Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 12. maj 2019

Der er håb - prædiken til 3. søndag efter påske

12. maj 2019 i Særslev Kirke v. sognepræst Gunvor SandvadBibellæsning:

Jesus sagde: »En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se mig.« Da sagde nogle af hans disciple til hinanden: »Hvad er meningen med det, han siger til os: En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort tid, så skal I se mig? og: Jeg går til Faderen?« De sagde altså: »Hvad mener han med at sige: En kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om.« Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem: »I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde: En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort tid, så skal I se mig? Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet; men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer.«
Johannesevangeliet 16,16-22

Prædiken:

Det er påske - alting springer ud, har vi lige sunget. Ja, faktisk er alle de salmer, vi synger i dag, påskesalmer. En eller anden tænker måske, at det er da lige lovligt sent. Det er allerede tre uger siden, at det var påske - og alle påskeliljer er for længst afblomstret.

Der er selvfølgelig en mening med, at vi synger påskesalmer i dag. Nemlig: At påsken aldrig er et overstået kapitel. Jesu opstandelse påskemorgen kaster lys og håb over hver eneste dag. Vi lever i lyset af påskemorgens glæde, at Jesus stod op fra de døde. Døden kunne ikke holde Guds Søn fast. Han sprængte dødens bånd og kom sine disciple i møde. De så ham - levende og virkelig. De rørte ved hans naglemærkede hænder og mærkede, at de var varme. De spiste sammen med ham - og talte med ham - og gensynsglæden var usigelig stor.

En kort tid, så ser I mig ikke længere - og atter en kort tid, så skal I se mig, hører vi Jesus sige til disciplene i dagens evangelium. Han sagde det skærtorsdag aften, da de sad rundt om bordet og spiste sammen - det sidste måltid før hans lidelse og død. Jesus forsøgte at forberede disciplene på, hvad der skulle ske. Jesus talte om den overvældende sorg og smerte, som en kort tid skulle fylde disciplene, når Jesus brutalt skulle rives fra dem, udsættes for de allerværste pinsler og nagles fast til et kors. Men deres smerte skulle netop kun vare en kort tid. Efter opstandelsen påskemorgen ville disciplene se Jesus igen, og deres sorg ville blive vendt til en umistelig glæde.

Vi forstår ikke, hvad han taler om, var disciplenes svar skærtorsdag aften. Hvordan skulle de også kunne forstå det? Opstandelse overgår vores forstand og forestillingsevne.

Hvad er det at møde den opstandne Mester i live igen? - spørger salmedigteren Hans Anker Jørgensen i den dejlige påskesalme, vi skal synge om lidt. Og så fortæller han om de forskellige gange, at Jesus viste sig - opstanden og levende for disciplene. Jesus fik ret: I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde, havde han sagt. Gensynet med Jesus gav disciplene glæde, tro og gå-på-mod til at sprede budskabet om Jesu opstandelse. De blev til frimodige opstandelsesvidner - og ingen kunne lukke munden på dem eller tage glæden fra dem.

-

Godt for dem - men hvad med os? kunne man fristes til at spørge. Vi kender nok til gensynsglæden, når man mødes igen med en af sine kære, som man har gået og savnet.

Men jeg tænker også, at vi alle har erfaret den smerte, som rammer som et hammerslag, når en vi elsker, dør. Man indprenter sig hans eller hendes ansigt - og anstrenger sig for at huske hvert eneste ansigtstræk. For når først kistelåget er lagt på, ser vi ikke hinanden mere. Tilbage er kun savnet - og den dybe smerte ved at stolen står tom - dag ud og dag ind - og man må prøve at leve videre uden den anden. Den smerte føles ulidelig lang - og alt andet end kort.

Men Jesus peger på sin opstandelse og siger til os i dag, at livet venter på den anden side af mørket og smerten. Jesus selv var i Helvede langfredag - men hans opstandelse påskemorgen forkynder, at død og Helvede ikke får det sidste ord. Selv når mørket omgiver os på alle sider eller ligger truende foran - er der lys og håb forude. Og det håb er ikke afhængig af, om vi kan tro på det eller mærke det. Håbet afhænger ikke af os - om vi har et lyst sind eller et mørkt sind - om vi er oppe eller langt nede.

Håbet bygger på, at Jesus stod op fra de døde. At han lever og er - også nu. Og derfor er nutiden og fremtiden ikke kun truende eller håbløs. Der er altid også håb, fordi Jesus både er i nutiden og i fremtiden. Der, hvor han er, er der altid håb om nyskabelse og forvandling.

På samfundsplan er der mange ting, som truer i tiden: Terror og politisk uro. Klimaforskere, der forudsiger, at det virkelig går ravruskende galt, hvis vi ikke ændrer kurs. Vi hører det - men vi har svært ved at gøre noget ved det. På det personlige plan kan der tilsvarende være noget, som truer og bekymrer os. Det kan være sygdom, uenighed i familien eller usikkerhed på arbejdet. Vi ved nok hver især, hvad der trykker os.

Jesus siger, at vi skal tænke på det som en fødsel. En fødsel rummer stor smerte, mens veerne står på. Men de smertefulde veer overskylles af glæden over det lille nye menneskeliv, der fødes ud af smerten.

Også I sørger nu, siger Jesus - ikke kun til disciplene - men også til os nu - og især, når vi er trykkede og tyngede af sorg og bekymringer. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, siger Jesus.

Læg mærke til, at han siger: Jeg skal se jer igen - ikke det omvendte, at I skal mig. Det står og falder nemlig ikke med, om vi kan se ham - om vi kan tro, om vi kan se håbet eller lyset forude - eller om vi kun kan se mørke og ikke kan tro. Det står og falder med, at han - Jesus er opstået fra de døde - og at han ser os: Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer.

Jesus Kristus ser os - han ser dig og mig. Han ser vores smerte og det, der truer. Ser nøden og elendigheden. Men han ser også mulighederne, fremtiden, håbet. Jesus Kristus er nu ved Gud Faders højre hånd - og hos dig og mig - og han har fat i den lange ende. Derfor er der håb i alle situationer: Håb om forvandling - nyskabelse - opstandelse.

Bitterhed, sorg og mismod - på egne og andres vegne - kan trykke os ned. Men Jesus Kristus er opstået og ser os altid. Han har lovet at være med os alle dage indtil verdens ende. Han har sagt, at han vil gøre alting nyt. Hans opstandelse påskemorgen sætter autoritet og troværdighed bag hans ord.

Derfor er der håb. Håb om at livet kan vende tilbage. At glæden kan bryde frem på ny. At himlen og jorden vil blive skabt på ny. Og at også vi engang skal stå op fra de døde med Kristus - og gense og genforenes med alle dem, vi har mistet og savner.

Det er håbet, og det gir os mod
og det gør, at vi kan leve her med døden.
Det er håbets puls, der banker i vort blod,
når vi synes, vi må segne under nøden.
Og når Gud gir liv og gør det underfuldt af trods,
blir det påske og opstandelse hos os.


Amen

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, således også nu og altid
og i al evighed. Amen.

Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring