Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Fredag 31. maj 2019

Kristi Himmelfart og et kaffekrus - prædiken til Kristi Himmelfarts dag
30. maj 2019 i Særslev Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad

Bibellæsning:

Til sidst viste Jesus sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse.

Så sagde han til dem: »Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.«

Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med.

Markusevangeliet 16,14-20

Prædiken:Som præst kommer jeg på besøg i mange forskellige hjem. Ofte bliver jeg budt på en kop kaffe. Det betyder, at jeg også får mange forskellige kopper og krus at se mellem år og dag. En nordfynsk keramiker har lavet et krus med et slogan på, som jeg efterhånden har set flere gange. På kruset står der: 'Da Gud ikke kunne være overalt, skabte han bedstemødre.'

Når jer ser det krus, overvejer jeg hver gang, om vi nu skal give os til at snakke om Gud eller om vi skal snakke om børnebørn. Vi kommer nu altid og hver gang til at snakke om børnebørnene. Det er jo som regel nogle børnebørn, der har foræret kruset til en hjælpsom mormor eller farmor.

Men passer det, hvad der står på kruset: 'Da Gud ikke kunne være overalt, skabte han bedstemødre?' - Jesus lærte os at bede: 'Vor Fader, du som er i himlene.' Læg mærke til, at det står i flertal. Der står ikke himlen i ental, men himlene i flertal.

I tidligere tider forestillede man sig, at jorden er flad. Henover jorden er himlen som en buet hvælving. Ligesom loftet her i kirken. Vi ser den første himmel, sagde man. Men over den første himmel er der andre himle. I den fjerneste - i den 7. himmel sidder Gud på sin himmelske trone. Sådan sagde man førhen.

I nyere tid har vi lært, at jorden er rund og at der ikke er 7 afgrænsede himle oven over. Det ser derimod ud til, at jordkloden er en del af et solsystem i ét endnu større og uendeligt univers.

På en måde, tror jeg, at vi er kommet sandheden om Gud og Jesus noget nærmere. Jesus selv sprængte det gamle verdensbillede ved at sige, at Gud er vor Far i himlene. Én himmel er slet ikke nok til at rumme Gud. Gud er i alle himlene og på jorden. Gud er nær overalt og alle steder.

Det er den virkelighed - at kunne være overalt - som Jesus vendte tilbage til ved sin himmelfart. Jesus har været fra evighed af hos Gud. Han var ét med Gud, før han blev født som menneske på jorden. Med sin himmelfart vendte han tilbage til den virkelighed.

For disciplene så det ud, som om Jesus forsvandt ind i en sky. Men det betyder netop ikke, at Jesus blev væk. Tværtimod. Det betyder, at nu er Jesus ikke længere bundet af tid og sted. Nu er Jesus igen ligesom Gud - evig og overalt. Han er hos ethvert menneske - på ethvert sted - til enhver tid.

Gud - Jesus er hos os - og i os - som Helligånden. Det er den enhed, som vi også kalder Treenigheden: Jesus - Gud Fader - Helligånden. 'Helligånden vil komme og give jer kraft', sagde Jesus til disciplene før sin himmelfart.

Det er Helligånden som er kraften. Helligånden skaber troen i os. Troen på, at Jesus Kristus er nær og at han har fat i den lange ende. Han viser vejen vi skal gå.

For der er en vej, vi skal gå. Der er en opgave, Jesus har uddelegeret til os: 'Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen,' sagde Jesus til disciplene før sin himmelfart.

Jeg forestiller mig, at disciplene har sunket en klump - og så har indvendingerne ellers stillet sig i kø: 'Det kan du da ikke mene, Jesus. Vi er ikke særligt kvalificerede. Vi har ikke ordet i vores magt. Vi er bare almindelige mennesker. Desuden er vi bange for at blive udsat for ubehageligheder - eller såmænd bare at blive til grin.'

Men alligevel gik de. På trods af indvendingerne. Alligevel tog disciplene opgaven på sig og gav sig til at dele evangeliet med andre. De gjorde det så godt, de kunne. Og efter dem, fortsatte andre. På den måde kom den kristne tro ad snørklede veje også til Særslev - til os. Ikke fordi, at de som fortalte det gode budskab til vores forfædre og til os, var enestående eller fantastiske. De var såmænd bare ganske almindelige mennesker. Men de gjorde det så godt, de kunne - og fordi Helligånden også har en finger med i spillet - er resultatet blevet, at det som Jesus sagde og gjorde, også betyder noget for os. Det er en lang kæde af mennesker, der har givet budskabet videre, siden Kristi Himmelfartsdag for to tusind år siden.

I dag giver Jesus så opgaven til os: 'Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.' Man synker en klump og indvendingerne begynder at stille sig i kø: Men i stedet for at lytte til indvendingerne, er det bedre at gribe fat i kaffekruset og læse, hvad der står: 'Da Gud ikke kunne være overalt, skabte han bedstemødre - M/K.'

Gud har brug for mennesker overalt. Der er brug for bedstemødre og alle andre gode voksne til at lære børnene Fadervor og Bibelens fortællinger. Der er brug for voksne til at bære børnene til dåb - og der er brug for børnene til at stille de gode spørgsmål, som gør os alle sammen klogere på Gud og troen, når vi prøver at finde svar.

Der er brug for at digte nye salmer og synge med på dem. Der er hele tiden brug for at finde nye ord til at give Jesu gamle budskab videre. Og ikke mindst er der brug for mennesker til at leve Jesu budskab ud i handlinger og holdninger. I den måde vi lever sammen på - og i de valg og beslutninger, vi træffer - prædiker vi evangeliet for hele skabningen.

Og så kan man godt blive indhentet mismod og synes, man har været utilstrækkeligt og det har givet for små resultater. Så skal vi tænke på, at Kristi Himmelfart betyder, at Gud - Jesus - Helligånden er overalt - og lægger sin kraft og velsignelse til vores ord og handlinger. Og når den treenige Gud har en finger med spillet, kan der blive en hel symfoni ud af de par toner, vi bidrager med. Amen.
Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring