slået en streg over Peters svigt og utilstrækkelighed. Sådan slår Jesu opstandelse også en tilgivende streg over vores svigt og utilstrækkelighed. Ligesom Peter får vi givet en ny begyndelse. Jesus siger, som der står under alterbilledet i Melby Kirke: Dine synder er dig forladt.

Men det allerstørste er nu, at Jesu opstandelse giver håb og et nyt perspektiv i forhold til døden. Vores egen død og dem, vi har mistet. Selvom vi er adskilt nu fra vores kære døde - og deres jordiske rester er derude på kirkegården og bliver til jord igen - så er det sidste ord ikke sagt. Jesus er gået i forvejen for os fra død til liv. Vi venter og tror, at Jesus, den opstandne, vil komme os i møde. At han vil kalde både levende og døde frem - kalde os alle frem til opstandelse og evigt liv.
Derfor har man fra gammel tid bygget kirkerne sådan, at vi sidder og ser mod øst - og gravene er vendt i samme retning. Fordi Jesu opstandelse giver den tro og det håb, at Jesus vil komme os i møde som forårssolen morgenrød - og så bliver der opstandelse. Så gør han alting nyt.

Jesu opstandelse har gjort noget ved døden. Døden er ikke helt som før. Der er gået opstandelse i døden - og derfor kan vi leve med håb. Vi er genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde - Glædelig påske.

Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, således også nu og altid
og i al evighed. Amen.

Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring