Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 09. juni 2019

Prædiken til Pinsedag
9. juni 2019 i Ejlby Kirke & Særslev Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad

Evangelielæsning:

Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus: »Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?«

Jesus svarede ham: »Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men Faderens, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.

Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!

I har hørt, at jeg har sagt til jer: Jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til Faderen, for Faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer; og mig kan han intet gøre, men det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker Faderen og gør sådan, som Faderen har påbudt mig. Rejs jer, lad os gå herfra!«
Johannesevangeliet 14, 22-31

Prædiken:Udklip fra artikel i Kristeligt Dagblad, lørdag d. 1. juni 2019

I denne uge med folketingsvalg har vi set mange reportager fra Christiansborg. I Vandrehallen på Christiansborg er der en 268 meter lang frise malet af Rasmus Larsen i årene 1919-1921.

Vandrehallens frise er en bred bort med blade og blomster, som slynger sig og ud mellem hinanden. Ind imellem malede Rasmus Larsen ordsprog og tegninger, der skal minde de folkevalgte om deres ansvar. I har fået en af hans tegninger:

Vi ser en hund, som står og snuser til en sæk. Op af sækken og foran den er forskellige redskaber: En spade, en skovl og er det mon en rive?: Alle vil herrer være, ingen vil sækken bære, står der over billedet.

Det er en lille hentydning om det, vi godt ved: At et fællesskab og et samfund ikke fungere, hvis vi bare er solister og egoister. Vi må tale sammen og sommetider indordne os under hinanden. Vi må være parate til at tage et ansvar på os. Vi må bære sækken.

Derfor må vi takke Gud for, at Gud lod det blive pinse - at Gud sendte Helligånden. Helligånden skaber tillid, forståelse og hjælpsomhed mellem menneske. Helligånden skaber tillid til Gud - og forståelse for, hvad Jesus gjorde for os og hvad han ville lære os.

Det er svært at begribe, hvad der skete på pinsedagen, da Gud sendte Helligånden. Vi hørte om pinseunderet før: Hvordan man hørte et brag og så ildtunger på Jesu disciple - så man skulle tro, der var gået ild i dem.

På en måde var der også gået ild i dem. Helligånden fyldte dem, så ordene strømmede ud af munden på dem. De talte om de store ting, Gud har gjort. Og det mærkelige var, at alle kunne forstå, hvad der blev sagt - også dem, der kom fra andre lande og talte andre sprog.

I stedet for at prøve at grave i, hvad der skete dengang, er det vigtigere at tænke på, at Helligånden også virker her i vores tid. Pinseunderet er nutid. Helligånden kommer også til os. Det er også i os, at Helligånden tænder en gnist og skaber forståelse og tillid mellem mennesker og tro på Gud.

I dagens evangeliestykke forklarer Jesus for disciplene, hvad Helligånden er og vil gøre for mennesker. Først siger Jesus: Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min Fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.


Jesus selv og Gud vor Fader i Himlen vil ikke nøjes med at være på afstand og elske os - selvom det i sig selv ville være stort. Jesus og Gud vil tage bolig hos os. Altså komme nær, flytte ind i vores liv og blande sig i vores liv. Det er selvfølgelig billedtale - men godt nok et stærkt billede. For den, man deler hjem med, præger både ens hverdag, vaner og tankegang.

Helligånden er Gud og Jesus, som flytter ind i os. Det skete for disciplene ved pinseunderet. Det samme sker med os, hver gang vi åbner os mod Gud. Helligånden giver sig til at blande sig i vores tanker og vort sind - og præger os med det, som Jesus sagde og gjorde.

Jesus fortsatte sin forklaring om Helligånden: Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer om alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.

Jesus kalder Helligånden for Talsmanden. Jesus kunne også have kaldt Helligånden for Tillidsmanden. En tillidsmand M/K findes på mange arbejdspladser. Medarbejderne vælger en, som de har tillid til, der skal skabe forståelse, dialog og hensyntagen mellem medarbejdere og ledelsen.

Helligånden er som en tillidsmand. Helligånden skaber netop tillid til Gud og Jesus. Den tillid kalder vi også for tro og håb.

Helligånden er som en projektør, der stiller skarpt på Jesus. Helligånden husker os på, alt hvad Jesus sagde og gjorde, så det bliver nutidigt og vedkommende for os: Som et levende budskab, der giver os tro og mod til at leve.

Helligånden skaber også tillid mellem mennesker. Helligånden giver inspiration og idéer til, hvordan vi kan omsætte Jesu kærlighedsbudskab til konkrete handlinger. Helligånden hjælper os til at se, hvornår og på hvilken måde, vi kan tage et ansvar - bære sækken. Bær hinandens byrder - således opfylder I Kristi lov, skriver Paulus.

Helligånden opmuntrer os til at blive ved med at have tillid til Gud og beholde troen - også når modløsheden er ved at få overvægten.

Jesus sagde: Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!

Helligånden giver tryghed og fred i hjertet. Helligånden forsikrer os om, at uanset hvad der sker og hvad der rammer os, så elsker Gud os. Gud giver ikke slip på os og Gud taber heller ikke denne brogede verden af hænde. Gud har fat i den lange ende - og derfor går det an at leve - og følge den vej, som Jesus viste os: Kærlighedens vej - at bære hinandens byrder.


Da jeg forberedte prædikenen tænkte jeg, at jeg hellere måtte finde en god historie at slutte med. Så det med Helligånden kunne blive lidt mere konkret. Men jeg nåede aldrig så langt.

For jeg kom til at tænke på alle de mange mennesker, jeg efterhånden har mødt mellem år og dag. Mennesker som bærer en sæk, for nu at vende tilbage til billedfrisen i Vandrehallen.
Dem, der tager et ansvar og arbejder for at hverdagen skal fungere - f.eks. i deres egen familie. Det er sommetider tungt, når der er sygdom og problemer. Eller dem, som tager et ansvar og gør en stor indsats for de gode fællesskaber, som vi har i kirken og de mange foreninger.

Jeg kom til at tænke på de gode ledere i de kirkelige ungdomsklubber, jeg selv var med i for mange år siden. De puttede meget godt i min rygsæk, som har styrket mig lige siden.

Og så er der alle jer, der tager et ansvar og bærer kirken ved at slide på stole og kirkebænke, når der er gudstjeneste. Jeg nåede slet ikke at få digtet en historie. For vi er selv en del af historien om Helligåndens gerning - og der bliver skrevet nye kapitler hver dag.

Paulus får det sidste ord. Han skrev, at Helligånden er ligesom den kraft, der får et træ til at sætte frugter. Helligåndens frugter er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.

Glædelig Pinse. Amen.
Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring