Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 21. juli 2019

'Læg ud på dybet!' - prædiken til 5. søndag efter Trinitatis
21. juli 2019 i Særslev Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad

Evangelielæsning:

Engang da Jesus stod ved Genesaret Sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarerne fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon: »Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst!« Men Simon svarede: »Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.« Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde: »Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.« For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået - ligeså Jakob og Johannes, Zebedæus' sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon: »Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker.« Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham.
Lukasevangeliet 5, 1-11

Prædiken:

'Nu har jeg kastet mig ud på det dybe vand!' - Sådan kan man sommetider høre nogen sige - og det handler ikke altid om, at sommervejret har lokket vedkommende til stranden og ud at svømme. Det er tit ment i overført betydning - at man har vovet at tage nye udfordringer og opgaver på sig.

På det dybe vand kan man ikke nå bunden med fødderne. Man har sluppet det stabile underlag - og man er nødt til at svømme. Hvis strømmen er imod, må man lægge ekstra mange kræfter i.

Læg ud på dybet, sagde Jesus til Simon. Jesus sad i Simons båd lidt fra land. Han havde talt om Guds rige til de mange mennesker, som stod inde på land. Nu bagefter vendte Jesus sig direkte til Simon og sagde: Læg ud på dybet.

Jesus bad ikke Simon om noget så risikofyldt, som at kaste sig i bølgerne ude på det dybe vand. Simon måtte gerne sejle i sin båd, som han var vant til. Der er heller ikke noget beretningen, som antyder, at Jesus stod af. Tværtimod tyder det på, at Jesus var med i båden, da Simon sejlede ud på det dybe vand.

Det var altså hverken farligt, ensomt eller gudsforladt - det som Jesus bad Simon om. Men det virkede umiddelbart meningsløst og håbløst i den erfarne fiskers ører. Fisk skal fanges om natten - og når fiskerne nu havde slidt forgæves hele natten - hvor meget mindre var chancen for fangst så ikke her ved højlys dag. Tilmed var de vel trætte og trængte mest af alt til en middagssøvn.

Alligevel sejlede Simon ud én gang til - ud på dybet. På dit ord vil jeg kaste garnene ud, sagde han til Jesus. Derude på dybet sker miraklet. Nettene bliver kastet ud og pludselig er bådene ved at synke under den store fangst.

Men det største under er ikke de mange fisk. Det største under er det, som sker i Simon. Han bliver ramt af rædsel og ærefrygt over for det uforklarlige. Der skabes en forandring i ham, som gør, at han ikke er den samme som før. Han kastede sig ud på det dybe vand i tillid til Jesus. Og derude på det dybe vand fik han et nyt perspektiv på livet. Han fik troens perspektiv, at Gud var nær og med i det, som skete - så det umulige alligevel var en mulighed.

Jeg har altid forestillet mig Simon som en stor, stærk, bredskuldret mand - en solbrændt og vejrbidt fisker - ikke sådan lige at vælte omkuld. Senere gav Jesus ham apostelnavnet Peter. Peter betyder klippen. Jesus sagde: 'Du er Peter, og på den klippe, vil jeg bygge min kirke.'

Men i dag møder vi Simon Peter helt bøjet sammen. Han ligger på knæ foran Jesus, mens han siger: Gå bort fra mig Herre, for jeg er en syndig mand. Simon Peter var et ganske almindeligt menneske - ligesom vi. Han kunne også føle sig så lillebitte - i en blanding af ærefrygt og taknemlighed - da han erfarede, at Guds magt til at gøre underværker kom tæt på.

Jesus svarede: Frygt ikke. Fra nu af skal du fange mennesker. Simon Peter forstod det som et kald. Der lå en ny opgave foran ham: Han skulle følge Jesus, for Jesus kunne bruge ham.

Derfor sejlede Simon ind til land igen - forlod den store fangst, der ellers kunne have gjort ham rig. Han forlod sin fiskerbåd, hjemmet og sin vante hverdag, for i stedet at følge Jesus. Simon Peter kastede sig ud på endnu dybere vand - på Jesu ord - i tro og tillid til ham.
-

Jeg tror, at beretningen om Simon Peters fiskedræt er overleveret til os, for at styrke vores tro på Gud og for at give os mod til at turde se de opgaver, der ligger foran os. Når det er os - hver især - Jesus kalder på og siger: Læg ud på dybet.

Kald er måske nok sådan et stort og højtideligt ord, som man holder sig lidt tilbage fra at bruge om sig selv. Men jeg er tror, der er og kommer opgaver til os alle. Noget vi skal gøre for andre mennesker, for fællesskabet - og dermed til Guds ære. Og kan man ikke se sin opgave, må man jo bede Gud om at vise en det. Man kan f.eks. bede Birgitta af Vadstenas bøn: Herre, vis mig din vej og gør mig villig til at vandre den.

Det sværeste er ikke altid at få øje på opgaven. Ofte ligger den lige for. Men derimod at turde tage den op, lægge ud på dybet - være villig til at vandre vejen.

For når man ser, hvad der nu bør gøres, melder alle forbeholdene sig straks: Hvorfor lige mig? - Er der mon ikke andre, som er bedre til det? Er det virkelig mig, der skal trøste min syge nabo, eller hvad det nu er for en opgave, der ligger lige for. Nytter det noget? Giver det overhovedet mening? Og hvad så med alt det, der kan gå galt?

Det er som regel lettest at lade være - at lade opgaven ligge hen - lukke ørerne for kaldet. Jeg er jo også kun lille mig. Eller sagt med Peters ord: Send en anden, gå fra mig Herre, for jeg er en syndig mand!

Men Jesus siger: Frygt ikke, du kan bruges, læg nu ud på dybet! Når vi vover det - vover det første skridt og tager opgaven på os - så sker der det, at troen vokser. Så tør vi også tage det næste skridt, og vove os endnu længere ud på dybet.

Vi må nemlig ikke glemme, at Jesus var med i båden, da Peter lagde ud på dybet. Sådan er han også med os i båden - den opstandne Jesus Kristus, der har lovet at være med os alle dage, indtil verdens ende. Netop fordi Jesus Kristus er med os, så er der altid og stadig muligheder - også når det bliver svært - og vi mister modet og tænker, at det hele ender galt. Han går ikke fra os.
Vi er aldrig alene om de opgaver, der er lagt foran os, for at vi skal udføre dem. Herren er med os og velsigner os i det, vi har med at gøre - så der kan komme noget underfuldt ud af det - til glæde og gavn for andre mennesker og Gud til ære.

Så derfor: Vov det - læg ud på dybet - og gør det, du skal. Jesus Kristus er med dig! - Han siger, som vi sang det lige før:

Far ud på dybet, og drag en dræt!
Det er på tiden, om jeg ser ret.
Mig lyster med dig at følge.

(Den Danske Salmebog nr. 147, vers 2)


Amen.


Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring